အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ေအာင္တံခြန္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ ဦးေအာင္ျမင့္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


ေအာင္တံခြန္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။စတင္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္ကစျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အမ်ားဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးရေသာ...

ျမန္မာ႔ေအာင္ေျမသစ္အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုေအာင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


ျမန္မာ႔ေအာင္ေျမသစ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမလုပ္ငန္းသည္၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမွာ တိုက္ခန္းအငွားႏွင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအေရာင္းမ်ား ပိုအလုပ္ျဖစ္ ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေျမအေရာင္းအ၀ယ္မွာ...

United-45 အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွManagingDirector ေဒၚျမျဖဴျဖဴႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


United-45 အိမ္၊ျခံ၊ေျမလုပ္ငန္းသည္၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။အိမ္၊ျခံ၊ေျမေလာကသည္ ယခင္ကဆိုလ်ွင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္သာ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ၾကရာမွ ယခုအခါတြင္မူ စီးပြြားျဖစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း လုပ္ကိုင္လာၾကေၾကာင္း...

Winner Strength အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း မွ ဦးဘုန္းၿမင္ ့ႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းၿခင္း


Winner Strength အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အငွားပိုင္းတြင္ တိုက္ခန္း ႏွင့္ ကြန္ဒို မ်ားကို ပိုအက်ိဳးေဆာင္ ေပးေနရေၾကာင္း ၊အေရာင္းပိုင္းတြင္ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္း ႏွင့္ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမေပၚ...

Mother House အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ မသက္သက္ခိုင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


Mother House အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းသည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ မွစ၍အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။အမ်ားဆံုး အကိ်ဳးေဆာင္ ေပးေနရေသာ ျမိဳ႕နယ္ အေနျဖင့္ ကမာရြတ္ႏွင့္ အင္းလ်ားလမ္းတေလ်ွာက္ကို အမ်ားဆံုး...

ေရႊကံေျမအိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


ေရႊကံေျမအိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းသည္ အကိ်ဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရသည္။စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔အခ်ိန္ကစျပီး ယခုအခ်ိန္ထိအိမ္၊ျခံ၊ေျမအေရာင္းလုပ္ငန္းကိုသာဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ျမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္...

Five Win အိမ္၊ေျမ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ မေမသူႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


Five Win အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းသည္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။၄င္းတို႕အေနျဖင့္ ေမွာ္ဘီ၊သန္လ်င္၊ပုဂံ၊ ေညာင္ဦး၊မႏၱေလး၊သံတြဲ အစရွိေသာနယ္ျမိဳ႕မ်ားကို အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ ေပးေနရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ျမိဳ႕မ်ားကို...

စက္တင္ဘာစတား အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း မွ ေဒၚႏုႏုေထြး ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


လတ္တေလာ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးေသာ ျမိဳ႔နယ္မွာ ဒဂံုျမိဳ႔သစ္ ၊ သဃၤန္းက်ြန္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႔နယ္ မ်ားျဖစ္ျပီး ၊ ေျမကြက္သည္ အခြန္မေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ေရာင္းအားေကာင္း ဟုေျပာၾကား သည္။ပိုင္ဆိုင္မႈ႔ ခိုင္မာျခင္း သည္ ဂရန္ေျမေပၚတြင္ေဆာက္ထားေသာ...

Sky Bridge အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မခ်ိဳခ်ိဳခိုင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


Sky Bridge အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္ခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိအမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးရေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ကမာရြတ္၊စမ္းေခ်ာင္း၊DownTown၊ဗဟန္း၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕ နယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။...

အလင္းအိမ္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း မွ ကိုေ၀ယံမင္း ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ေတာင္ဒဂံု အဓိကထားျပီး အက်ိဳးေဆာင္ ေပးဟုေျပာၾကား ။ ပါမစ္ေျမ မ်ား ပို၍ ေရာင္းအားေကာင္း ။ ၀ယ္လုိအားတက္လာလွ်င္ ေျမကြက္ ေစ်းႏႈန္း သည္ ႏွစ္ဆျမင့္တက္ေၾကာင္း ။ ကားShowroom ေတြ ၊ ဆီဆိုုင္ေတြအမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္လာတာေၾကာင့္ လမ္းမတန္းရွိ ျခံကြက္...