အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက်ခန်း သာကေတ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 38 x အနံ (ေပ) 54 950 31 July 2018  (၉)ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
လုံးချင်းအိမ် မြောက်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 31 July 2018  ကရုဏလမ္းသြယ္ ၊ လံုးခ်င္း ။
ကွန်ဒို သာကေတ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 32 1200 31 July 2018  ( ၁၀ )ရပ္ကြက္ ၊ မီနီကြန္ဒို ။
တိုက်ခန်း သင်္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 220 31 July 2018  ငမိုးရိပ္ (၄) လမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း သာကေတ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 50 500 31 July 2018  မာန္ေျပ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
ကွန်ဒို ပုဇွန်တောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 30 x အနံ (ေပ) 50 2400 31 July 2018  ေရေက်ာ္ကြန္ဒို ။
တိုက်ခန်း တောင်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 650 31 July 2018  ေက်ာ္သူလမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း တောင်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 320 20 July 2018  ရာဇဓိရာဇ္လမ္း ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း သာကေတ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 550 20 July 2018  ထူပါရုံ (၁၅) လမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း ကြည့်မြင်တိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 280 20 July 2018  ထီးတန္းလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း တောင်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 45 380 20 July 2018  (၁၃)ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း ကမာရွတ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 45 580 20 July 2018  ေဇယ်သီရိလမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း ဒေါပုံ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 20 July 2018  စံျပ (၄) လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း မရမ်းကုန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 550 20 July 2018  သမိုင္းလမ္းဆံု ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း စမ်းချောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 50 1100 20 July 2018  ရန္ေအာင္လမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း အလုံ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 600 20 July 2018  သရဖီလမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း တောင်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 260 17 July 2018  မာဃ (၉) လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း ပုဇွန်တောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 580 17 July 2018  ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက်ခန်း မြောက်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလ်ား (ေပ) 17.5 x အနံ (ေပ) 54 550 17 July 2018  ေမယုလမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
ကွန်ဒို တာမွေ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 1150 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1500 17 July 2018  ယုဇနပလာဇာ ၊ ကြန္ဒို ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္