ေနာက္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ေ႐ႊကမ္းသာယာ ႏွင့္ နဝေဒး အိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး


၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ ႏွင့္ ၁ဝ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ - ပုသိမ္လမ္းမႀကီး ၊ ေ႐ႊကမ္းသာယာအိမ္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ေ႐ႊကမ္းသာယာ ႏွင့္...

က်ပ္ေငြ ၁.၅ ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲႀကီး


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာေ႐ႊဥေဒါင္းမင္းႏွင့္ မဟာနဝရတ္ေျမ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တည္ေဆာက္ထားသည္ မဟာနဝရတ္ ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၉...

က်ပ္ေငြ ( ၁ ) ဘီလီယံနီးပါး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ Grand Wireless ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေ႐ွ႕ဝါယာလက္ (၂) လမ္း႐ွိ Grand Wireless ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၊ ၉ ရက္ ႏွင့္ ၁ဝ ရက္ေန႔မ်ားတြင္...

ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္ ေ႐ႊဂံုတိုင္လမ္းမေပၚ႐ွိ Royal Shwegonedaing ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး


၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၁ ရက္ ၊ ၂ ရက္ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အမွတ္ (၂၈၁) ၊ ေ႐ႊဂံုတိုင္လမ္းမေပၚ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Royal Shwegonedaing ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com...

တေကာင္ဘြားကုမၸဏီ၏ Grand MyaKanThar ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ISM ေက်ာင္းအနီး႐ွိ Grand MyaKanThar ကြန္ဒို အေရာင္းျပပဲြတစ္ရပ္အား...

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ Facility အမ်ားဆံုးပါဝင္သည့္ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ အမွတ္ (၂) ၊ ဦးထြန္းၿငိမ္းလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းယားကန္အနီး႐ွိ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၂၅ ရက္ ၊ ၂၆...

က်ပ္ေငြ (၁.၅) ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၁ မီလီယံ) ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕႐ွိ ကြန္ဒိုမ်ား အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး


ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕႐ွိ အသင့္ေန ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၂၆ ရက္ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ...

က်ပ္ေငြ (၂၂.၈) ဘီလီယံေက်ာ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္း) ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ iMyanmarHouse.com ၏ အဌမ အႀကိမ္ေျမာက္ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပြဲႀကီး


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၁၁ ၊ ၁၂ ၊ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးဝိစာရလမ္း႐ွိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ “ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏...

iMyanmarHouse.com မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ (အဌမအႀကိမ္ေျမာက္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးအိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ


(ေမလ ၁၁ ၊ ၁၂ ၊ ၁၃) တပ္မေတာ္ခန္းမ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးအိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ၊ ေမလ(၁၁) ရက္ေန႔...

ျပည္လမ္း ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့သည့္ iGREEN MEGA EXPO အိမ္ရာအထူးအေရာင္းျပပြဲႀကီး


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ AYA Bank ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၁၅)ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ iGREEN MEGA EXPO အိမ္ရာအထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ (စေန ၊...