အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ေငြႏွင္းျဖဴစံအိမ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ ကိုမ်ိဳးမင္းႏိုင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိျမိဳ႕နယ္အစံုကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးလ်ွက္ရွိေၾကာင္း ၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းငွားေစ်းအေနျဖင့္အနည္းဆံုး(၁၀)သိန္းေက်ာ္မွ...

Ever Light အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း မွ ဦးသိန္း၀င္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


လွည္းတန္း ျမိဳ႔နယ္ တြင္ အေရာင္း ႏွင့္ အငွါး အေရာင္း ပိုသြက္ ၊ လံုးခ်င္းအိမ္ရာ ထက္ တိုက္ခန္း က ပို အေရာင္းသြက္ ။ လံုးခ်င္း အိမ္ရာသည္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ႔ မ်ားေသာေၾကာင့္ အေရာင္းေႏွး ။ လွည္းတန္း ျမိဳ႔နယ္ မွာ ရွိေသာ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ၏ ေစ်းႏႈန္း သည္ အလႊာေပၚ...

Gold Pot အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ ကိုေအာင္မိုးေက်ာ္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိအမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးရေသာ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ ကြန္ဒို၊တိုက္ခန္း အေရာင္းႏွင့္အငွားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိက္ခန္းေစ်းမ်ားျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ...

ေပၚဦးအိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ ဦးေအးလြင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္အမ်ားဆံုးအကိ်ုး ေဆာင္ျဖစ္ေသာလု ပ္ငန္းမွာတိုက္ခန္းအေ ရာင္းအ၀ယ္ႏ...

Perfect World အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ ကိုနိဳင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္း သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွစျပီး သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ႔ ၊ အငွါးႏွင့္အေရာင္း တြင္ အငွါး ပိုသြက္ ။ အငွါးအမ်ားဆံုးျမိဳ႔နယ္ မွာ Downtown ျမိဳ႔နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ။လတ္တေလာ တြင္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္း သည္ အတက္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း...

ေအာင္ခိုင္ခန္႔ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း မွ မပပခိုင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


လတ္တေလာေရာင္းအား အေကာင္းဆံုးမွာ လိႈင္သာယာျမိဳ႔နယ္ ႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ။ အင္းလ်ားလမ္း ႏွင့္ ကမာရြတ္ ၊ ျပည္လမ္း တြင္ ၁ေပပတ္လည္ကို ၈သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ။ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္တာ ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ၀ယ္သူမ်ားျပီး...

အလံု (အက်ိဳးေဆာင္ )မညိဳ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ မညိဳ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္း သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွစျပီး သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ႔ ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ရျခင္း မွာ ၀ယ္လိုအားမ်ားျပီး ေရာင္းလိုအားနည္းေသာေၾကာင့္ ေစ်းနႈန္း ျမင့္တက္ခဲ႔ ။ Downtown ျမိဳ႔နယ္ ၊ ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႔နယ္ သည္...

Powerful အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ လုပ္ငန္း မွ မမင္းမင္းညိဳ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကိုင္ေသာအခ်ိန္ ကစျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္း သည္ အတက္ဘက္ သို႔သာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ၊ အေရာင္း ႏွင့္ အငွား တြင္ အက်ိဳးေဆာင္ ရမႈ႔မွာ တူညီမႈ႔ရွိသည္ ဟုေျပာၾကား ။ သြားလာရ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ စမ္းေခ်ာင္း ၊...

ေအာင္ကုေဋၾကြယ္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း မွ မ၀င္းပပ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္တဲ႔၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္ဘက္သို႔သာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ။ အေရာင္းႏွင့္ အငွားတြင္ အငွား ပိုသြက္ဟု ေျပာၾကား ။ ဗဟန္း ၊ ကမာရြတ္ ၊ ရန္ကင္း ၊ ဒဂံု ျမိဳ႔နယ္ ေရာင္းအားေကာင္း ဟု ေျပာၾကား...

ဦးဆလိုင္း အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း မွ ဦးဆလိုင္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကိုင္တဲ့အခ်ိန္က စျပီး အခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္ဘက္ သို႔သာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ။ အေရာင္းႏွင့္ အငွား တြင္ အငွား ပိုသြက္ ။ လတ္တေလာ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး ျမိဳ႔နယ္မွာ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႔နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ။...