အိမ္ၿခံေျမ အေမးေျဖမ်ား

အိမ္ၿခံေျမအေမးအေျဖ ရွာရန္

အိမ္အသစ္ေဆာက္ရင္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား လုပ္ရမည့္ proceduer မ်ားေဆာင္ရမဲ့ အခြန္အခမ်ား၊ အိမ္ေရာင္းရင္ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္အခမ်ားအေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ေျဖၾကားေပးပါ ခင္ဗ်ား

ေမးသူ - ဦးမိုးျမင့္

သံုးထပ္ႏွင့္ေအာက္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား.... ၁။ ဌာနသတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ (က) ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ (ခ) အေဆာက္အအံုႀကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာ/ ဗိသုကာမွ တင္ျပရန္ (ဂ)...

ပါမစ္ေျမေပၚတြင္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရွိပါသလားေျဖၾကားေပးပါရွင္။

ေမးသူ - ႏိုင္နွင္းရီဝင္း

ပါမစ္ေျမေပၚတြင္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုရာတြင္ (၃) ထပ္ႏွင့္ေအာက္အေဆာက္အအံု အထပ္နိမ့္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါသည္။ (၄) ထပ္မွစ၍...

ဟုတ္ကဲ့ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ႁပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ (၄) ေက်ာင္းစု (၁)လမ္းမွာေနထိုင္ပါတယ္ဆရာ။ အိမ္ျခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား ႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ပံုစံ ၁၀၅၊ ၁၀၆ ဂရန္ အဆင့္ဆင့္တို႔ကိုေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသို႔ ဦးမိ်ဳးမင္းသန္႔ပါ ၅၆ ဦးနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ဒီေန႔ July . 17 .2019 မွာ ေျမစာရင္းရံုးသို႕ ဥပေဒနည္းဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ၫြန္ၾကားထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျမစာရင္းဦးစီးမႈးနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္တဲ့ေျမဟာလယ္ယာေျမလို႔ေျပာပါတယ္ ၊ လ/ယ၃၀(က)နဲ႔ ေလွ်ာက္ဖို႔ေျပာပါတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္တာက ၂၀၁၂ တည္ဆဲဥပေဒမွာပါတာက ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းလူေနအိမ္ယာမ်ားမပါဝင္ဆိုတာကို ျပဠာန္းထားတာေတြ႕ရပါတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ေျမေတြဟာေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းအစဥ္အဆက္က ႏွစ္ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ေလာက္ ရွိၿပီလို႔သိရပါတယ္ဆရာ အဲ့ဒါ ဘယ္လိုေလ်ာက္သင့္လဲဆိုတာေလးအနာဂါတ္ၿမိဳ႕ျပေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တန္းတူညီမွ်ရရွိရန္ ေရွ႕႐ွဳ႕ၿပီးေျဖၾကားေပးပါဆရာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမးသူ - ဦးမ်ိဳးမင္းသန္႔

ေျမခြန္ေျပစာမွာ ေျမမ်ိဳးႏွင့္အတန္းဆိုသည့္ေနရာတြင္ ေျမအမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ခုဟာက ေျမစာရင္းမွလည္း လယ္ယာေျမျဖစ္ေနသျဖင့္ လယ္ယာေျမအားအျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ လ/ယ ၃၀(က) ကိုေလွ်ာက္ထားခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုမ်ိဳးမင္းသန္႔တို႔ ေက်းရြာသည္...

စည္ပင္ေျမနဲ႔ အိုးအိမ္ေျမေပၚမွာေဆာက္ထားတဲ့ လူေနအေဆာက္အအံုရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈအေၾကာင္းေလး သိခ်င္ပါတယ္!!!တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြကတိုက္ခန္းဝယ္ရင္ အိုးအိမ္ေျမတို႔ စည္ပင္ေျမတို႔မွာေဆာက္ထားတဲ့ တိုက္ခန္းေတြ ဝယ္ဖို႔ အားမေပးၾကဘူးတကယ္လို႔ ဝယ္မယ္ဆိုရင္ ပိုင္ဆိုင္မႈေလးသိခ်င္ပါတယ္။

ေမးသူ - ဦးေဇာ္ေအာင္

စည္ပင္တုိက္ခန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး (၂)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးက စည္ပင္တုိက္ခန္းကို ၀ယ္ယူသူအား ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားအျဖစ္ အင္ဂ်င္ နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ ထုတ္ေပးေသာ အေဆာက္အအံုေနထိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္ (သို႔) သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ...

ကြၽန္မက ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕ကပါ ကြၽန္မ အိမ္သံုးထပ္ေဆာက္ခ်င္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္မေနတဲ့ၿမိဳ႕က သုံးထပ္ေဆာက္လို႔မရဘူးလို႔ စည္ပင္႐ုံးက ေျပာပါတယ္ ေဆာက္ခ်င္ရင္ ေနျပည္ေတာ္ထိတင္ရမယ္တဲ့ အဲ့လိုေတြတစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္တင္ၿပီးတဲ့အထိကိုကုန္က်မယ့္စရိတ္က သိန္း ၃၀ ေလာက္ကုန္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္မ လဲဒီလိုအိမ္ေဆာက္တဲ့ဥပေဒေတြနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ဗဟုသုတမရိွဘူး႐ွင့္။ ကၽြန္မေမးခ်င္တာက တကယ္အဲ့ေလာက္ကုန္တာလား႐ွင့္။ ကၽြန္မကိုအိမ္ေဆာက္တာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးစည္ပင္ကို ေပးရမည့္ဥပေဒေလးေတြ ေက်းဇူးျပဳ၍ေျပာေပးပါ႐ွင့္ ....ေက်းဇူးတင္ပါတယ္႐ွင္။

ေမးသူ - မနန္းဆိုင္အြမ္

ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကို ၈ထပ္ခြဲအထိ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္အထိ ေဆာင္လုပ္ခြင့္ တင္စရာလည္းမလိုပါဘူး။ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္တြင္ အမႈတြဲဖြင့္လွစ္ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး...