အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

Bright Diamond အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ Marketing Supervisior ကိုေနမ်ိဳးေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းၿခင္း


မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ ၀ါတြင္းကာလ ကိုေရာက္ရွိေတာ့မယ္ၿဖစ္၍ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အေရာင္း၊အငွား မွာ အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္းသိရသည္။တိုက္ခန္းမ်ားမွာ အေရာင္းထက္ အငွားဘက္တြင္ ပို၍မ်ားေၾကာင္းသိရသည္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၏ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ ေစ်းကြက္မွာ...

DWG အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုေဇာ္ေဇာ္လြင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းၿခင္း


DWG အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကို စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၃ခုနွစ္မွစတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ ၿပီး ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ ၀ယ္လိုေသာ customer မ်ား အတြက္ စကၤာပူကုမၸဏီႏွင့္...

ၿပည့္စံ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ Supervisor မ၀င့္၀ါေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းၿခင္း


ၿပည့္စံ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၈လပိုင္း မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အေရာင္းႏွင့္ အငွားတြင္ အငွားကို ပိုအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေၾကာင္း၊ အငွားမွာ နိုင္ငံၿခားသားမ်ား ကိုပို၍ အက်ိဳးေဆာင္ ေပးရၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွားမွာ...

သုခဘံုု အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမလုပ္ငန္းမွ ေဒၚသန္းသန္းေဌး ႏွင့္ ေတြဆံုေမးၿမန္းၿခင္း


သုခဘံုု အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ ႔နယ္ရွိ အေရာင္းအ၀ယ္ ၿမန္ဆန္ေသာ ပါမစ္ေၿမမ်ားကိုအမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ေပးၿပီး ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ ႔နယ္ကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ပါေသာ္လည္း...

ေအာင္တံခြန္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ ဦးေအာင္ျမင့္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


ေအာင္တံခြန္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။စတင္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္ကစျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အမ်ားဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးရေသာ...

ျမန္မာ႔ေအာင္ေျမသစ္အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုေအာင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


ျမန္မာ႔ေအာင္ေျမသစ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမလုပ္ငန္းသည္၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမွာ တိုက္ခန္းအငွားႏွင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအေရာင္းမ်ား ပိုအလုပ္ျဖစ္ ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေျမအေရာင္းအ၀ယ္မွာ...

United-45 အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွManagingDirector ေဒၚျမျဖဴျဖဴႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


United-45 အိမ္၊ျခံ၊ေျမလုပ္ငန္းသည္၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။အိမ္၊ျခံ၊ေျမေလာကသည္ ယခင္ကဆိုလ်ွင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္သာ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ၾကရာမွ ယခုအခါတြင္မူ စီးပြြားျဖစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း လုပ္ကိုင္လာၾကေၾကာင္း...

Winner Strength အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း မွ ဦးဘုန္းၿမင္ ့ႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းၿခင္း


Winner Strength အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အငွားပိုင္းတြင္ တိုက္ခန္း ႏွင့္ ကြန္ဒို မ်ားကို ပိုအက်ိဳးေဆာင္ ေပးေနရေၾကာင္း ၊အေရာင္းပိုင္းတြင္ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္း ႏွင့္ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမေပၚ...

Mother House အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ မသက္သက္ခိုင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


Mother House အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းသည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ မွစ၍အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။အမ်ားဆံုး အကိ်ဳးေဆာင္ ေပးေနရေသာ ျမိဳ႕နယ္ အေနျဖင့္ ကမာရြတ္ႏွင့္ အင္းလ်ားလမ္းတေလ်ွာက္ကို အမ်ားဆံုး...

ေရႊကံေျမအိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


ေရႊကံေျမအိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းသည္ အကိ်ဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရသည္။စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔အခ်ိန္ကစျပီး ယခုအခ်ိန္ထိအိမ္၊ျခံ၊ေျမအေရာင္းလုပ္ငန္းကိုသာဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ျမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္...