အိမ္ၿခံေျမ အေမးေျဖမ်ား

အိမ္ၿခံေျမအေမးအေျဖ ရွာရန္

ေသတမ္းစာကိုဥပေဒအရတရားဝင္ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရပါသလဲ ?

ေမးသူ - ေအာင္ေအာင္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေသတမ္းစာေရးခြင့္မရွိပါ။ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေသတမ္းစာေရးခြင့္ရွိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အေမြစားအေမြခံမ်ားအားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေမြခြဲေ၀ရန္ မိသားစုစီမံမႈ...

သာသနာပိုင္ေျမကိုသာသနာပိုင္ေျမ ျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားထုတ္ေပးပါသလား။ မည္သို႔ေသာစာရြက္စာတမ္းကိုမည္သည့္ ဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးပါသလဲ။ သာသနာပိုင္ေျမကို Company က ဝယ္ယူ၍ ရႏိုင္ပါသလား။ (သို႔) ငွားရမ္း၍ ရႏိုင္ပါသလား။

ေမးသူ - Morine

သာသနာပို္င္ေျမကို ဥပေဒအရ အခြန္လြတ္သာသနာေျမဟု ေခၚဆိုပါတယ္။ အခြန္လြတ္ သာသနာပိုင္ေျမကို အေထာက္အထားအျဖစ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနွမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ အခြန္လြတ္ သာသနာဂရန္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခြန္လြတ္သာသနာေျမကို ေဂါပကအဖြဲ႕ (သို႔) သာသနာေရးအဖြဲ႔အစည္း...

ဆရာမဂၤလာပါ လြန္ခဲ့ေသာ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေျမစာရင္ရံုးမွာမျဖဴအမည္နဲ႔ လ/န၃၉ က်ၿပီးမျဖဴလက္႐ွိေနထိုင္လ်က္ အိမ္ဝန္းျခံေျမထဲမွ ေပ (၂၀×၆၀ )ကို ခြဲေရာင္းတာကိုဝယ္ခဲ့ပါတယ္ဆရာ။ က်န္ေျမက ၄၀×၆၀ က်န္ပါတယ္ သားလက္႐ွိ သားအႀကီးကလဲ အသိသက္ေသေနရာမွာလက္မွတ္ထိုးထားပါတယ္။ ေျမစာရင္းရံုးမွာလဲ special power ကို က်ေနာ္ေက်ာ္ထက္ကိုလြဲအပ္ေပးထားပါတယ္ မျဖဴပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းလဲ တရားရံုးမွာက်မ္းက်ိမ္ဆိုထားပါတယ္။ ခုက မျဖဴရဲ႕သမီးအလတ္က အိမ္ေထာင္ကြဲပါ ဝယ္ယူတုန္းကသီးျခားေနပါတယ္။ ဝယ္ယူၿပီး၂၀၁၅ ေလာက္မွ မိဘအိမ္မွာလာေရာက္ေနထိုင္ပါတယ္။ မိဘအိမ္ ၄၀×၆၀ ေပကို သူပိုင္ပါတယ္ဆိုၿပီး ေျမစာရင္းကိုကန္႔ကြက္စာပို႔ထားလို႔ မိဘျဖစ္သူ(မျဖဴ)က ေရာင္းမရျဖစ္ေတာ့ တရားရံုးမွာသမီးျဖစ္သူကိုတရားစြဲပါတယ္ မိဘျဖစ္သူကႏိုင္ပါတယ္။ ခုျဖစ္တာက က်ေနာ္ဝယ္ယူထားေသာ ေပ ၂၀×၆၀ ေျမကို အလတ္မျဖစ္သူက ေရာင္းမရေအာင္ အမႈ ့ျဖစ္ေနပါတယ္ဆုိၿပီး ထြက္ထြက္ေျပာပါတယ္။ သမီးျဖစ္သူကိုမိဘကနင္လိုမႈနဲ႔ ဇာရီတင္ထားတာမၾကေသးေတာ့ ၄၀×၆၀ အိမ္မွာပဲဆက္ေနထိုင္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္ဝယ္ထားတဲ့ ၂၀×၆၀ ေျမကို က်ေနာ္လက္ေရာက္ယူၿပီးျခံဝန္းပါရံထားခဲ့ပါတယ္။ သမီးျဖစ္သူအလတ္မက ေသာ့ေတာင္သူခတ္ထားတယ္ဆိုပီး ဝယ္ယူျခင္သူေတြကိုေျပာေျပာေနပါတယ္။ က်ေနာ္ကတျခားၿမိဳ႕မွာေနတာပါဆရာ။ ေရာင္းသူလဲခုထိ႐ွိပါေသးတယ္ ေရာင္းသူမျဖဴကအသက္ႀကီးပါပီဆရာ တကယ္လို႔သူ႐ုတ္တစ္ရက္ဆံုးပါးခဲ့ရင္ျဖစ္ျဖစ္ သက္႐ွိထင္႐ွား႐ွိေနေသးရင္ျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္အေနနဲ႔ဆံု႐ွံုးႏိုင္မလားဆရာ။ ခုက်ေနာ္ျခံထဲကိုက်ေနာ္ဝင္ၿပီး အေဆာက္ဦးေဆာက္မယ္ဆိုရင္ေရာ ရႏိုင္လားဆရာ အလတ္မနဲ႔ျပသနာတတ္ရင္ဘယ္ကေနစေျဖ႐ွင္းရမလဲဆရာ။ေက်းဇူးျပဳၿပီးေျဖၾကားေပးပါေနာ္ဆရာ။ ေလးစားလွ်က္ပါဆရာ။

