iMyanmarHouse.com (အုိင္​ျမန္​မာ​ေဟာက္​စ္​​ေဒါ့ကြန္​း) မွ​ေရာင္​းခ်​ေပး​ေန​ေသာ ထုိင္​းႏုိင္​ငံ ဖူးခတ္ကမ္းေျခမွ ကြန္​ဒုိမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးခတ္ကမ္းေျခ႐ွိ နာမည္ႀကီး Wyndam ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္္ႏွံရန္ သိသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

iMyanmarHouse.com (အုိင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း)သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခတ္ကမ္းေျခ႐ွိ နာမည္ႀကီး Wyndam ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၏ Laya Resort တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အလြယ္တကူ ဝယ္ယူ ရင္ႏွီးျမႈပ္ႏွံႏုိင္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မုွမ်ား ေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။

iMyanmarHouse.com (အုိင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ Wyndam ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ၊ Laya Resort ႐ွိ ဟိုတယ္ခန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေရာင္းခ်ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။


ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

Contact Name : Hninn Wai Wai (Project Sales Manager), Thet Naing (Marketing Executive),
Lwin Mar Kyaw (Project Sales Executive), Win Nandar Tun (Project Sales Executive)
Hot Line : 09-768922215, 09-768922211
Email : hninnwaiwai@imyanmargroup.com, thetnaing.imyanmarhouse@gmail.com,
lwinmarkyaw.imyanmar@gmail.com, imh.winnandartun@gmail.com
Address : No 561/567, MAC Tower, 11th Floor, Merchant Road (Corner of Mahabandoola Garden Road & 35th Street), Kyauktada Township.

ဤ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


၁။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ ဘယ္လိုရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမလဲ။

ဝယ္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္

1. သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဟိုတယ္အခန္းကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူလိုက္ပါ။

2. ဘတ္ ၃၀၀၀၀ - ၅၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ စရံေငြခ်ရပါသည္။

3. Developer ႏွင့္ဝယ္ယူမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး Down Payment ကိုေပးေခ်ရပါမည္။ Down Payment အေနျဖင့္ စုစုေပါင္းက်သင့္ေငြ၏ ၁၀%ကိုေပးေခ်ရပါမည္။

4. ဝယ္ယူသူအတြက္ ပေရာဂ်က္ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ကို စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

5. က်န္႐ွိေသာေငြ ၉၀% ကို အရစ္က်ေပးသြင္းျခင္း (သို႔) လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။

6. ဝယ္ယူသူမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရထံသို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲခ (Transfer Fee) အျဖစ္ ဝယ္ယူထားေသာ က်သင့္ေငြ၏ ၁% ကိုေပးေဆာင္ရပါမည္။

ေငြေပးေခ်မႈ

ဝယ္ယူသူမွ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ထားလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ Developer ဘဏ္အေကာင့္သို႔ USD (သို႔) SGD ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေငြလႊဲႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္အေကာင့္မ႐ွွိသူမ်ားအတြက္ iMyanmarHouse.com (အုိင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း)မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေငြလႊဲခြင့္မ႐ွိပါ။

အထက္ပါ ဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုးံကုိ ဝယ္ယူသူမ်ား အလုးံစုံစိတ္ခ်မ္းေျမ႕စြာ အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ရန္ အတြက္ iMyanmarHouse.com (အုိင္​ျမန္​မာ​ေဟာက္​စ္​​ေဒါ့ကြန္​း)မွ အစမွ အဆုးံတုိင္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်ွက္ ရွိပါသည္။

၂။ ဘာေၾကာင့္ Phuket - Laya Resort တြင္ ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသင့္သလဲ?

Tourism Authority of Thailand 2017 ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဖူးခတ္သို႔ ခရီးသြား ဧည့္သည္ (၈.၄) သန္းေက်ာ္ ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ စံခ်ိန္တင္ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ဖူးခက္ကၽြန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းတြင္ ထိုင္းအစိုးရကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကီးမားမား ရင္းနွီး ျမွဳပ္ႏွံ ထားပါသည္။

CBRE (2018 H1) မွ ဖူးခတ္သို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ (၂၂.၆%) ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ခရီးသြားမွတ္တမ္းအရ ဖူးခတ္ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားမ်ားတည္းခိုမႈသည္ Peak Season ဆိုလွ်င္ (၉၀%) ဝင္ေရာက္လွ်က္႐ွိၿပီး၊ Low Season ဆိုလွ်င္ ( ၅၀%) ဝင္ေရာက္လွ်က္႐ွိ ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ ဟိုတယ္တည္းခိုမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ (၆၀%) ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရ သည္။

