ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများ

  • City Loft
  • Steel Stone Construction Co., Ltd.
  • GMP Co.,Ltd (Ga Mone Pwint)
  • Shwe Taung Group
  • PARAMOUNT PROPERTY
  • Royal Thazin Nwe Co.,Ltd (Lucky Friends Construction)
  • Mandalay Golden Wing Co., Ltd.
  • Golden Hexagon Construction Co.,Ltd
  • Sustain Construction Co.,Ltd
  • Myanmar Agro Exchange Public Co.,Ltd