အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ခ်စ္စံအိ္မ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွတာဝန္ရွိသူ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (မႏၱေလး)...


မႏၱေလးျမိဳ႕မွာစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕လည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမအေပၚ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီၤးျမဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္လွ်င္မႏၱေလးျမိဳ႕အိမ္ျခံေျမေစ်း ကြက္မွာပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပေပးသြားပါသည္။ဒါ့အျပင္...

ခ်စ္စံအိ္မ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွတာဝန္ရွိသူ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (မႏၱေလး)...


ခ်စ္စံအိမ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ႏွစ္ေလာက္မွစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႕တြင္းတြင္အမ်ား ဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေပးသြားပါသည္။ ၂၀၁၂၊၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္မွာ အေရာင္း အလြန္သြက္ခဲ့ျပီး...

ေရႊမႏၱေလး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ Managing Director ဦးေနလင္းေအာင္ နွင့္...


အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေလာကတြင္ ေျမကြက္မ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ျခံမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း အျပင္ ယခုအခါတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကိုပါ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ အေျခအေနမွာ နိုင္ငံေရးအေျခအေန...

ေရႊမႏၱေလး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ Managing Director ဦးေနလင္းေအာင္နွင့္...


ေရႊမႏၱေလး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ (၅)ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးေသာ္လည္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ အေတြ႔အၾကံဳမွာ နွစ္ေပါင္း(၂၀)ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္မွာ ဆက္တိုက္နီးပါး ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနၿပီး...

ရတနာပံု အိ္မ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွ တာဝန္ရွိသူ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (မႏၱေလး)


ရတနာပံုအက်ိဳးေဆာင္အေနျဖင့္ ျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးမႈမ်ားရွိျပီး ျမိဳ႕သစ္မွာေတာ့ မဟာျမိဳင္၊ ရဲမြန္ေတာင္၊ကံေကာက္၊ျမိဳ႕သစ္(၁)ဘက္တြင္အက်ိဳးေဆာင္ ေပးရေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။လက္ရွိျမိဳ႕ထဲဘက္တြင္အေရာင္းအဝယ္ေအးေနျပီး ျမိဳ႕သစ္ဘက္တြင္...

Sustain Construction Co.,Ltd မွ CEO ဦးေအာင္ေဇာ္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


Sustain လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ေလာက္မွ စတင္၍ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ကာေနာက္ပိုင္း တြင္ Construction လုပ္ငန္းဘက္ကို ကူးေျပာင္းျပီးလုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။အဓိကအားျဖင့္ မရန္းကုန္း၊ သကၤန္းကြ်န္း၊ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္...

Noble Regal Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ဦးေအာင္သက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Noble Regal Construction အေနျဖင့္လြန္ခဲ့ေသာ၅ႏွစ္ေ လာက္မွစတင္ကာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးေ နာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဘက္ကို၂၀၁၃ခုႏွစ္ေ လာက္ တြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အေဆာက္အဦးေတြကို...

ေရႊျပည္သစ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွ တာဝန္ရွိသူ ကိုမင္းႏိုင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


ေရႊျပည္သစ္အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမအသင္းတြင္ စားရင္းသြင္းကာ စတင္ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါ သည္။အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းကို professionalလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရ န္ႏွင့္ Customer...

ဆုလွ်မ္ျဖိဳး အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးမင္းေဇာ္ဦး ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


ဆုလွ်မ္ျဖိဳး အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ေရးကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေလာက္ မွစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သင့္တင့္ေ သာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။လက္ရွိအိမ္ျခံေျမေစ်း ကြက္...

တက္သစ္ေနဝန္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီမွ Director ကိုေအးခ်မ္းဦး ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


တက္သစ္ေနဝန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၁လပိုင္းေလာက္ မွစတင္ခဲ့ျပီးအေဆာက္အဦးေကာင္းေ ကာင္းေဆာက္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ကုမၼဏီ တည္ေထာင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။အရည္ အေသြး ျပည့္မွီ၍ ခိုင္ခံ့ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားကို သာ...