ဟိုတယ္ တည္းခိုစရိတ္မ်ားသည္ (ေန႔စဥ္ႏႈန္း) အေနျဖင့္ (၆.၇%) ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ဖူးခက္ကၽြန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းတြင္ ထိုင္းအစိုးရကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကီးမားမား ရင္းနွီး ျမွဳပ္ႏွံ ထားျခင္း
- (၁) နွစ္လၽွင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ (၁၀) သန္းလက္ခံနိုင္ရန္ ဖူးခက္နိုင္ငံတကာေလဆိပ္ၾကီးအား ဘတ္သန္း( ၆၀)ကုန္က်ခံျပီးတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း
- ဖူးခက္ေလဆိပ္၊ ဖူးခက္ျမိဳ႕တြင္းနွင့္ ဖန္ငံေဒသ အထိခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ (၅၈.၅) ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားေသာ ေျမေအာက္ရထားအတြက္ ဘတ္ေငြ (၃၅) မီလ်ံ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံျခင္း
- ဖူးခက္ေလဆိပ္နွင့္ ဖူးခက္ကြ်န္းရွိကမ္းေျခ မ်ားသို႕ ေျပးဆြဲေပးေသာ စူပါဘတ္စ္ မ်ားတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံျခင္း
- ဖူးခက္ျမိဳ႕မွ Patong ထိ ၁၅ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားေသာ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား တူးေဖာက္ေပးျခင္း

၃။ LAYA Resort ၏အဓိကက်ေသာ တန္ဖိုးမ်ား

တည္ေနရာ - အရ Layan ကမ္းေျခနွင့္ မီတာ ၄၀၀ အကြာအေ၀း ၊ Sirinat အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္တည္ရွိျခင္း၊ ဖူးခက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ မိနစ္ ၂၀ အတြင္း ေရာက္႐ွိႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိျခင္း။

ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွုမွ ျပန္လည္ရရွိမွု ေငြပမာဏမ်ားျခင္း
- Wyndham ဟိုတယ္အုပ္စုမွ စီမန္ခန္႔ခြဲေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အငွားအာမခံ၀င္ေငြ (၁၅) နွစ္ Grantee ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ပထမ (၅) ႏွစ္တြင္ ငွားရမ္းမွု ပံုမွန္ဝင္ေငြ (၇%) ရာခိုင္နွုန္း ေပးအပ္ျခင္း။

ပေရာဂ်က္သည္ လူေနမွုအဆင့္အတန္း ျမင့္ေသာ ဧရိယာတြင္တည္ရွိျခင္း။
- အာရွထိပ္တန္း (၁၀) ခုတြင္အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ Languna Golf Phuket ႏွင့္(၁.၉) ကီလိုမီတာအကြာအေ၀းတြင္ရွိျခင္း။
- Central Shopping Center ႏွင့္ (၃.၆) ကီလိုမီတာ တြင္တည္ရွိျခင္း၊ ဖူးခက္၏ အၾကီးဆံုးေရကစားကြင္း Blue Tree Lagoon နွင့္ (၇) ကီလိုမီ တာတြင္ တည္ရိွျခင္း။
- ကမၻာထပ္သီးဟိုတယ္မ်ားျဖစ္ေသာ Trisara နွင့္ Anantara တို႔ အနီးတြင္တည္ေဆာက္ ထားျခင္း။
- ဟိုတယ္၏ ဖြဲ႕စည္းေဆာက္လုပ္ပံုမွာ တည္းခိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ အျပင္ထြက္စရာမလိုပဲ ဟိုတယ္အတြင္း အနားယူနိုင္ေစရန္ ေျမဧက အက်ယ္အ၀န္း၏ (၅၀) ရာခိိုင္နွုန္းကို facilities အေနျဖင့္ ေရကူးကန္၊ ၂၄ နာရီ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ စားေသာက္ဆိုင္၊ အားကစာခန္းမ၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ Spa နွင့္ Pool bar မ်ားထည္႔သြင္းေဆာက္လုပ္ထားျခင္း။

၄။ ကမၻာအဆင့္မွီဟိုတယ္မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ဘာေၾကာင့္ Laya ကိုေရြးခ်ယ္သင့္သလဲ။

Laya Resort ပေရာဂ်က္အနီးတည္ရွိေနေသာ -

Trisara ၏ တစ္ညတည္းခိုခ သည္
- ခရီးသြားမ်ားရာသီ - ၅၂,၃၀၀ ဘတ္
- ခရီးသြားနည္းရာသီ - ၂၈,၀၀၀ ဘတ္

