အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

Real Estate Show Myanmar 2015 တြင္ iMyanmarHouse.com မွ Managing Director ဦးေနမင္းသူ၏ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးမႈ (အပိုင္း-၂)


Moderator : အနာဂတ္မွာ e-commerce အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ နည္းလမ္းသစ္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ U Nay Min Thu : အြန္လုိင္းေငြေပးေခ်မႈက အခု ျမန္မာ့ စီးပြားေရးမွာ အႀကီးမားဆံုးေငြေၾကးကိန္းဂဏန္းစာရင္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါၿပီ။ e-commerce အတြက္ဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္တဲ့...

Real Estate Show Myanmar 2015 တြင္ iMyanmarHouse.com မွ Managing Director ဦးေနမင္းသူ၏ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးမႈ (အပိုင္း-၁)


Real Estate Show Myanmar 2015 ကို ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္ မွ (၅)ရက္ေန႔ထိ Sule Shangri-La Hotel မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ iMyanmarHouse.com မွ Managing Director ဦးေနမင္းသူ၏ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ခုလိုပဲ ေကာက္နႈတ္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ Moderator : ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ e-commerce ေပၚအျမင္ကို ေျပာျပေပးပါ။ U Nay Min Thu :...

ေငြအိမ္စံအိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွ Director မသီရိသိမ့္သိမ့္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


အိမ္ျခံေျမေလာကမွအိမ္ရွင္ႏွင့္အိမ္ငွား၊ ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူၾကားမွာ သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ မိမိဝယ္ယူ မည့္ ေျမႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္လံုသည့္ စာရြက္စာ တမ္းမ်ား၊အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေစ်းႏူန္း အေျခအေန မ်ားကို သတိ္ထားေလ့လာသင့္ေၾကာင္း...

ေငြအိမ္စံအိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွ Director မသီရိသိမ့္သိမ့္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


ေငြအိမ္စံအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ေလာက္မွစတင္ ေလ့လာကာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇြန္၁ရက္ေန႔တြင္ ကုမၼဏီဖြင့္လွစ္ကာ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၊ဝယ္၊ငွား လုပ္ငန္းမ်ားကိုစတင္ အက်ိဳးေဆာင္...

ခ်စ္စံအိ္မ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွတာဝန္ရွိသူ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (မႏၱေလး)...


မႏၱေလးျမိဳ႕မွာစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕လည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမအေပၚ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီၤးျမဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္လွ်င္မႏၱေလးျမိဳ႕အိမ္ျခံေျမေစ်း ကြက္မွာပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပေပးသြားပါသည္။ဒါ့အျပင္...

ခ်စ္စံအိ္မ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွတာဝန္ရွိသူ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (မႏၱေလး)...


ခ်စ္စံအိမ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ႏွစ္ေလာက္မွစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႕တြင္းတြင္အမ်ား ဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေပးသြားပါသည္။ ၂၀၁၂၊၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္မွာ အေရာင္း အလြန္သြက္ခဲ့ျပီး...

ေရႊမႏၱေလး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ Managing Director ဦးေနလင္းေအာင္ နွင့္...


အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေလာကတြင္ ေျမကြက္မ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ျခံမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း အျပင္ ယခုအခါတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကိုပါ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ အေျခအေနမွာ နိုင္ငံေရးအေျခအေန...

ေရႊမႏၱေလး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ Managing Director ဦးေနလင္းေအာင္နွင့္...


ေရႊမႏၱေလး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ (၅)ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးေသာ္လည္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ အေတြ႔အၾကံဳမွာ နွစ္ေပါင္း(၂၀)ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္မွာ ဆက္တိုက္နီးပါး ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနၿပီး...

ရတနာပံု အိ္မ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွ တာဝန္ရွိသူ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (မႏၱေလး)


ရတနာပံုအက်ိဳးေဆာင္အေနျဖင့္ ျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးမႈမ်ားရွိျပီး ျမိဳ႕သစ္မွာေတာ့ မဟာျမိဳင္၊ ရဲမြန္ေတာင္၊ကံေကာက္၊ျမိဳ႕သစ္(၁)ဘက္တြင္အက်ိဳးေဆာင္ ေပးရေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။လက္ရွိျမိဳ႕ထဲဘက္တြင္အေရာင္းအဝယ္ေအးေနျပီး ျမိဳ႕သစ္ဘက္တြင္...

Sustain Construction Co.,Ltd မွ CEO ဦးေအာင္ေဇာ္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


Sustain လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ေလာက္မွ စတင္၍ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ကာေနာက္ပိုင္း တြင္ Construction လုပ္ငန္းဘက္ကို ကူးေျပာင္းျပီးလုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။အဓိကအားျဖင့္ မရန္းကုန္း၊ သကၤန္းကြ်န္း၊ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္...