အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ ဦးဝင္းေဇာ္ႏွင့္...


ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ရန္ကုန္၊ ဗိုလ္တေထာင္တြင္ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလး တြင္လည္း ဘဏ္ခြဲမ်ားရွိေၾကာင္း...

Pyi Myanmar San Construction Co,Ltd မွတာဝန္ရွိသူဦးေသာင္းဦးလြင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ျပည္ျမန္မာစံ ေဆာက္လုပ္ေရး အေနျဖင့္ အစပိုင္းတြင္တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္ျမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေဆာက္လုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ရန္ကင္း၊သကၤန္းကြ်န္း၊ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ ႔ေဆာက္လုပ္လာေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။...

Enoble Point Construction မွ Managing Director မေမျဖိဳးေဝလင္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Enoble Point Construction ကို၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေမလတြင္စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။PAE အမ်ိဳးအစားကို အမ်ားဆံုး ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိျပီး လက္ရွိတြင္ အခန္းေပး အခန္းယူစနစ္မွာ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။...

ဗမာ့မ႑ဳိင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၼဏီမွတာဝန္ရွိသူ ဦးႏိုင္ဝင္းထြန္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ဗမာ့မ႑ိဳင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး၊ေတာင္ဒဂံု၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ သာေကတ ျမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာမ်ားကို လူၾကိဳက္မ်ားေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ေဆာက္လုပ္...

ဗမာ့မ႑ိဳင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၼဏီမွတာဝန္ရွိသူ ဦးႏိုင္ဝင္းထြန္းႏွင့္ iMyanmarhouse.com...


ဗမာ့မ႑ိဳင္ေဆာက္လုပ္ေရး အေနျဖင့္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္း သီးသန္႔ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသလိုေသာေၾကာင့္ iMyanmarhouse.com မွက်င္းပေသာ အိမ္ျခံေျမျပပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခင္ကျပပြဲေပါင္း မ်ားစြာကိုဝင္ေရာက္ျပသ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုပြဲတြင္ Customer...

Myanmar Tokyo Home Service Co,Ltd မွ တာဝန္ရွိသူ မေမသူခင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Myanmar Tokyo အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၇လပိုင္းတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အဝင္မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ပါရမီဘက္တြင္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၾကာင္း...

iHome Apartment (iGreen Construction) မွ Managing Director ဦးနိုင္လင္းသိန္း နွင့္ အင္တာဗ်ဴး


iGreen Construction မွ ၂၀၁၅ခုနွစ္ ေမလတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ Royal Thu Kha Condominum မွာ အခန္းစုစုေပါင္း၏ (၉၀%) ခန္႔ ေရာင္းခ်ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ နွစ္ရွည္ ေငြေပးသြင္းရေသာေၾကာင့္ Customer မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကိုရရွိျပီး ယခုတစ္ခါတြင္ iHome Apartment မွာ (၁၀)နွစ္တာ...

iGreen Construction Co.,Ltd မွ iHome Apartment အေရာင္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားျမင္ကြင္း


iGreen Construction မွ ထပ္မံတည္ေဆာက္ေသာ iHome Apartment ကို ၂၀၁၅ခုနွစ္ ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၇)ရက္ေန႔တြင္ Junction Square ရွိ Promotion Area တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ iHome Apartment ကိုဝယ္ယူမည္ဆိုပါက ပထမဦးစြာ ေငြက်ပ္ သိန္း(၂၀)ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး လစဥ္(၄)သိန္းက်ပ္ခန္႔ ေပးသြင္းကာ...

Maruart Decoration မွ တာဝန္ရွိသူမနီနီျမင့္ႏွင့္ iMyanmaHouse.comမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ"ျမန္မာနိုင္ငံ၏...


Maruart Decoration သည္ အိမ္တစ္အိမ္၌ အဓိကျဖစ္ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ နံရံကပ္အလွwallpapersမ်ား၊ ၾကမ္းခင္းပိုင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား စံုစံုလင္လင္ကို ေရာင္းခ်ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျပပြဲ၌ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့ျခင္းေၾကာင့္...

ion Wood က်န္းမားေရးပါေကး အေရာင္းဆုိင္မွ တာ၀န္ရွိသူ မျမျမ၀င္းႏွင့္ iMyanmarHouse.com မွ...


ion Wood မွ အဓိက တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ ပစၥည္းမွာ က်န္းမာေရးပါေကး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိေစ်းကြက္ ထဲသို႕ မျဖန္႔ရေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။iMyanmarHouse.com မွ ျပဳလုပ္ေသာ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အေရာင္းျပပြဲတြင္လည္း ပါ၀င္ျပသခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ Customer မ်ား၏အားေပးမႈ႕ကိုလည္း...