ေနာင္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့တဲ့ စံရိပ္ၿငိမ္ဂမုန္းပြင့္အနီး႐ွိ နဝရတ္ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြ


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နံပါတ္တစ္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ စံရိပ္ၿငိမ္ဂမုန္းပြင့္အနီး႐ွိ နဝရတ္ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္...

MMM Construction ၏ ေဒါပံုျမိဳ ႔နယ္ မင္းနႏၵာလမ္းမၾကီးေပၚရွိ မီနီကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ


iMyanmarHouse.com(အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွၾကီးမွဴး၍ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္ေန႔နွင့္ (၅) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ MMM Construction မွတည္ေဆာက္ထားသည့္ မင္းနႏၵာမီနီကြန္ဒိုအခန္းမ်ားအား အေရာင္းျပပြဲက်င္းပ၍ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေရာင္းျပပြဲကို စီမံကိန္းတည္ရွိရာ...

ေျမာက္ဥကၠလာျမိဳ႔နယ္ ေရႊေပါက္ကံရွိ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းျပပြဲက်င္းပ ေရာင္းခ်ခဲ့


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္လူသံုးအမ်ားဆံုး အိမ္ျခံေျမဝဘ္ဆိုက္ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ၾကီးမွဴး၍ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္ေန႔နွင့္ (၅) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေျမာက္ဥကၠလာျမိဳ႔နယ္ ေရႊေပါက္ကံရွိ ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ အေရာင္းျပပြဲတစ္ရပ္ကို...

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ႐ွိ ဂရမ္အမည္ေပါက္ရမည့္ အပန္းေျဖလံုးခ်င္းအိမ္ရာ အေရာင္းျပပဲြ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ႐ွိ သိန္း (၅ဝဝ) ခန္႔ျဖင့္ ဂရမ္အမည္ေပါက္ရမည့္ Lake View Villa လံုးခ်င္းအိမ္ရာ အေရာင္းျပပြဲႀကီးကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္...

အျမတ္အာမခံျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ Sanchaung Garden ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပဲြ


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ Sanchaung Garden ကြန္ဒိုအထူးအေရာင္းျပပဲြကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ၊ ၂ဝ ရက္ ၊ ၂၁ ရက္ ႏွင့္ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ အမွတ္ (၁ဝ၄) ၊ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း ၊...

ရာသက္ပန္ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းေပးသည့္ Skysuites ကြန္ဒိုအထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့


ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္႐ွင္းလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္႐ွိသည့္ ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆံုးထဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ Skysuites ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္...

Investment Guarantee ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ iGREEN ၏ ၿမိဳ႕နယ္စံု အထူးအိမ္ရာ အေရာင္းျပပဲြႀကီး


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ဝင္ေပါက္႐ွိ Myanmar Culture Valley ၌ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ ႏွင့္ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ iGREEN ၏ ေဆာက္လုပ္ၿပီးႏွင့္...

ဂရမ္အမည္ေပါက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ လူေနဆိုင္ခန္းမ်ား အထူးအေရာင္းျပပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့


၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ KT Construction မွ ေဆာက္လုပ္သည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕႐ွိ လံုးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ လူေနဆိုင္ခန္းမ်ား...

AYA Home Loan ႏွင့္ iMyanmarHouse.com တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ားအေရာင္းျပပဲြႀကီး


AYA Bank ၏ အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ (၁၅) ႏွစ္အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ တိုက္ခန္းအေရာင္းျပပြဲႀကီးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ ေန႔ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁...

အခန္းအပ္ပဲြအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည့္ Pinlon Village Residences ကြန္ဒိုအထူးအေရာင္းျပပဲြ


Universal Construction မွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ Pinlon Village Residences ကြန္ဒို အခန္းအပ္ပဲြ ႏွင့္ ကြန္ဒိုအထူးအေရာင္းျပပဲြတစ္ရပ္ကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ...