ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား

 • Living Sqrare Co.,Ltd
 • SMI Real Estate Development Company Limited.
 • Naing Group Capital Co., Ltd.
 • Yone Min Development Co.,Ltd
 • M.M.M Construction Co.,Ltd.
 • Shwe Taung Group
 • HSL Myanmar Co.,Ltd
 • Golden Hexagon Construction Co.,Ltd
 • Myanmar Global Business Associatioin Co., Ltd.
 • Golden Land Real Estate Developement Co.,Ltd.
 • Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd
 • Mandalay Golden Wing Holding Limited
 • Golden Thitsar Co., Ltd.
 • Nay Ga Bar Myanmar Construction Co.,Ltd
 • i Green Construction