အိမ္ၿခံေျမ အေမးေျဖမ်ား

အိမ္ၿခံေျမအေမးအေျဖ ရွာရန္

ေျမ၀ယ္သည့္အခါ အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ အေဆာက္အဦခြန္ပါေပးေဆာင္ရပါသလား။ ဥပမာ - ေျမကြက္ကို သိန္း ၃၀၀ နွင့္၀ယ္ယူျပီး နာမည္ေပါက္ျပန္ေျပာင္းလဲသည့္အခါအခြန္ေဆာင္ရပါတယ္ အခုအခြန္ဥပေဒအရ သိန္း ၃၀၀ အားအခြန္ ၃ ရာခိုင္နွဳန္းေဆာင္ျပီးအိမ္အေပၚတြင္ အခြန္ထပ္မံေပးေဆာင္ရပါသလား။ ဒီလိုဆိုလ်င္ အခြန္နွဳန္းထားက ေပ ၂၀ x ေပ ၆၀ အတြက္ အိမ္အတြက္က်သင့္ေငြနွင့္ ေျမအတြက္က်သင့္ေငြ ဘယ္ေလာက္မ်ားက်နိုင္သလဲရွင့္။

ေမးသူ - ပပစိုး

ေျမ၀ယ္ယူသည့္အခါ စတင္၀ယ္ယူသည့္အခါတြင္ ေျမကြက္ေပၚ၌ အေဆာက္အဦပါ၀င္ပါက အေဆာက္အဦအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရာမွာ သစ္သားအေဆာက္အဦဆိုလွ်င္ ၁စတုရန္းေပကို ၈၀၀ဝိ/- ျဖင့္ ေပးေဆာင္ရၿပီး အုတ္ၫွပ္အေဆာက္အဦဆိုလွ်င္...

သာေကတမွာ သုိ႕မဟုတ္ အျခားျမိဳ႕နယ္မွာ ကိုယ္ပုိင္ဂရန္ေျမကုိ အိမ္ေဆာက္ပါကဘယ္နွစ္ထပ္အျမင့္ထိေဆာက္လုိ႕ရပါသလဲခင္ဗ်ာ ။ ဓာတ္ေလွကားမပါဘဲနဲ႕ ေဆာက္ခ်င္တာပါ ခင္ဗ်ာ။ တစ္ခ်က္ေျဖေပးပါခင္ဗ်ာ ။

ေမးသူ - A Min Yin

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နယ္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ပါက ၃ ထပ္ႏွင့္ ေအာက္ကို ေျမခံႏိုင္အားစမ္းသပ္မႈ (Soil Test) တင္ျပရန္မလိုဘဲ ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ ၄ ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္လိုလွ်င္ ေျမခံႏိုင္အားစမ္းသပ္မႈ (Soil Test)...

ဆရာခင္ဗ်ာကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ဇနီးျဖင့္သူကထုိင္းနိင္ငံအတြင္း၂၀၀၃ခုနစ္မွာေပါင္းသင္းၿပီးေနလာခဲ့ရာသားတစ္ေယာက္ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္အလုပ္လုပ္ၿပီး႐ွာေဖြမိေသာေငြေၾကးျဖင့္အိမ္ေျမဝယ္ထားရန္အၾကံရမိေသာေၾကာင့္႐ွာထားသမ်ွေငြေၾကးျဖင့္ ဇာတိေမာ္လၿမိဳင္မွာေျမ ၂ ကြက္ ၃ ကြက္ဝယ္ထားရန္မအားလပ္သျဖင့္ကြၽန္ေတာ္မဆင္းလုိက္လာမိဘဲဇနီးသည္အားကေလးနွင့္အတူေငြမ်ားပါထည့္ေပးလုိက္မိပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္ေတြးထားသလုိသီးျခားေျမကြက္မ်ားမဝယ္ဘဲသူ႔အဘုိးနာမည္ေပါက္ေသာေျမကြက္ကို္သူ႔အဘိုးဆုံးသြားသျဖင့္ထုိစဥ္အခ်ိန္ကအဘုိး၏ဇနီးအဘြားသည္စာမတက္၍လက္ေဗြနွိပ္ၿပီးက်န္႐ွိေသာသားသမီးအခ်ဳိ႕ပါလက္မွတ္ထုိးၿပီးကြၽန္ေတာ္၏အမ်ဳိးသမီးသည္ကြၽန္ေတာမပါလာသျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုနစ္တြင္စတင္၍ဝယ္ခဲ့ပါသည္။သူမ၏နာမည္ျဖင့္အဝယ္စာခ်ဳပ္ကုိအဘြားထံမႇဝယ္ခဲ့ပါသည္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္သူမ၏အေမအားအသက္ေသဆုံးသည့္အထိေပးေနရမည္ပါဝင္ပါသည္ကြၽန္ေတာ္လဲေနာက္မွျပန္လုပ္ရမည္သိပါသည္သုိ႕ေသာ္အမ်ဳိးသမီးသည္အဆုတ္ကင္စာျဖင့္ၿပီးခဲ့ေသာသၾကၤန္တြင္းဆုံးပါသြားပါသည္ကြၽန္ေတာ္လဲထူပူၿပီးမိန္းမဝယ္ထားသည့္ေျမကြက္အ႐ုိင္းတစ္ေနရာအားေပးပါေသာ္လည္းသူ႔၏အေမသည္လက္႐ွိအဘြားေရာင္းခဲ့ေသာအိမ္အားသူ႔အေမြဆုိင္အိမ္ဟုဆုိကာမဆင္းေပးပါသားကလည္းငယ္စဥ္ထဲကေနေတာ့ကြၽန္ေတာ္ဒီအိမ္ကိစၥဘယ္လုိလုပ္ရမလဲခင္ဗ်ာေပးလုိက္ေသာေျမကြက္႐ုိင္းတစ္ကြက္ကမိန္းမနာမည္ပါကြၽန္ေတာ္လက္မွတ္မထုိးထားပါအဘြားဆီကဝယ္တုန္းကအဘြားသားေ႐ွ႕ေနကသူကုိယ္တုိင္စာခ်ဳပ္မွာလက္မွတ္ထုိးထားပါတယ္အဘြားကလက္ေဗြႏွိပ္ေပးထားပါတယ္အဘြားေရာင္းထားတာအေမြေပးရဦးမလားေျဖေပးပါ ခင္ဗ်ာ။

ေမးသူ - ဦးေအာင္ခိုင္ဦး

ဦးေအာင္ခိုင္ဦးအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အဘိုးအမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမကြက္ကို ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ အရ လင္(သို႔မဟုတ္) မယားကြယ္လြန္က မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္း (အိမ္ေျမ) က်န္ရစ္က က်န္ရစ္သူဇနီး (သို႔မဟုတ္) ခင္ပြန္းသည္...

ရတနာပံုေက်ာင္းအနီး ထန္းေတာေက်းရြာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲအိမ္တစ္လံုးအား အမရပူၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္သည္ဟုဆိုကာ ဒဏ္ေၾကးေငြ ၄၂ သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ စာပို႔ထားသည္။ ရြာေျမတြင္ စည္ပင္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသလားဆိုတာေလး သိခ်င္ပါတယ္။

ေမးသူ - YèYintKo

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအားလံုးသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး သက္ဆိုက္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မ်ားမွ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းထားသည့္...

BCC တင္တာ ၅ လ႐ွိၿပီး ယခုထိမရေသးပါ။ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

ေမးသူ - ကိုတင္ထြန္းေအာင္

အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕ထံတင္ျပၿပီး က်သင့္အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္စည္းၾကပ္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္...