အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ၿပည္ၿငိမ္းသူ Construction Co.,Ltd မွ Director ကိုဇာနည္ရဲေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


“7Miles Condominium” မွာ Basement (2)ထပ္၊ Service Level အပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၉)ထပ္ခြဲ ပါရွိေသာ Project တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ထို Condo တြင္ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ကားပါကင္ (၁)စီးနႈန္း သတ္မွတ္၍ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ အခန္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမွာ (၇၅%)ခန္႔ ျပီးစီးေၾကာင္း၊ လူအမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိထားေၾကာင္း...

ၿပည္ၿငိမ္းသူ Construction Co.,Ltd မွ Director ကိုဇာနည္ရဲေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


ျပည္ၿငိမ္းသူ Construction Co.,Ltd ကို ၂၀၀၈ခုနွစ္ မတ္လမွ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ယခုလက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ Condominium Project မ်ား အေနျဖင့္ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ ဓမၼာရံုလမ္းရွိ “DANATHUKHA Condominium” ႏွင့္ ၇ မိုင္၊ ျပည္သူ႔လမ္းရွိ “7Miles Condominium” (၂)ခုရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ထို႔အျပင္...

ခတၱာမ်ိဳးမ်ိဳး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ မခ်ိဳမာနွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ခတၱာမ်ိဳးမ်ိဳး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၂ခုနွစ္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။သုဝဏၰ ျမိဳ႕နယ္၊ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဥကၠလာ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ေပးရေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရံုးခန္းတည္ရွိရာ...

လင္းသန္႔ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးလင္းသန္႔နွင့္ အင္တာဗ်ဳး


လင္းသန္႔ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဲျပီး၊ လင္းသန္႔ အက်ိဳးေဆာင္ ရုံးခန္းကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။လက္ရွိကာလတြင္ ျမိဳ ႔ထဲတစ္ဝိုက္ ကိုသာအမ်ားဆုံး အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း...

ျပည္ေတာ္သစ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ...


ျပည္ေတာ္သစ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္မွာ ၂၀၁၀ခုနွစ္မွ စ၍ လုပ္ကုိင္ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ Down Town ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊အေရွ႕ဒဂံုႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တို႕ ကို အမ်ားဆံုး...

M.K.T Construction Co.,Ltd မွ CEO ဦးမ်ိဳးျမင့္ နွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


M.K.T Construction မွ တည္ေဆာက္ေနေသာ Condo မ်ားတြင္ ကားပါကင္ကို တစ္ခန္းလွ်င္တစ္စီးနႈန္းက် ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္း နွင့္ ယခုအခါတြင္ မိသားစုတစ္စုတြင္ ကားပါကင္သည္ တစ္စီးႏႈန္းမွာ မလံုေလာက္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ Project မ်ားတြင္ ပိုမိုထည့္သြင္းနိုင္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း...

M.K.T Construction Co.,Ltd မွ CEO ဦးမ်ိဳးျမင့္ နွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


M.K.T Construction Co.,Ltd ကို 2008 ခုနွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး 1990 ခုုနွစ္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ M.K.T Construction Co.,Ltd အေနျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ား၊ Condo Project မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား အစရွိေသာ...

ေအာင္သမာဓိ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ျမင့္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ေအာင္သမာဓိ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၆ခုႏွစ္မွ စ၍ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ရံုးခန္းခြဲ အေနျဖင့္ ငါးခုအထိ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ႔ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေရာင္း၊၀ယ္၊ငွား အေနျဖင့္ Down Town ေျခာက္ျမိဳ႕နယ္တြင္...

ရတနာသိုက္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မျမတ္ဆု၀င္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ရတနာသိုက္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ Down Town၊ ပုဇြန္ေတာင္ႏွင့္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားကို အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္...

သရဖူ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ မခိုင္ျမတ္ေဝ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


သရဖူ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဒဂံုေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားကို အဓိကထားေသာ္လည္း က်န္ျမိဳ႕နယ္မ်ား အားလံုးကိုလည္း အက်ိဳးေဆာင္ေပးေၾကာင္း...