အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

Green Home အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ မစိမ္းနွင့္အင္တာဗ်ဳး


Green Home အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းသည္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လုပ္ကို္င္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။အမ်ားဆုံးအက်ိဳးေဆာင္ေပးေနေသာ ျမိဳ ႔နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္တံတားျမိဳ ႔နယ္ ၊ပုစြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ ႔နယ္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ ႔နယ္ႏွင့္ လိွဳင္ျမိဳ ႔နယ္တို႔...

Royal Sayarsan Condominium ၏ အေရာင္းပိုင္း တာ၀န္ယူထားေသာ Minzin Agency မွ ကိုေက်ာ္မင္းဇင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး...


Royal Sayarsan Condominium တြင္ တစ္ေပပတ္လည္ ေစ်းႏွုန္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားထားျပီး ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ Discount မေပးမီကို သံုးသိန္းသံုးေသာင္းမွ သံုးသိန္းရွစ္ေသာင္း အထိရွိျပီး Discount ေစ်းႏွုန္းမ်ား သိလိုပါကဖုန္းဆက္၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း...

Royal Sayarsan Condominium ၏ အေရာင္းပိုင္း တာ၀န္ယူထားေသာ Minzin Agency မွ ကိုေက်ာ္မင္းဇင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


Minzin Agency အေနျဖင့္ Royal Sayarsan Condo သည္ ေနရေကာင္းတြင္ တည္ရွိျခင္း၊ အရွုပ္အရွင္း ကင္းရွင္းျပီး တစ္ဦးတည္းပိုင္ျဖစ္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦး ဒီဇိုင္းမွာလည္း ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ယူျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ထိုကြန္ဒိုတြင္ အထပ္ေပါင္း ၂၄ထပ္ရွိျပီး အခန္းေပါင္း...

“The Illustra at Phosein” Codominium မွ အေရာင္းပိုင္း တာဝန္ရွိသူ မေမဝင့္သူ နွင့္ အင္တာဗ်ဴး


“The Illustra at Phosein” Codominium ကို ဖိုးစိန္လမ္းေပၚတြင္Pyae Sone Win Nang Co.,Ltd မွ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။The Illustra Project တြင္ စုစုေပါင္း(၃၁)ထပ္ ပါဝင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အေနၿဖင့္ Basement တြင္ ကားပါကင္ တည္ရွိၿပီး Ground Floor မွာ Hotel Style Loby ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပမွလူမ်ား အလြယ္တကူမဝင္နိုင္ရန္ Waiting Area ပါဝင္ေၾကာင္း...

Myatmingalar Codominium မွ အေရာင္းပိုင္း တာဝန္ရွိသူ မေမဝင့္သူ နွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Myatmingalar Codominium ကို အမွတ္(၃၁၃)၊ ၿပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ Myanmar Seilone Co.,Ltd မွ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ Myatmingalar Codominiumသည္ စုစုေပါင္း(၁၇)ထပ္ ပါဝင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အေနၿဖင့္ Ground Floor(2)ထပ္၊ ပထမ Ground Floor မွာ ကားပါကင္ၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယ Ground Floor မွာ Residence office အေနၿဖင့္ထားေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ Level (1) & (2) မွာ...

Your Property Finder Co.,Ltd မွ Managing Director မေမသူနွင့္ အင္တာဗ်ဴး(အပိုင္း-၂)


ယခုအခါတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ condominium မ်ား ေရပန္းစားလာၿပီး International Standard မွီေသာ Condominium မ်ားမွာ customer မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို အမ်ားဆံုးရရွိလာေၾကာင္း သိရပါသည္။ထိုသို႔ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုမ်ား တည္ေဆာက္လာျခင္းေၾကာင့္ မိမိေနထိုင္ေသာ ေနအိမ္အတြင္းမွာပင္ Life Style ကို အၿပည့္အဝ...

Your Prorerty Finder Co.,Ltd မွ Managing Director မေမသူနွင့္ အင္တာဗ်ဴး(အပိုင္း-၁)


Your Prorerty Finder Co.,Ltd ကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဧၿပီလ မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Your Prorerty Finder Co.,Ltd သည္ စကၤာပူနိုင္ငံရွိ အၾကီးဆံုး Real Estate Agency ျဖစ္သည့္ ERA Real Estate ၏ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ Condominium မ်ား၏ Building တစ္ခုလံုးကို တစ္ဦးတည္းေသာ အေရာင္း...

The G.E.M.S Garden Condominium မွ တာ၀န္ရွိသူ မလြင္မာေအာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး (ဒုတိယပိုင္း)


The G.E.M.S Garden Condominium ကို Capital City ပံုစံ တည္ေဆာက္ ထားေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းကြန္ဒို၏ ၉၅% ေက်ာ္ကို အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ေနထိုင္ၾကမည့္ Customer မ်ား၏ Safety ပုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေသးစိတ္မွ စ၍ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၀ယ္ယူထားမွဳ႕ႏွင့္...

The G.E.M.S Garden Condominium မွ တာ၀န္ရွိသူ မလြင္မာေအာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


The G.E.M.S Garden Condominium ေဆာက္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္အား ခ်ဲ႕ထြင္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္လိုျခင္းကတစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ကြန္ဒို ေဆာက္လုပ္ေနမွု႕မ်ား ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေသာ...

ေႏြဦးေရာင္ျခည္ အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ မဇာျခည္ နွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ေႏြဦးေရာင္ျခည္ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ ခဲ ့ျပီး မုဒိတာ အိမ္ရာ မွ တိုက္ခန္း မ်ားကိုသာ အမ်ားဆုံးအက်ိဳးေဆာင္ ေပးေၾကာင္း သိရသည္ ။ မုဒိတာ အိမ္ရာ မွ တိုက္ခန္း မ်ားသည္ ယခု ရက္ပုိင္း အတြင္း အေရာင္းအဝယ္သြက္ေနျပီး...