အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

M.K.T Construction Co.,Ltd မွ CEO ဦးမ်ိဳးျမင့္ နွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


M.K.T Construction Co.,Ltd ကို 2008 ခုနွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး 1990 ခုုနွစ္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ M.K.T Construction Co.,Ltd အေနျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ား၊ Condo Project မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား အစရွိေသာ...

ေအာင္သမာဓိ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ျမင့္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ေအာင္သမာဓိ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၆ခုႏွစ္မွ စ၍ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ရံုးခန္းခြဲ အေနျဖင့္ ငါးခုအထိ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ႔ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေရာင္း၊၀ယ္၊ငွား အေနျဖင့္ Down Town ေျခာက္ျမိဳ႕နယ္တြင္...

ရတနာသိုက္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မျမတ္ဆု၀င္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ရတနာသိုက္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ Down Town၊ ပုဇြန္ေတာင္ႏွင့္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားကို အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္...

သရဖူ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ မခိုင္ျမတ္ေဝ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


သရဖူ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဒဂံုေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားကို အဓိကထားေသာ္လည္း က်န္ျမိဳ႕နယ္မ်ား အားလံုးကိုလည္း အက်ိဳးေဆာင္ေပးေၾကာင္း...

ထက္ေအာင္သ်ွိဳင္း အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ...


ထက္ေအာင္သွ်ိဳင္း အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ခန္႔က ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာေမြျမိဳ႕နယ္ကို အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။တာေမြျမိဳ႕နယ္၏ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္မွာ အနည္းငယ္ ေအးလ်က္ရွိေၾကာင္း...

သစၥာရိပ္မြန္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွတာဝန္ရွိသူမေနာ္ေနာ္ကိုနွင့္ အင္တာဗ်ဳး


သစၥာရိပ္မြန္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊လိွဳင္၊ကမာရႊတ္၊၁၀ မိုင္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအမ်ားဆုံးအက်ိဳးေဆာင္ေပးေနရေၾကာင္းသိရသည္။၄င္းၿမိဳ ႔ နယ္ရွိအိမ္ျခံေျမမ်ားမွာေစ်းနွဳန္းသင့္တင့္ၿပီးသြားလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာေၾကာင့္...

အိမ္ျဖဴေတာ္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွတာဝန္ရွိသူကိုသက္ဦးနွင့္အင္တာဗ်ဳး


အိမ္ျဖဴေတာ္အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို၂၀၀၉ခုနွစ္တြင္စတင္လုပ္ကို္င္ခဲ့ျပီး၊လက္ရွိအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ ျမိဳ႔နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ၊ေဘာက္ေထာ္၊သန္လ်င္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။...

Grand Mya Kan Thar Condominium(Tagaungbwar Co.,Ltd) မွ ဒါရိုက္တာ ကိုသူရထြန္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး(အပိုင္း-၂)


အခန္းတိုင္းတြင္ (3)bedrooms, maid`s room, living room, shine area, kitchen room အျပင္ အက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္၍ စတိုခန္းေလးမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။နိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိေသာ္လည္း Condo Law ေပၚမူတည္ေသာေၾကာင့္ ဝယ္ယူမႈ မရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ Safety ပိုင္း နွင့္ ပတ္သက္၍...

Grand Mya Kan Thar Condominium(Tagaungbwar Co.,Ltd) မွ ဒါရိုက္တာ ကိုသူရထြန္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး(အပိုင္း-၁)


Grand Mya Kan Thar Condominium ကို တေကာင္ဘြားကုမၸဏီမွ ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ Grand Mya Kan Thar Condominium ကို ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ Facilities အျပည့္အစံု နွင့္ နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီစြာ ေနထိုင္နိုင္ျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အိမ္ရာတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ ရည္ရြယ္ျဖင့္...

TTW အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ ေဒၚတင္တင္ဝင္းနွင့္ အင္တာဗ်ဳး


TTW အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၉ ခုနွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၊ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ဒဂုံေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ သန္လ်င္တို႔ကို အမ်ားဆုံး အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ယခုလက္ရွိတြင္ အိမ္ျခံေျမ ထဲမွာမွ ဧကကြက္နွင့္ ပါမစ္ေျမ မ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္...