အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

Shwe Gone Emotion Tower မွ Manager ကိုသူရေအာင္ နွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ရွားပါး Project ျဖစ္ေနေသာ၊ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ Office Tower ကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ျဖည့္ဆည္းေပးလိုသည့္အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Shwe Gone Emotion Tower ကိုတည္ေဆာက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ Shwe Gone Emotion Tower ကို...

POLO CLUB (ASIA) RESIDENCE မွChairman ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး (ဒုတိယပိုင္း)


POLO CLUB (ASIA) RESIDENCE တြင္ လံုျခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ အခန္းတုိင္းကိုသြားမည့္ ဓါတ္ေလွကားနားတြင္Lobby မ်ား၊Security မ်ား ထားရွိျပီး၊အခန္းပိုင္ရွင္တုိင္းအတြက္ Security Key Card ကိုလည္း ထားရွိ ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ POLO CLUB (ASIA) RESIDENCE ကို...

POLO CLUB (ASIA) RESIDENCE မွ Chairman ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး (ပထမပိုင္း)


POLO CLUB (ASIA) RESIDENCE ကို တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္ေရာက္လာရာတြင္ ေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ိဳး မရွိေသးဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ယခုလို တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ POLO CLUB (ASIA) RESIDENCE...

Estate Myanmar Co.,Ltd မွ Director ကိုထူးျမတ္နိုင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေလာကတြင္ ယခုလက္ရွိ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ အခြန္ႏႈန္းထား အသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္ ေအးသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ကားေစ်းကြက္ နွင့္ ေဒၚလာေစ်းကြက္မ်ား မတည္ျငိမ္သည့္ အေျခအေနတြင္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္မွာ အာမခံခ်က္...

Estate Myanmar Co.,Ltd မွ Director ကိုထူးျမတ္နိုင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


Estate Myanmar Co.,Ltd မွာ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ နွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၃ခုနွစ္မွ စတင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၀တြင္ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ရံုးခ်ဴပ္တည္ရွိရာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။ Estate Myanmar Co.,Ltd အေနျဖင့္...

မဘုတ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မဘုတ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


မဘုတ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ လုပ္ကိုင္ ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ မရန္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ မုဒိတာကြန္ဒိုႏွင့္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ မုဒိတာ ကြန္ဒို တို႕ကိုသာ အဓိကထား အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ မရန္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ...

ၿပည္ၿငိမ္းသူ Construction Co.,Ltd မွ Director ကိုဇာနည္ရဲေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


“7Miles Condominium” မွာ Basement (2)ထပ္၊ Service Level အပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၉)ထပ္ခြဲ ပါရွိေသာ Project တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ထို Condo တြင္ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ကားပါကင္ (၁)စီးနႈန္း သတ္မွတ္၍ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ အခန္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမွာ (၇၅%)ခန္႔ ျပီးစီးေၾကာင္း၊ လူအမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိထားေၾကာင္း...

ၿပည္ၿငိမ္းသူ Construction Co.,Ltd မွ Director ကိုဇာနည္ရဲေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


ျပည္ၿငိမ္းသူ Construction Co.,Ltd ကို ၂၀၀၈ခုနွစ္ မတ္လမွ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ယခုလက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ Condominium Project မ်ား အေနျဖင့္ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ ဓမၼာရံုလမ္းရွိ “DANATHUKHA Condominium” ႏွင့္ ၇ မိုင္၊ ျပည္သူ႔လမ္းရွိ “7Miles Condominium” (၂)ခုရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ထို႔အျပင္...

ခတၱာမ်ိဳးမ်ိဳး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ မခ်ိဳမာနွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ခတၱာမ်ိဳးမ်ိဳး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၂ခုနွစ္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။သုဝဏၰ ျမိဳ႕နယ္၊ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဥကၠလာ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ေပးရေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရံုးခန္းတည္ရွိရာ...

လင္းသန္႔ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးလင္းသန္႔နွင့္ အင္တာဗ်ဳး


လင္းသန္႔ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဲျပီး၊ လင္းသန္႔ အက်ိဳးေဆာင္ ရုံးခန္းကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။လက္ရွိကာလတြင္ ျမိဳ ႔ထဲတစ္ဝိုက္ ကိုသာအမ်ားဆုံး အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း...