Anantara ၏ တစ္ညတည္းခိုခ သည္
- ခရီးသြားမ်ားရာသီ - ၃၂,၀၀၀ ဘတ္
- ခရီးသြားနည္းရာသီ - ၂၇,၀၀၀ ဘတ္ အစ႐ွိသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားစြာ႐ွိသည္။

သို႔ေသာ္ Laya Resort ၏ တစ္ညတည္းခိုခ သည္
- ခရီးသြားမ်ားရာသီ - ၆၈၀၀ ဘတ္
- ခရီးသြားနည္းရာသီ - ၄၅၀၀ ဘတ္ ပၽွမ္းမွ် တစ္ည ၀င္ေငြ - ၅၆၀၀ ဘတ္ နွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဧည္႔သည္၀င္ေရာက္မွု နွုန္း ၇၀ ရာခိုင္နွုန္း ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္ဆိုလွ်င္လည္း ဘယ္ဟိုတယ္ ကိုေရြးခ်ယ္တည္းခိုမလဲ???
(အဆိုပါတြက္ခ်က္မွုကိန္းဂဏန္းသည္ ေဆာက္လုပ္သူကိုယ္တိုင္ ေစ်းကြက္ကိုသုေတတန လုပ္ေဆာင္ျပီး ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။)

Laya တြင္ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ သင္၏ လစဥ္၀င္ေငြသည္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၂၀ ၀န္းက်င္နွင့္ တစ္နွစ္လွ်င္ က်ပ္ေငြသိန္း ၂၅၀ ခန္႔၀န္းက်င္ရရွိမည္။

၅။ Laya ကို စီမံခန္႔ခြဲမည့္ Wyndham Hotel Group အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

ႏိုင္ငံတကာဟိုတယ္နွင့္ အပန္းေျဖစခန္းကို စီမံခန္႔ခြဲေပးျပီး အေမရိကန္ အေျခစိုက္ နယူး ဂ်ာစီတြင္ရံုးခ်ဳပ္တည္ရွိသည္။

ကမၻာ့အျခားျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ လန္ဒန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ရွန္ဟိုင္း၊ ေပက်င္း၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ နယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္လည္ပတ္ေနသည္။

ဟိုတယ္ ေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ brand ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ နို္င္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္တြင္ Wyndham ကစီမံခန္႔ခြဲေပးလွ်က္ရွိျပီး နယူးေယာက္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္လည္း ဇြန္လ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားျပီးျဖစ္ကာ WH ကုဒ္ျဖင့္၀င္ေရာက္ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။

၆။ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွုမွ ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္

လြယ္ကူသက္သာစြာ ေငြေပးေခ်ျပီး ျပန္လည္ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျခင္း
- (လစဥ္ျဖစ္ေစ၊ ပေရာဂ်က္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးမွု အေျခေနအရျဖစ္ေစ ေငြေပးေခ်နို္င္ျခင္း။)

ငွားရမ္းမွုမွ ၁၅ ႏွစ္တာ ၀င္ေငြရရွိရန္ အာမခံျခင္း
- (ပထမ ၅ ႏွစ္တြင္ ငွားရမ္းမွု ၀င္ေငြ (၇%) ရာခိုင္ႏွုန္း နွင့္ ဒုတိယ ၁၀ နွစ္တြင္ ဟိုတယ္မွ အသားတင္အျမတ္ခြဲေ၀ျခင္း။)

ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္တြင္ အရင္းအႏွီးနည္းနည္းျဖင့္ ရင္းနွီးျမွုဳပ္နွံနိုင္မည့္အျပင္ ပို္င္ရွင္မ်ားအတြက္ အခမဲ့တည္းခိုခြင့္ရ႐ွိနိုင္ျခင္း
- (ခရီးသြားမ်ားသည့္ရာသီတြင္ ၁၅ ရက္ သို႕မဟုတ္ ခရီးသြားနည္းသည့္ရာသီတြင္ ၃၀ ရက္ စသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တည္းခိုခြင့္ရရွိနိုင္သည္။)

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

Contact Name : Hninn Wai Wai (Project Sales Manager), Thet Naing (Marketing Executive),
Lwin Mar Kyaw (Project Sales Executive), Win Nandar Tun (Project Sales Executive)
Hot Line : 09-768922215, 09-768922211
Email : hninnwaiwai@imyanmargroup.com, thetnaing.imyanmarhouse@gmail.com,
lwinmarkyaw.imyanmar@gmail.com, imh.winnandartun@gmail.com
Address : No 561/567, MAC Tower, 11th Floor, Merchant Road (Corner of Mahabandoola Garden Road & 35th Street), Kyauktada Township.

ဤ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အမည္ (Name)
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း (Phone)
Email / Gmail
(႐ွိလ်ွင္​ ျဖည့္ရန္)
အေၾကာင္းအရာ
အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)