ေမးသူ - ကိုေက်ာ္ထက္

လ/န ၃၉ က်ၿပီးသားေျမကို အမည္ေပါက္မျဖဴ ကိုယ္တိုင္ေရာင္းခ်တာျဖစ္သည့္အျပင္ special power ရရွိထားတယ္၊ ေျမကိုလည္းလက္ေရာက္ရရွိထားတာျဖစ္၍ ပိုင္ဆုိင္မႈခိုင္မာပါတယ္။ ေျမစာရင္းရံုးကို အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္တင္ျပၿပီး ေျမခြန္ေျမစာတြင္ ကိုေက်ာ္ထက္...

ရွမ္းျပည္မွာအိမ္ရွိပါတယ္။ အေဖ့ညီအစ္ကို ၄ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္က ႏိုင္ငံျခားမွာပဲေနေနတာ ၾကာျပီ၊ အေဖအပါအဝင္ ၃ ေယာက္က ျခံဝန္းထဲမွာအိမ္သီးျခားစီေဆာက္ျပီးေနၾကတယ္၊ ၁၉၉၂ ေလာက္မွာ အေဖ့အစ္ကိုၾကီးက ျမစ္ၾကီးနားေျပာင္းမွာမို႔ အေမြခြဲတယ္၊ အေဖကသူ႔အစ္ကိုရထိုက္တဲ့ပမာဏကို အမ္းေပးခဲ့တယ္၊ အဲ့ဒီဦးၾကီးကေျပာင္းသြားတယ္ (ယခုကြယ္လြန္)။ ၁၉၉၄ ေလာက္မွာအေဖ့ရဲ ့ ဒုတိယ အစ္ကိုအေမြထပ္ေတာင္းတယ္၊ အေဖကအေမြနဲ႔ညီမွ်တဲ့ ေငြအမ္းေတာ့ သူကအိမ္ပဲအစားဝယ္ခိုင္းလို႔ အျခားရပ္ကြက္တစ္ခုမွာ ျခံဝန္းနဲ႕အိမ္နဲ႕ဝယ္ေပးေတာ့ ေျပာင္းသြားတယ္ (ယခုကြယ္လြန္)။ အေဖ့ညီ နုိင္ငံျခားကတစ္ေယာက္က ၁၉၉၇ ေလာက္မွာအေမြလာေတာင္းတယ္၊ အေဖကသူရထိုက္တဲ့ ပမာဏ ေငြအမ္းေပးလိုက္တယ္၊ ျပန္သြားတယ္ (ယခုသက္ရွိထင္ရွားရွိဆဲ)။ အဲ့လိုအေမြေငြျပန္အမ္းတဲ့ကိစၥ ေတြအတြက္ သက္ေသတစ္ခုမွမရွိဘူး အဲ့ေနာက္ပိုင္းအေမြကိစၥဘာမွထပ္မျဖစ္ဘူး။ အေဖ့ညီပဲ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း မၾကာခဏေရာက္လာျပီးပိုက္ဆံလာလာေတာင္းတယ္။၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလေလာက္မွာ ေျမကြက္နာမည္မွာအဘိုးနာမည္ အစားအေဖ့အစ္ကိုအၾကီးရဲ ့နာမည္ျဖစ္ေနလို႔ (အစ္ကိုၾကီးကသူ႔သေဘာနဲ႔ သူ ေျမစာရင္းရုံးမွာသြားေျပာင္းခဲ့) အေဖကသူ႔နာမည္ကို ျပန္ေျပာင္းဖို႔လုပ္ေနရင္း ၂၀၁၈ မတ္လမွာ အေဖဆံုးသြားတယ္။ ေျမစာရင္းရံုးသြားေတာ့ အေဖကက်မ္းက်ိန္ျပီးတဲ့အဆင့္ေတာ့ေရာက္ေနျပီ။ ေျမက အဘိုးနာမည္ကေနအေဖ့အစ္ကိုၾကီးနာမည္ေျပာင္းနဲ႕က်န္ေနခဲ့တယ္၊ ကြ်န္မသြားစံုစမ္းေတာ့ ေျမကဂရန္မရွိ က်ဴးေက်ာ္လို႔ ေရးထားတယ္။ အေဖေနခဲ့တာအနွစ္ ၃၀ေက်ာ္ေနျပီ။ အခုသူ႕အစ္ကိုၾကီးရဲ ႔သားသမီးေတြက ေျမကသူတို႔အေဖနာမည္နဲ႕မို႔ သူတို႔ပိုင္ပါတယ္ဆိုျပီးလုပ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုဆက္လုပ္သင့္လဲဆိုတာ အၾကံျပဳေပးပါရွင့္။ အိမ္ျခံေျမကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဥပေဒအၾကံေပးပညာရွင္ေတြရွိရင္လည္းပူးေပါင္းလိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေမးသူ - Amy

ေျမစာရင္းရံုးသြားေတာ့ အေဖကက်မ္းက်ိန္ျပီးတဲ့အဆင့္ေတာ့ေရာက္ေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အေဖေသဆံုးေၾကာင္း ေသစာရင္း၊ က်မ္းက်ိန္လႊာမ်ားျဖင့္ အေမြဆက္ခံမည့္သူ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အေဖျဖစ္သူ၏...

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ေလာက္ကအရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဝယ္ယူထားတဲ့ ( ၄ခန္းတြဲ) တိုက္ခန္းထဲက( ၁ခန္း ဝယ္ထားသူ) အတြက္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ ဘာေတြလိုအပ္ပါမလဲ.. လက္ထဲရိွတဲ့စာရြက္စာတမ္းကေတာ့ (၁) အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့စာရြက္( အရပ္စာခ်ဳပ္) (၂) လစဥ္ ေျမခြန္ မီတာခြန္. သြင္းထားတဲ့စာရြက္ ဒါပဲရိွပါတယ္။သိခ်င္တာက.. (၂)ခန္းတြဲ ေရာင္းခ်င္ပါတယ္။(ေခါင္က ၄ ခန္းတြဲထားပါတယ္) **တစ္ျခားဘာေတြလိုအပ္မလဲ..? တကယ္လို႔ေရာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲ? ေျဖေပးေစလိုပါတယ္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား.......

ေမးသူ - PSK

တိုက္ခန္းကို အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လုိ႔မရသည့္ အတြက္ အရပ္ကတိစာခ်ဳပ္ျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကေတာ့... ၁။...