အိမ် ဝယ်ရန် ရှာဖွေနေသူများ

🍏🍎ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်တိုက်ခန်းအမြန်ဝယ်လိုပါသည်

လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တိုက်ခန်း | သိန်း 300 မှ သိန်း 350 အတွင်း

To buy at Ma Yan Kone and Insein

မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြေကွက် ၊ ခြံကွက် | သိန်း 1500 မှ သိန်း 2300 အတွင်း

ကမာရွတ်(လှည်းတန်း)တွင်ဘဏ်ချေးငွေနဲ့ အမြန်ဝယ်လိုပါတယ်,(12½×50')အကျယ် လည်းရပါတယ်(300-500)သိန်းအတွင်း

ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တိုက်ခန်း | သိန်း 300 မှ သိန်း 500 အတွင်း

အရစ်ကျ ဝယ်ယူလိုပါသည်

သံလျင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တိုက်ခန်း | သိန်း 500 မှ သိန်း 600 အတွင်း

land

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြေကွက် ၊ ခြံကွက် | သိန်း 200 မှ သိန်း 400 အတွင်း

To buy at Ma Yan Kone and Insein

မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြေကွက် ၊ ခြံကွက် | သိန်း 1500 မှ သိန်း 2300 အတွင်း

To buy at Ma Yan Kone and Insein

မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြေကွက် ၊ ခြံကွက် | သိန်း 1500 မှ သိန်း 2300 အတွင်း

တိုက်ခန်းဝယ်ခြင်း

လသာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တိုက်ခန်း | သိန်း 300 မှ သိန်း 400 အတွင်း

Want Apartment

တောင်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တိုက်ခန်း | သိန်း 400 နှင့် အထက်

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြေကွက် ၊ ခြံကွက် | သိန်း 500 မှ သိန်း 700 အတွင်း