အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ေ႐ႊျမန္မာျမ မီနီကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒ့ါကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ ေန႔ ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပ႑ိတလမ္း႐ွိ ေ႐ႊျမန္မာျမ မီနီကြန္ဒို...

ေ႐ႊကမ္းသာယာ ႏွင့္ နဝေဒး အိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး


၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ ႏွင့္ ၁ဝ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ - ပုသိမ္လမ္းမႀကီး ၊ ေ႐ႊကမ္းသာယာအိမ္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ေ႐ႊကမ္းသာယာ ႏွင့္...

က်ပ္ေငြ ( ၁ ) ဘီလီယံနီးပါး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ Grand Wireless ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေ႐ွ႕ဝါယာလက္ (၂) လမ္း႐ွိ Grand Wireless ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၊ ၉ ရက္ ႏွင့္ ၁ဝ ရက္ေန႔မ်ားတြင္...

က်ပ္ေငြ ၁.၅ ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲႀကီး


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာေ႐ႊဥေဒါင္းမင္းႏွင့္ မဟာနဝရတ္ေျမ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တည္ေဆာက္ထားသည္ မဟာနဝရတ္ ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၉...

ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္ ေ႐ႊဂံုတိုင္လမ္းမေပၚ႐ွိ Royal Shwegonedaing ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး


၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၁ ရက္ ၊ ၂ ရက္ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အမွတ္ (၂၈၁) ၊ ေ႐ႊဂံုတိုင္လမ္းမေပၚ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Royal Shwegonedaing ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com...

တေကာင္ဘြားကုမၸဏီ၏ Grand MyaKanThar ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ISM ေက်ာင္းအနီး႐ွိ Grand MyaKanThar ကြန္ဒို အေရာင္းျပပဲြတစ္ရပ္အား...

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ Facility အမ်ားဆံုးပါဝင္သည့္ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ အမွတ္ (၂) ၊ ဦးထြန္းၿငိမ္းလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းယားကန္အနီး႐ွိ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၂၅ ရက္ ၊ ၂၆...

က်ပ္ေငြ (၁.၅) ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၁ မီလီယံ) ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕႐ွိ ကြန္ဒိုမ်ား အထူးအေရာင္းျပပဲြႀကီး


ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕႐ွိ အသင့္ေန ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၂၆ ရက္ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ...

က်ပ္ေငြ (၂၂.၈) ဘီလီယံေက်ာ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္း) ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ iMyanmarHouse.com ၏ အဌမ အႀကိမ္ေျမာက္ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပြဲႀကီး


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၁၁ ၊ ၁၂ ၊ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးဝိစာရလမ္း႐ွိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ “ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏...

iMyanmarHouse.com မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ (အဌမအႀကိမ္ေျမာက္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးအိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ


(ေမလ ၁၁ ၊ ၁၂ ၊ ၁၃) တပ္မေတာ္ခန္းမ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးအိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ၊ ေမလ(၁၁) ရက္ေန႔...