အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 7500 19 June 2018  ( ၆ )ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 1150 19 June 2018  မာလာျမိဳင္လမ္းသြယ္ ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဗဟန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1500 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2800 19 June 2018  တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 7600 19 June 2018  ( ၆ )ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 300 19 June 2018  ေအာင္သိဒၶိလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 4000 19 June 2018  ပင္လံုလမ္းမၾကီး ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 280 19 June 2018  ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 400 19 June 2018  ( ၁၄ ) ရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1650 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2000 19 June 2018  ေျမနုလမ္း ၊ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ သံလ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2200 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2200 15 June 2018  ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 750 စတုရန္းေပ (Sq ft) 800 15 June 2018  နဝေဒးလမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 750 15 June 2018  ပုသိမ္ညြန္႕( ၈ ) လမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 520 15 June 2018  သီလ (၁၂) လမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 40 15 June 2018  ဦးခ်စ္ထြန္းလမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဗဟန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1500 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2400 15 June 2018  တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ရန္ကင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1375 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2200 15 June 2018  ေက်ာက္ကုန္းလမ္းမ ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 290 15 June 2018  အေနာက္ျမိဳ႕မ (၁၄ )လမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 30 800 12 June 2018  ဦးဖိုးထြန္းလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 12 June 2018  ( ၁ )ရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 990 12 June 2018  အႆကလမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္