အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ကံေကာင္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးညီညီနိုင္ နွင္ ့အင္တာဗ်ဳး


ကံေကာင္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမလုပ္ငန္းသည္ ၁၉၉၁ ခုနွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ၿဖစ္သည္။ရံုးခန္းတည္ရွိရာ ေျမာက္ဒဂံု အပါအ၀င္ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မ်ားကို အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ လူေနထူထပ္လာမႈေၾကာင့္ လည္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေၿမ...

ေအာင္ျပည္စိုး အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ ကိုမ်ိဳးမင္း၊မျဖဴမာ တို႕ႏွင့္...


ေအာင္ျပည္စိုး အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ခန္႕ကျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ပုဇြန္ေတာင္၊စမ္းေခ်ာင္း၊ေမွာ္ဘီ၊လွည္းကူးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္ အစံုလုိက္ အက်ိဳးေဆာင္...

မင္းသစ္္ေရႊျပည္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း မွတာ၀န္ရွိသူ ကိုေ၀ျဖိဳးေက်ာ္ နွင္ ့အင္တာဗ်ဳး


မင္းသစ္ေရႊျပည္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမလုပ္ငန္းကုိ 2013 ခုနွစ္ မွ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။လူအမ်ား၏ ေနေရး၊ ထုိင္ေရး နွင္ ့ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံခ်င္သူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မွုေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ မင္းသစ္ေရႊျပည္ အိမ္၊ ျခံ၊...

ေအာင္ၿမင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ေဒၚေမာ္ေမာ္ထြန္း နွင့္...


ေအာင္ၿမင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုနွစ္ေလာက္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီလ၀ါဘက္မ်ားကို အဓိက အက်ိဳးေဆာင္ေပးပါသည္။ ေၿမကြက္ကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးေသာေၾကာင့္ ၀ယ္သူ နွင့္ ေရာင္းသူ...

သဂၤဟ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာပန္ရွိသူ မဆုမြန္ေထြး နွင္ အင္တာဗ်ဳး


သဂၤဟ အက်ိဴးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္လ တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ ခဲ႕ေၾကာင္း၊အက်ိဳးေဆာင္အေနျဖင္ ့သာေကတျမိဳ ့နယ္၊ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္ နွင့္ ေတာင္ဒဂံု အင္း၀အိမ္ရာ တို ့တြင္အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနျပီး၊သာေကတ ျမိဳ ့နယ္ တြင္ အမ်ားဆုံး အက်ိဳးေဆာင္...

ေရႊခေရ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မမာခ်ိဳ နွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ေရႊခေရ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၀ ခုနွစ္ေလာက္မွ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ကမာရြတ္ၿမိဳံနယ္အၿပင္ အၿခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား ကိုလည္း အက်ိဳးေဆာင္ေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ခန္းနွင့္ ကြန္ဒိုမ်ား ကို အမ်ားဆံုး...

FUJI အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုထြန္းမင္းေက်ာ္ နွင္ ့အင္တာဗ်ဳး


FUJI အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို 2012 တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ ့ျပီး အမ်ားဆုံး အက်ိဳးေဆာင္ ေပးေနသည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား မွာ ရန္ကုန္၊သန္လ်င္၊ ထား၀ယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ တို ့ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ႏွင့္သန္လ်င္မွာ အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ...

သဇင္နီ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မသဇင္နီႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


သဇင္နီ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ခန္႕ ကျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး အကိ်ဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေျမာက္ဒဂံု၊အေရွ႕ဒဂံု၊ေတာင္ဒဂံုႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းတို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၏...

Close Friend အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးကံျမင့္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


Close Friend အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႕ခ်ိန္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႕သာ ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္၊မိတၳီလာ အစရွိေသာ ျမိဳ႕မ်ားကိုလည္း လက္လွမ္း မီသလို...

Real Life အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ Managing Director ကိုစိုးလင္းထူးနွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Real Life အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို 2013 ခုနွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ယခုလက္ရွိတြင္ လွည္းတန္းအနီးတ၀ိုက္တြင္ တိုက္ခန္းအငွားမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ္လည္း လံုးခ်င္း၊ေၿမ ကြက္မ်ားမွာ အနည္းငယ္ ၿငိမ္သက္ေနေၾကာင္း...