အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

SMT Construction ႏွင့္ iMyanmarHouse.com တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမိဳ႔နယ္စံုတိုက္ခန္း အေရာင္းျပပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွါး ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) ႏွင့္ SMT Construction တို႔ပူးေပါင္း၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္ ႏွင့္ ၁၁ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူရင္ျပင္ဝန္းအတြင္းရွိ Myanmar Culture Valley တြင္...

မရမ္းကုန္းျမိဳ ႔နယ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္အနီး Grand Wireless ကြန္ဒို ၇၅% ေဆာက္လုပ္ျပီးစီး၍ အေရာင္းျပပြဲက်င္းပခဲ့


မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေ႐ွ႕ဝါယာလက္ (၂) လမ္း႐ွိ Grand Wireless Condominium အခန္းမ်ားအားေရာင္းခ်ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွါး ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္ ႏွင့္ ၁၁ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္...

အခန္းမ်ားကုန္ေအာင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ Mya Kan Thar ကြန္ဒို အေရာင္းျပပြဲ


iGREEN Development မွ တည္ေဆာက္သည့္ လိႈင္ျမိဳ ႔နယ္ ၊ ျမကန္သာ (၄) လမ္းရွိ Mya Kan Thar Condominium အခန္းမ်ားအားေရာင္းခ်ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ ၾကီးမွဴး၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္...

တန္ဖိုးေငြ (၁.၇) ဘီလီယံက်ပ္ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ Kanbae Towers ႏွင့္ RiverFront Garden ကြန္ဒို အေရာင္းျပပြဲ


၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ရွိ Sedona Hotel ၌ Kanbae Towers ႏွင့္ RiverFront Garden ကြန္ဒို အေရာင္းျပပြဲတစ္ရပ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ ၾကီးမွဴး၍...

အခန္းေပါင္း(၄၀) နီးပါးေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေအးသာယာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းအထူးအေရာင္းျပပြဲ


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွၾကီးမွဴး၍ ေတာင္ၾကီးျမိဳ ့့အနီးရွိ ေအးသာယာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္း အထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီးကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ နွင့္ ၂၈ ရက္ေန ့မ်ားတြင္...

က်ပ္ေငြ (၃.၃) ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၅ သန္း) ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ Aung Myit Tar လံုးခ်င္း အိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲၾကီး


၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ႏွင့္ (၁၄) ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ ၾကီးမွဴး၍ iGREEN Development & Engineering Group မွ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည့္ Aung Myit Tar လံုးခ်င္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အတြက္...

က်ပ္ေငြ (၂၆) ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ စစ္ေတြျမစ္ကမ္း ေျမဖို႕ေျမယာေဖာ္ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း အေရာင္းျပပြဲၾကီး


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ၾကီးမွဴး၍ စစ္ေတြျမိဳ ့ျမစ္ကမ္း ေျမဖို႕ေျမယာေဖာ္ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း အေရာင္းျပပြဲၾကီးကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ နွင့္ ၇ ရက္ေန ့မ်ားတြင္...

က်ပ္ေငြ (၁၈) ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းျပပြဲႀကီး


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္လူသံုးအမ်ားဆံုး အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွား ၀ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းျပပြဲႀကီးကို သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕...

က်ပ္ေငြ (၁.၂) ဘီလီယံက်ပ္ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ Pinlon Village Residences အထူးအေရာင္းျပပြဲ


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) မွ ႀကီးမွဴး၍ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ ့နယ္ရွိ Pinlon Village Residences အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ ႏွင့္ (၃) ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ City Mall ေဈးဝယ္စင္တာတြင္...

တန္ဖိုးေငြ (၁.၈) ဘီလီယံက်ပ္ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ Kanbae Towers ႏွင့္ RiverFront Garden ကြန္ဒို အေရာင္းျပပြဲ


၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ၊ အလံုလမ္းမေပၚရွိ My Garden Restaurant ၌ Kanbae Towers ႏွင့္ RiverFront Garden ကြန္ဒို အေရာင္းျပပြဲတစ္ရပ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ...