အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ထက္ေအာင္သ်ွိဳင္း အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ...


ထက္ေအာင္သွ်ိဳင္း အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ခန္႔က ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာေမြျမိဳ႕နယ္ကို အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။တာေမြျမိဳ႕နယ္၏ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္မွာ အနည္းငယ္ ေအးလ်က္ရွိေၾကာင္း...

သစၥာရိပ္မြန္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွတာဝန္ရွိသူမေနာ္ေနာ္ကိုနွင့္ အင္တာဗ်ဳး


သစၥာရိပ္မြန္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊လိွဳင္၊ကမာရႊတ္၊၁၀ မိုင္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအမ်ားဆုံးအက်ိဳးေဆာင္ေပးေနရေၾကာင္းသိရသည္။၄င္းၿမိဳ ႔ နယ္ရွိအိမ္ျခံေျမမ်ားမွာေစ်းနွဳန္းသင့္တင့္ၿပီးသြားလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာေၾကာင့္...

အိမ္ျဖဴေတာ္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွတာဝန္ရွိသူကိုသက္ဦးနွင့္အင္တာဗ်ဳး


အိမ္ျဖဴေတာ္အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို၂၀၀၉ခုနွစ္တြင္စတင္လုပ္ကို္င္ခဲ့ျပီး၊လက္ရွိအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ ျမိဳ႔နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ၊ေဘာက္ေထာ္၊သန္လ်င္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။...

Grand Mya Kan Thar Condominium(Tagaungbwar Co.,Ltd) မွ ဒါရိုက္တာ ကိုသူရထြန္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး(အပိုင္း-၂)


အခန္းတိုင္းတြင္ (3)bedrooms, maid`s room, living room, shine area, kitchen room အျပင္ အက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္၍ စတိုခန္းေလးမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။နိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိေသာ္လည္း Condo Law ေပၚမူတည္ေသာေၾကာင့္ ဝယ္ယူမႈ မရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ Safety ပိုင္း နွင့္ ပတ္သက္၍...

Grand Mya Kan Thar Condominium(Tagaungbwar Co.,Ltd) မွ ဒါရိုက္တာ ကိုသူရထြန္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး(အပိုင္း-၁)


Grand Mya Kan Thar Condominium ကို တေကာင္ဘြားကုမၸဏီမွ ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ Grand Mya Kan Thar Condominium ကို ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ Facilities အျပည့္အစံု နွင့္ နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီစြာ ေနထိုင္နိုင္ျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အိမ္ရာတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ ရည္ရြယ္ျဖင့္...

TTW အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ ေဒၚတင္တင္ဝင္းနွင့္ အင္တာဗ်ဳး


TTW အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၉ ခုနွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၊ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ဒဂုံေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ သန္လ်င္တို႔ကို အမ်ားဆုံး အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ယခုလက္ရွိတြင္ အိမ္ျခံေျမ ထဲမွာမွ ဧကကြက္နွင့္ ပါမစ္ေျမ မ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္...

အာရွမင္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ Managing Director ကိုေကာင္းမင္းခန္႔နွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အာရွမင္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းသည္ ACL Group ၏ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခု ျဖစ္ျပီး၂၀၁၁ ခုနွစ္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ရံုးခန္းတည္ရွိရာ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း နွင့္ ျပည္လမ္းမေဘးတစ္ေလွ်ာက္ ကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးရျပီး...

မိုးဆမ္း အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မ၀င္းျမႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


မိုးဆမ္း အိမ္္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ လုပ္ကိုင္ ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ကိုသာ အဓိက အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ေျပာသည္။သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၏ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္မွာအနည္းငယ္ လွုပ္လွုပ္ ရွားရွား ရွိလာေၾကာင္းလည္း...

Win & Pyone အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မျပံဳးသႏာၱလိွုင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


Win & Pyone အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္မွာ ၈ႏွစ္ခန္႔ ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေရွ႕ဒဂံု၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ေတာင္ဒဂံု၊လွိဳင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ေတာင္ဥကၠလာအစရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကို အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ ေပးေနေၾကာင္း...

စိန္လွ်ံမိုး အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ဦးသန္း၀င္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


စိန္လ်ွံမိုး အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ လုပ္ကိုင္ ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ကို အဓိကထား၍ အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၏ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္မွာ ႏွစ္အလိုက္ ေျပာင္းလဲ လာမွု႔မွာ...