အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

Your Prorerty Finder Co.,Ltd မွ Managing Director မေမသူနွင့္ အင္တာဗ်ဴး(အပိုင္း-၁)


Your Prorerty Finder Co.,Ltd ကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဧၿပီလ မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Your Prorerty Finder Co.,Ltd သည္ စကၤာပူနိုင္ငံရွိ အၾကီးဆံုး Real Estate Agency ျဖစ္သည့္ ERA Real Estate ၏ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ Condominium မ်ား၏ Building တစ္ခုလံုးကို တစ္ဦးတည္းေသာ အေရာင္း...

The G.E.M.S Garden Condominium မွ တာ၀န္ရွိသူ မလြင္မာေအာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး (ဒုတိယပိုင္း)


The G.E.M.S Garden Condominium ကို Capital City ပံုစံ တည္ေဆာက္ ထားေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းကြန္ဒို၏ ၉၅% ေက်ာ္ကို အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ေနထိုင္ၾကမည့္ Customer မ်ား၏ Safety ပုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေသးစိတ္မွ စ၍ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၀ယ္ယူထားမွဳ႕ႏွင့္...

The G.E.M.S Garden Condominium မွ တာ၀န္ရွိသူ မလြင္မာေအာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


The G.E.M.S Garden Condominium ေဆာက္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္အား ခ်ဲ႕ထြင္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္လိုျခင္းကတစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ကြန္ဒို ေဆာက္လုပ္ေနမွု႕မ်ား ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေသာ...

ေႏြဦးေရာင္ျခည္ အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ မဇာျခည္ နွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ေႏြဦးေရာင္ျခည္ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ ခဲ ့ျပီး မုဒိတာ အိမ္ရာ မွ တိုက္ခန္း မ်ားကိုသာ အမ်ားဆုံးအက်ိဳးေဆာင္ ေပးေၾကာင္း သိရသည္ ။ မုဒိတာ အိမ္ရာ မွ တိုက္ခန္း မ်ားသည္ ယခု ရက္ပုိင္း အတြင္း အေရာင္းအဝယ္သြက္ေနျပီး...

Lucky Seven Eleven Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ဦးလွေမာင္ နွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Lucky Seven Eleven Construction Co.,Ltd ကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍အဆင့္ဆင့္ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေၿပာသြားပါသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၊ သဃၤကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ လူေန...

Royal King အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ မွ ကိုေက်ာ္ဝ႑ထြန္း နွင္ ့ အင္တာဗ်ဳး


Royal King အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုနုစ္ တြင္ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး အမ်ားဆုံး အက်ိဳးေဆာင္ ေပးျဖစ္ေနေသာျမိဳ ့နယ္မ်ားမွာ လွဳိင္ျမိဳ ့နယ္၊ ကမာရြက္ ျမိဳ ့နယ္ ၊မရမ္းကုန္း ျမိဳ ့နယ္ နွင္ ့ ဗဟန္းျမိဳ ့နယ္ တို ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ လိွဳင္ျမိဳ ့နယ္ တြင္...

ကံေကာင္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးညီညီနိုင္ နွင္ ့အင္တာဗ်ဳး


ကံေကာင္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမလုပ္ငန္းသည္ ၁၉၉၁ ခုနွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ၿဖစ္သည္။ရံုးခန္းတည္ရွိရာ ေျမာက္ဒဂံု အပါအ၀င္ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မ်ားကို အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ လူေနထူထပ္လာမႈေၾကာင့္ လည္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေၿမ...

ေအာင္ျပည္စိုး အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ ကိုမ်ိဳးမင္း၊မျဖဴမာ တို႕ႏွင့္...


ေအာင္ျပည္စိုး အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ခန္႕ကျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ပုဇြန္ေတာင္၊စမ္းေခ်ာင္း၊ေမွာ္ဘီ၊လွည္းကူးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္ အစံုလုိက္ အက်ိဳးေဆာင္...

မင္းသစ္္ေရႊျပည္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း မွတာ၀န္ရွိသူ ကိုေ၀ျဖိဳးေက်ာ္ နွင္ ့အင္တာဗ်ဳး


မင္းသစ္ေရႊျပည္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမလုပ္ငန္းကုိ 2013 ခုနွစ္ မွ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။လူအမ်ား၏ ေနေရး၊ ထုိင္ေရး နွင္ ့ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံခ်င္သူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မွုေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ မင္းသစ္ေရႊျပည္ အိမ္၊ ျခံ၊...

ေအာင္ၿမင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ေဒၚေမာ္ေမာ္ထြန္း နွင့္...


ေအာင္ၿမင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုနွစ္ေလာက္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီလ၀ါဘက္မ်ားကို အဓိက အက်ိဳးေဆာင္ေပးပါသည္။ ေၿမကြက္ကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးေသာေၾကာင့္ ၀ယ္သူ နွင့္ ေရာင္းသူ...