အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

Noble Regal Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ဦးေအာင္သက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Noble Regal Construction အေနျဖင့္လြန္ခဲ့ေသာ၅ႏွစ္ေ လာက္မွစတင္ကာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးေ နာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဘက္ကို၂၀၁၃ခုႏွစ္ေ လာက္ တြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အေဆာက္အဦးေတြကို...

ေရႊျပည္သစ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွ တာဝန္ရွိသူ ကိုမင္းႏိုင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


ေရႊျပည္သစ္အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမအသင္းတြင္ စားရင္းသြင္းကာ စတင္ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါ သည္။အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းကို professionalလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရ န္ႏွင့္ Customer...

ဆုလွ်မ္ျဖိဳး အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးမင္းေဇာ္ဦး ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


ဆုလွ်မ္ျဖိဳး အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ေရးကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေလာက္ မွစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သင့္တင့္ေ သာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။လက္ရွိအိမ္ျခံေျမေစ်း ကြက္...

တက္သစ္ေနဝန္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီမွ Director ကိုေအးခ်မ္းဦး ႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


တက္သစ္ေနဝန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၁လပိုင္းေလာက္ မွစတင္ခဲ့ျပီးအေဆာက္အဦးေကာင္းေ ကာင္းေဆာက္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ကုမၼဏီ တည္ေထာင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။အရည္ အေသြး ျပည့္မွီ၍ ခိုင္ခံ့ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားကို သာ...

Taw Win Family Construction Co.,Ltd မွ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေထြး ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


လက္ရွိတြင္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တိုက္ တက္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွ တုိက္ခန္း quality ႏွိမ့္က်မည္ကိုစိုးရိမ္ေနေသာ အေျခအအေနႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အက်ိဳး အျမတ္ရယူမႈအေပၚ မူတည္ေသာေၾကာင့္ အျမတ္နည္း နည္းျဖင့္ quality...

Taw Win Family Construction Co.,Ltd မွ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေထြး ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


ေဆာက္လုပ္ေရးအေနျဖင့္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ေလာက္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္Taw Win Company ဟုအမည္ေပးကာလုပ္ ကိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။လက္ရွိတြင္ Orchid Condominium ကိုအျပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ ျပီးစီးျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား...

Swe Daw City project မွတာဝန္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးဝင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ဂမုန္းပြင့္ကုမၼဏီ မွတာဝန္ယူတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ Swe Daw City Project ကိုေဆာက္လုပ္ရျခင္းမွာ ျမိဳ႕ လယ္ေခါင္တြင္ မြန္းက်ပ္မႈခံစားေနရေသာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာ၊ က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမေနရာတြင္အဆင့္တန္းမွီမွီ...

B Dash Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ဦးဝင္းတင့္ေအာင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


Sakura Palace Condominium တြင္ေနထိုင္မည့္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ တုိက္ခန္းဝယ္ယူျပီးခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တိုက္ခန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ္ရပါသည္။ထုိကဲ့သို႔ Service စနစ္ကိုလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွနည္းစနစ္ အတိုင္း...

B Dash Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ဦးဝင္းတင့္ေအာင္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


B Dash Construction ၏ MD ဦးဝင္းတင့္ေအာင္ မွ ကုမၼဏီ၏ အမည္ျဖစ္ေသာ B Dash ၏အဓိပၸာယ္မွာ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ Superman ဟုအဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ေနထိုင္ ခဲ့ ျပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဘက္တြင္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားျဖင့္...

Mya Yaung Chel Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ကိုပိုင္စိုးရေက်ာ္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ျမေရာင္ခ်ယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ စ၍၆ထပ္ တိုက္၊ ၈ထပ္တိုက္မ်ားကို အမ်ားဆံုးေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အစပိုင္းတြင္း ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ၊...