အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

Taw Win Family Construction Co.,Ltd မွ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေထြး ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


လက္ရွိတြင္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တိုက္ တက္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွ တုိက္ခန္း quality ႏွိမ့္က်မည္ကိုစိုးရိမ္ေနေသာ အေျခအအေနႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အက်ိဳး အျမတ္ရယူမႈအေပၚ မူတည္ေသာေၾကာင့္ အျမတ္နည္း နည္းျဖင့္ quality...

Taw Win Family Construction Co.,Ltd မွ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေထြး ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


ေဆာက္လုပ္ေရးအေနျဖင့္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ေလာက္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္Taw Win Company ဟုအမည္ေပးကာလုပ္ ကိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။လက္ရွိတြင္ Orchid Condominium ကိုအျပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ ျပီးစီးျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား...

Swe Daw City project မွတာဝန္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးဝင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ဂမုန္းပြင့္ကုမၼဏီ မွတာဝန္ယူတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ Swe Daw City Project ကိုေဆာက္လုပ္ရျခင္းမွာ ျမိဳ႕ လယ္ေခါင္တြင္ မြန္းက်ပ္မႈခံစားေနရေသာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာ၊ က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမေနရာတြင္အဆင့္တန္းမွီမွီ...

B Dash Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ဦးဝင္းတင့္ေအာင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


Sakura Palace Condominium တြင္ေနထိုင္မည့္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ တုိက္ခန္းဝယ္ယူျပီးခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တိုက္ခန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ္ရပါသည္။ထုိကဲ့သို႔ Service စနစ္ကိုလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွနည္းစနစ္ အတိုင္း...

B Dash Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ဦးဝင္းတင့္ေအာင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


B Dash Construction ၏ MD ဦးဝင္းတင့္ေအာင္ မွ ကုမၼဏီ၏ အမည္ျဖစ္ေသာ B Dash ၏အဓိပၸာယ္မွာ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ Superman ဟုအဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ေနထိုင္ ခဲ့ ျပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဘက္တြင္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားျဖင့္...

Mya Yaung Chel Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ကိုပိုင္စိုးရေက်ာ္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ျမေရာင္ခ်ယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ စ၍၆ထပ္ တိုက္၊ ၈ထပ္တိုက္မ်ားကို အမ်ားဆံုးေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အစပိုင္းတြင္း ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ၊...

Swe Daw City project မွတာဝန္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးဝင္းႏွင့္ iMyanmarHouse.com မွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏...


Swe Daw City project အေနျဖင့္ iMyanmarHouse.com မွစီစဥ္က်င္းပေသာ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲၾကီး တြင္ပါဝင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍သီးသန္႔ စီစဥ္ထားေသာ ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ Customer...

Myat Noe Thu Construction Co.,Ltd မွ တာဝန္ရွိသူ ကိုမင္းညီညီထြန္း ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


Myat Noe Thu Construction အေနျဖင့္ ၈ထပ္အျမင့္ရွိေသာ mini condominium မ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး ေဆာက္လုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။လႈိင္ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေဆာက္ လုပ္ ျဖစ္ေနျပီး စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုမိုေရာင္းအားေကာင္းေနေၾကာင္း...

Myat Su Mon Construction မွ Managing Director ကိုဇာလီဘစိန္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


Myat Su Mon Construction အေနျဖင့္အခန္းေပး၊ အခန္းယူစနစ္အျပင္ လံုးခ်င္းတိုက္မ်ားအမ်ားဆံုးေဆာက္ လုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာျပေပးသြားပါသည္။လက္ရွိတြင္ လႈိင္၊ေတာင္ဥကၠလာ၊ကမာရြက္၊သကၤန္းကြ်န္း၊ရန္ကင္း ၾကည္ျမင့္တိုင္ ျမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္အမ်ားဆံုးေဆာက္ လုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း...

Asia Construction မွတာဝန္ရွိသူ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ iMyanmarhouse.com မွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ အိမ္ျခံေျမျပပြဲၾကီး...


လက္ရွိတြင္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ ေအးစက္ေနတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ customer ေတြ အိမ္ျခံ ေျမေစ်းကြက္ အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာေစရန္ iMyanmarhouse.com မွက်င္းပေသာ ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ျပသ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ျပပြဲအေနျဖင့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ဝင္ေရာက္ျပသမႈ...