ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများ

 • Myanmar Art Construction Co., Ltd.
 • Myanmar Global Business Associatioin Co., Ltd.
 • Sustain Construction Co.,Ltd
 • PARAMOUNT PROPERTY
 • GMP Co.,Ltd (Ga Mone Pwint)
 • Myanmar Agro Exchange Public Co.,Ltd
 • Steel Stone Construction Co., Ltd.
 • Shwe Taung Group
 • United GP Development Co.,Ltd.
 • City Loft
 • Golden Hexagon Construction Co.,Ltd
 • Royal Thazin Nwe Co.,Ltd (Lucky Friends Construction)
 • Mandalay Golden Wing Co., Ltd.