အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

THAISUN Co,Ltd မွ Managing Director ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


THAISUN Co,Ltd မွ PVC ၾကမ္းခင္း ႏွင့္ ေရကူးကန္သံုး outdoor သံုးၾကမ္းခင္းမ်ားကိုလည္း တင္သြင္းေရာင္းခ်ေၾကာင္း သိရပါသည္။ Myanmar Build & Décor 2014 ပြဲမွာ ပါ၀င္ၿပသၿခင္းရာတြင္ customerမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားစြာရရွိေၾကာင္း၊ မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ၿမန္မာနိုင္ငံသို႔ အဆင့္ၿမင့္...

Myanmar Build & Décor 2014 ၏ Organizer Nucharin Paradeevisut ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Myanmar Build & Decor 2014 ပြဲကို ICVeX Company Limited မွ Managing Director Nucharin Paradeevisut က Organizer အေနၿဖင့္ တာ၀န္ယူက်င္းပေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုပြဲကို စီစဥ္ရန္အတြက္ တစ္နွစ္ေလာက္သာ အခ်ိန္ယူ ၿပင္ဆင္သင့္ေသာ္လည္း ၿပပြဲေကာင္း တစ္ခုၿဖစ္ရန္အတြက္ တစ္နွစ္ခြဲခန္႔ အခ်ိန္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေၿပာသြားပါသည္။ယခုပြဲမွာ...

New Myanmar အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကို၀ီလွ်ံ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


New Myanmar အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။မိုးတြင္းကာလ ၿဖစ္သည့္ အၿပင္ ၀ါတြင္းကာလသို႔ ေရာက္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ၀ါတြင္းကာလ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ...

Golden Link Condo Project(ထိုက္စင္ ကုမၸဏီ) မွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုၿဖိဳးေ၀ဟိန္းနွင့္ အင္တာဗ်ဳး


Golden Link Condo ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ၿမိဳရြာနွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန၊ ထိုက္စင္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ၿမန္မာ့ေစတနာ ကုမၸဏီ တို႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ နည္းပညာပိုင္းနွင့္...

ေအာင္ခ်မ္းသာ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မစႏၵာ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး(အပိုင္း-၂)


ယခုလက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ ၿဖစ္ေနေၾကာင္း၊ၾကိဳပြိဳင့္ တိုက္ခန္းမ်ားပင္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၾကိဳပိြဳင့္ တိုက္ခန္းထက္ ေဆာက္လုပ္၍ ၿပီးစီးေသာတိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူၿခင္းမွာပိုေကာင္းေၾကာင္း၊...

ေအာင္ခ်မ္းသာ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မစႏၵာ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး(အပိုင္း-၁)


ေအာင္ခ်မ္းသာ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မရန္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၿဖစ္ၿပီး ကြန္ဒိုမ်ားကို အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ေပးရေၾကာင္း...

68 RESIDENCE မွ တာ၀န္ရွိသူ မေကသီခိုင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


68 Residence ကို ေဆာက္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုလုပ္ငန္း၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမွာ ေရႊနန္းေတာ္ ရတနာဆိုင္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ေရႊနန္းေတာ္ မွ ၄င္းတို႕၏ ရတနာမ်ားကို ၀ယ္ယူ အားေပးေနၾကေသာ Customer မ်ားႏွင့္ ကြန္ဒိုကို စိတ္၀င္စားၾကေသာ Customerမ်ား...

ေရႊအိမ္ကမာၻ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးသိန္းလင္းညိုႏွင့္...


အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႔မွစ၍ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေလာကႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္လည္း ယခင္ကဆိုလွ်င္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္သာ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ရာမွ ယခုဆိုလ်ွင္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္...

ဒံုးယာဥ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ မငု၀ါတင့္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ဒံုးယာဥ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၂လပိုင္းတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ ခဲ႔ေၾကာင္း သိရျပီး၊အငွားေစ်းကြက္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္း ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ကို အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ ေပးေနရေၾကာင္းသိရသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား အစိုးရမွ ေနထိုင္ခြင့္...

အစစ္အမွန္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မေကေကခိုင္မင္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အစစ္အမွန္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မရန္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၿဖစ္ၿပီး ကြန္ဒိုမ်ားကို...