အိမ္ ဝယ္ရန္ ရွာေဖြေနသူမ်ား

တိုက္ခန္း၀ယ္လိုပါသည္

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက္ခန္း | သိန္း 300 ႏွင့္ ေအာက္

တိုက်ခန်းဝယ်ချင်ပါသည်

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက္ခန္း | သိန္း 300 မွ သိန္း 450 အတြင္း

ဝယ်လိုပါတယ်

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ကြန္ဒို | သိန္း 1000 မွ သိန္း 1500 အတြင္း

တိုက်ခန်းအရစ်ကျဝယ်ချင်ပါသည်

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက္ခန္း | သိန္း 180 မွ သိန္း 200 အတြင္း

၀ယ်ချင်ပါသည်

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက္ခန္း | သိန္း 200 မွ သိန္း 300 အတြင္း

တိုက္ခန္းအရစ္က်ဝယ္ခ်င္ပါသည္

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက္ခန္း | သိန္း 150 မွ သိန္း 200 အတြင္း

ဝယ်လိုပါသည်

ၾကည့္ျမင္တိုင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက္ခန္း | သိန္း 350 မွ သိန္း 500 အတြင္း

တိုက္ခန္းဝယ္လိုပါသည္

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက္ခန္း | သိန္း 400 မွ သိန္း 500 အတြင္း

apartment

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တိုက္ခန္း | သိန္း 400 မွ သိန္း 800 အတြင္း

ရန်ကင်း၊ဘောက်ထော်ရပ်

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ | သိန္း 5000 မွ သိန္း 10000 အတြင္း