Properties Questions and Answers

ေျမ၀ယ္သည့္အခါ အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ အေဆာက္အဦခြန္ပါေပးေဆာင္ရပါသလား။ ဥပမာ - ေျမကြက္ကို သိန္း ၃၀၀ နွင့္၀ယ္ယူျပီး နာမည္ေပါက္ျပန္ေျပာင္းလဲသည့္အခါအခြန္ေဆာင္ရပါတယ္ အခုအခြန္ဥပေဒအရ သိန္း ၃၀၀ အားအခြန္ ၃ ရာခိုင္နွဳန္းေဆာင္ျပီးအိမ္အေပၚတြင္ အခြန္ထပ္မံေပးေဆာင္ရပါသလား။ ဒီလိုဆိုလ်င္ အခြန္နွဳန္းထားက ေပ ၂၀ x ေပ ၆၀ အတြက္ အိမ္အတြက္က်သင့္ေငြနွင့္ ေျမအတြက္က်သင့္ေငြ ဘယ္ေလာက္မ်ားက်နိုင္သလဲရွင့္။

ေမးသူ - ပပစိုး

ေျမ၀ယ္ယူသည့္အခါ စတင္၀ယ္ယူသည့္အခါတြင္ ေျမကြက္ေပၚ၌ အေဆာက္အဦပါ၀င္ပါက အေဆာက္အဦအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရာမွာ သစ္သားအေဆာက္အဦဆိုလွ်င္ ၁စတုရန္းေပကို ၈၀၀ဝိ/- ျဖင့္ ေပးေဆာင္ရၿပီး အုတ္ၫွပ္အေဆာက္အဦဆိုလွ်င္...

သာေကတမွာ သုိ႕မဟုတ္ အျခားျမိဳ႕နယ္မွာ ကိုယ္ပုိင္ဂရန္ေျမကုိ အိမ္ေဆာက္ပါကဘယ္နွစ္ထပ္အျမင့္ထိေဆာက္လုိ႕ရပါသလဲခင္ဗ်ာ ။ ဓာတ္ေလွကားမပါဘဲနဲ႕ ေဆာက္ခ်င္တာပါ ခင္ဗ်ာ။ တစ္ခ်က္ေျဖေပးပါခင္ဗ်ာ ။

ေမးသူ - A Min Yin

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နယ္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ပါက ၃ ထပ္ႏွင့္ ေအာက္ကို ေျမခံႏိုင္အားစမ္းသပ္မႈ (Soil Test) တင္ျပရန္မလိုဘဲ ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ ၄ ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္လိုလွ်င္ ေျမခံႏိုင္အားစမ္းသပ္မႈ (Soil Test)...

ဆရာခင္ဗ်ာကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ဇနီးျဖင့္သူကထုိင္းနိင္ငံအတြင္း၂၀၀၃ခုနစ္မွာေပါင္းသင္းၿပီးေနလာခဲ့ရာသားတစ္ေယာက္ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္အလုပ္လုပ္ၿပီး႐ွာေဖြမိေသာေငြေၾကးျဖင့္အိမ္ေျမဝယ္ထားရန္အၾကံရမိေသာေၾကာင့္႐ွာထားသမ်ွေငြေၾကးျဖင့္ ဇာတိေမာ္လၿမိဳင္မွာေျမ ၂ ကြက္ ၃ ကြက္ဝယ္ထားရန္မအားလပ္သျဖင့္ကြၽန္ေတာ္မဆင္းလုိက္လာမိဘဲဇနီးသည္အားကေလးနွင့္အတူေငြမ်ားပါထည့္ေပးလုိက္မိပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္ေတြးထားသလုိသီးျခားေျမကြက္မ်ားမဝယ္ဘဲသူ႔အဘုိးနာမည္ေပါက္ေသာေျမကြက္ကို္သူ႔အဘိုးဆုံးသြားသျဖင့္ထုိစဥ္အခ်ိန္ကအဘုိး၏ဇနီးအဘြားသည္စာမတက္၍လက္ေဗြနွိပ္ၿပီးက်န္႐ွိေသာသားသမီးအခ်ဳိ႕ပါလက္မွတ္ထုိးၿပီးကြၽန္ေတာ္၏အမ်ဳိးသမီးသည္ကြၽန္ေတာမပါလာသျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုနစ္တြင္စတင္၍ဝယ္ခဲ့ပါသည္။သူမ၏နာမည္ျဖင့္အဝယ္စာခ်ဳပ္ကုိအဘြားထံမႇဝယ္ခဲ့ပါသည္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္သူမ၏အေမအားအသက္ေသဆုံးသည့္အထိေပးေနရမည္ပါဝင္ပါသည္ကြၽန္ေတာ္လဲေနာက္မွျပန္လုပ္ရမည္သိပါသည္သုိ႕ေသာ္အမ်ဳိးသမီးသည္အဆုတ္ကင္စာျဖင့္ၿပီးခဲ့ေသာသၾကၤန္တြင္းဆုံးပါသြားပါသည္ကြၽန္ေတာ္လဲထူပူၿပီးမိန္းမဝယ္ထားသည့္ေျမကြက္အ႐ုိင္းတစ္ေနရာအားေပးပါေသာ္လည္းသူ႔၏အေမသည္လက္႐ွိအဘြားေရာင္းခဲ့ေသာအိမ္အားသူ႔အေမြဆုိင္အိမ္ဟုဆုိကာမဆင္းေပးပါသားကလည္းငယ္စဥ္ထဲကေနေတာ့ကြၽန္ေတာ္ဒီအိမ္ကိစၥဘယ္လုိလုပ္ရမလဲခင္ဗ်ာေပးလုိက္ေသာေျမကြက္႐ုိင္းတစ္ကြက္ကမိန္းမနာမည္ပါကြၽန္ေတာ္လက္မွတ္မထုိးထားပါအဘြားဆီကဝယ္တုန္းကအဘြားသားေ႐ွ႕ေနကသူကုိယ္တုိင္စာခ်ဳပ္မွာလက္မွတ္ထုိးထားပါတယ္အဘြားကလက္ေဗြႏွိပ္ေပးထားပါတယ္အဘြားေရာင္းထားတာအေမြေပးရဦးမလားေျဖေပးပါ ခင္ဗ်ာ။

ေမးသူ - ဦးေအာင္ခိုင္ဦး

ဦးေအာင္ခိုင္ဦးအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အဘိုးအမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမကြက္ကို ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ အရ လင္(သို႔မဟုတ္) မယားကြယ္လြန္က မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္း (အိမ္ေျမ) က်န္ရစ္က က်န္ရစ္သူဇနီး (သို႔မဟုတ္) ခင္ပြန္းသည္...

ရတနာပံုေက်ာင္းအနီး ထန္းေတာေက်းရြာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲအိမ္တစ္လံုးအား အမရပူၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္သည္ဟုဆိုကာ ဒဏ္ေၾကးေငြ ၄၂ သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ စာပို႔ထားသည္။ ရြာေျမတြင္ စည္ပင္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသလားဆိုတာေလး သိခ်င္ပါတယ္။

ေမးသူ - YèYintKo

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအားလံုးသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး သက္ဆိုက္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မ်ားမွ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းထားသည့္...

BCC တင္တာ ၅ လ႐ွိၿပီး ယခုထိမရေသးပါ။ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

ေမးသူ - ကိုတင္ထြန္းေအာင္

အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕ထံတင္ျပၿပီး က်သင့္အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္စည္းၾကပ္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္...

ကြၽန္ေတာ္ျခံကြက္ဝယ္မလို႔ပါ တသက္လံုးေနလို႔ရမယ့္ျခံလိုခ်င္ပါတယ္ ေျမအေၾကာင္းနားမလည္လို႔ပါ ဘယ္လိုေျမမ်ိဳးဝယ္သင့္ပါသလဲ။ေက်းဇူးျပဳ၍ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ

ေမးသူ - ေက်ာ္ဝင္းထြန္း

ေရွးဦးစြာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေျပာျပေပးပါမယ္။ ေျမပိုင္ေျမ ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း စနစ္တက် ၿမိဳ႕ကြက္ေဖာ္ထုတ္ကာ ေရာင္းခ်ခဲ့၍ ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး ေျမပိုင္ရွင္အခြင့္အေရးအဆင့္အတန္းရွိသည့္...

