အိမ္ ဝယ္ရန္ ရွာေဖြေနသူမ်ား

Home Loan ျဖင့္ တိုက္ခန္း၀ယ္လိုပါသည္။

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Apartment | သိန္း 300 ႏွင့္ ေအာက္

တိုက္ခန္း၀ယ္မည္။

ပုဇြန္ေတာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Apartment | သိန္း 500 မွ သိန္း 600 အတြင္း

တိုက္ခန္း၀ယ္လိုပါသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Apartment | သိန္း 100 မွ သိန္း 130 အတြင္း

တိုက္ခန္း၀ယ္လိုပါသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Apartment | သိန္း 300 မွ သိန္း 400 အတြင္း

အခန်းဝယ်ရန်

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Apartment | သိန္း 200 မွ သိန္း 400 အတြင္း

Home Loan တိုက္ခန္း၀ယ္လိုပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Apartment | သိန္း 300 ႏွင့္ ေအာက္

တိုက္ခန္း၀ယ္ခ်င္ပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Apartment | သိန္း 250 မွ သိန္း 350 အတြင္း

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္း၀ယ္လိုပါသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Apartment | သိန္း 750 ႏွင့္ ေအာက္

တိုက္ခန္း၀ယ္ခ်င္ပါသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Apartment | သိန္း 1000 ႏွင့္ ေအာက္

လံုးခ်င္းအိမ္ ၀ယ္လိုပါည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
House | သိန္း 1500 မွ သိန္း 2000 အတြင္း