အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

Close Friend အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးကံျမင့္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


Close Friend အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႕ခ်ိန္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႕သာ ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္၊မိတၳီလာ အစရွိေသာ ျမိဳ႕မ်ားကိုလည္း လက္လွမ္း မီသလို...

Real Life အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ Managing Director ကိုစိုးလင္းထူးနွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Real Life အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို 2013 ခုနွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ယခုလက္ရွိတြင္ လွည္းတန္းအနီးတ၀ိုက္တြင္ တိုက္ခန္းအငွားမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ္လည္း လံုးခ်င္း၊ေၿမ ကြက္မ်ားမွာ အနည္းငယ္ ၿငိမ္သက္ေနေၾကာင္း...

CTK အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုနႏၵေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


CTK အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁)ရက္ေန႕မွ စ၍ လုပ္ကိုင္ခဲ႕ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္ အေနျဖင့္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ...

ေရႊနန္းစံ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚနီလာ...


ေရႊနန္းစံ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ခန္႔ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ကာလတြင္ အငွားေစ်းကြက္ ပိုျဖစ္ေနျပီး၊ အေရာင္းေစ်းကြက္မွာမူ လတ္တေလာ အခြန္ေျပာင္းလဲမွု႕မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ...

ေအာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မေအးေအး၀င္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ေအာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႕ခ်ိန္မွာ ၁၀ႏွစ္ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လိွုင္ျမိဳ႕နယ္ (၄)ရပ္ကြက္၊(၅)ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ဘူတာရံုလမ္း တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ပြင့္လင္းကာလ...

ERC Codominium Project (Naing Group Capital Co.,Ltd)မွ တာ၀န္ရွိသူ ဧပရယ္ေမတိုးဦး၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းတာ၀န္ခံ မပြင့္ပြင့္သူ...


အေရွ႕ၿမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းမေပၚရွိ ERC Codominium ကို ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ တိုးပြားလာသည့္လူဦးေရမ်ား အတြက္ အဆင့္ၿမင့္ codo တိုက္ခန္းမ်ား ၿဖည့္ဆည္းေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ERC Codominium သည္ အဆင့္ၿမင့္ နည္းပညာေပါင္းမ်ားစြာၿဖင့္...

ေရႊစံၿမတ္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ Managing Director ဦးမ်ိဳးခ်စ္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ေရႊစံၿမတ္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းကို 2006 ခုနွစ္မွ စတင္ တည္ေထာင္ခ့ဲၿခင္း ၿဖစ္သည္။ၿပည္သူမ်ားေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရံုးခန္းတည္ရွိရာ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ကို အဓိကထားၿပီး...

TPL Myanmar အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ Managing Director မသဲသဲ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


TPL Myanmar အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းကို 2011 ခုနွစ္မွ စတင္ တည္ေထာင္ခ့ဲၿခင္း ၿဖစ္သည္။ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မရန္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၿဖစ္ၿပီး နိုင္ငံၿခားသားမ်ားကို အမ်ားဆံုး...

Metro Co., Ltd မွ တာ၀န္ရွိသူနွင့္ အင္တာဗ်ဴး (Build & Décor 2014)


Metro Co., Ltd သည္ တံခါးမ်ား၊တံခါးနွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ သစ္သားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္း မ်ားကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ထုတ္လုပ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္မွ အစ ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္အသံုးၿပဳၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း...

Perfect Office Furniture မွ General Manager နွင့္ အင္တာဗ်ဴး (Build & Decor 2014)


Perfect Office Furniture သည္ furniture ေတြအၿပင္ အိမ္ နွင့္ ပတ္သက္ေသာ Decoration Design ကိုလည္း ၿပဳလုပ္ေပးပါသည္။ယခုလက္ရွိတြင္ အာရွနိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနၿပီး အာဖရိက နိုင္ငံမ်ား အထိ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ေစ်းကြက္ အေၿခအေနမွာ ယခု (၁)နွစ္...