လယ္ေျမကို ဂရန္ေျမေျပာင္းလုိ႔ ရ/မရ သိခ်င္ပါတယ္။

ေမးသူ - လင္းခန္႔ေမာင္

လယ္ေျမကို ဂရန္ေျမအျဖစ္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။ တိုက္႐ိုက္ေတာ့ ေလွ်ာက္ထားလို႔မရပါဘူး။ ေရွးဦးစြာ လယ္ေျမကို လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပံုစံ (၇)ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ေျမပံု/ေျမရာဇ၀င္လို႔ေခၚသည့္ ေျမစာရင္းပံုစံ-၁၀၅/၁၀၆ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။...

ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမကြက္ထဲတြင္ ေစ်းဆိုင္ခန္း (၄) ခန္းေဆာက္လုပ္၍ ငွားရမ္းလိုပါသည္။အဆိုပါ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းသည့္ ကိစၥအတြက္ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ (ဦးစီးအရာရွိၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန) သို႔ အငွားခ်ထားခြင့္ လက္မွတ္ေလ်ွာက္ထားရန္ လိုအပ္မႈ ရွိမရွိသိလိုပါသည္။ အငွားခ်ထားခြင့္လက္မွတ္အတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်ရွိမရွိသိလိုပါသည္။ အရပ္စာခ်ဳပ္ဟာ ၃ လေက်ာ္လ်ွင္ တရားမ၀င္ဘူး ၾကားဘူးလို႔ ဆိုင္ခန္းကို ( ၃) လ (၁) ၾကိမ္ အငွားစာခ်ဳပ္ဆိုထားလ်ွင္ အဆင္ေျပမေျပသိလိုပါသည္။ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခက (၁) ခန္းကို (၁)လ လ်ွင္ (၅၀၀၀၀ိ/-) ေသာင္း(၆၀၀၀၀ိ/-) ၀န္းက်င္ပဲရတာမို႔ အခြန္ေဆာင္ရန္လိုမလိုသိလိုပါသည္

ေမးသူ - ဦးသူရေဆြ

မိမိပိုင္အိမ္ခန္း၊ ဆိုင္ခန္းေတြျဖစ္တဲ့ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းကိုငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ျပဳလုပ္ရမွာက ငွားရမ္းကာလအနည္း အမ်ားနဲ႕သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိပါဘူး။...

အိမ္ေဆာက္ခြင့္မတင္ခင္ အိမ္ေဟာင္းဖ်က္ခြင့္ရိွမရိွ သိခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ေမးသူ - ဦၤးတင့္ေဆြ

အေဆာက္အဦ ၿဖိဳဖ်က္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၌ အေဆာက္အအံု ဖ်က္သိမ္းခြင့္ ဦးစြာေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အအံုဖ်က္သိမ္းခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ အေဆာက္အဦကို တရား၀င္ ဖ်က္ခြင့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦဖ်က္သိမ္းၿပီးမွသာ...

နယ္မွာရြာေျမကို လန ၉၃ နဲ႔အစိုးရမွေျမကြက္႐ိုက္ၿပီး အကြက္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့တခ်ိဳ႕ျခံ႐ွင္ေတြကသေဘာမတူလို႔ အကြက္႐ိုက္မခံခဲ့ပါဘူး အဲလိုအကြက္႐ိုက္မခံခဲ့တဲ့ျခံေျမက G3 အမ်ိးအစားေျမခြန္ေျပစာထြက္ထားပါတယ္ ခုလည္းထြက္ေနတုန္းပါ ဦးပိုင္အမ်ိဳးအစားကေတာ့ N မျမဲဦးပိုင္ပါ သိခ်င္တာကအကြက္ရိုက္ခံျပီး ေငြသြင္းထားတဲ့ေျမေတြကဂရန္ေလွ်ာက္လို႔႐တယ္ မျမဲဦးပိုင္ဥယ်ာဥ္ျခံေျမက ဂရန္ေလွ်ာက္မရဘူး။ ဂရန္ေလွ်ာက္လို႔ရေအာင္ဘယ္လိုအဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမလဲဒါမွမဟုတ္ခိုင္မာေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ထားရမလဲသိခ်င္ပါတယ္။ လက္ရိွမွာေတာ့ရြာကလည္းရပ္ကြက္ျဖစ္သြားပါျပီ။

ေမးသူ - ကိုေမာင္ေမာင္

ေျမအမ်ိဳးအစားတြင္ G3 ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကိုမွ တတိယတန္းစားအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကို ဂရန္ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ေတာ့ ေရွးဦးစြာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကို အျခားနည္း သံုးစြဲခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊...