အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

သဂၤဟ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာပန္ရွိသူ မဆုမြန္ေထြး နွင္ အင္တာဗ်ဳး


သဂၤဟ အက်ိဴးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္လ တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ ခဲ႕ေၾကာင္း၊အက်ိဳးေဆာင္အေနျဖင္ ့သာေကတျမိဳ ့နယ္၊ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္ နွင့္ ေတာင္ဒဂံု အင္း၀အိမ္ရာ တို ့တြင္အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနျပီး၊သာေကတ ျမိဳ ့နယ္ တြင္ အမ်ားဆုံး အက်ိဳးေဆာင္...

ေရႊခေရ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မမာခ်ိဳ နွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ေရႊခေရ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၀ ခုနွစ္ေလာက္မွ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ကမာရြတ္ၿမိဳံနယ္အၿပင္ အၿခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား ကိုလည္း အက်ိဳးေဆာင္ေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ခန္းနွင့္ ကြန္ဒိုမ်ား ကို အမ်ားဆံုး...

FUJI အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုထြန္းမင္းေက်ာ္ နွင္ ့အင္တာဗ်ဳး


FUJI အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို 2012 တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ ့ျပီး အမ်ားဆုံး အက်ိဳးေဆာင္ ေပးေနသည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား မွာ ရန္ကုန္၊သန္လ်င္၊ ထား၀ယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ တို ့ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ႏွင့္သန္လ်င္မွာ အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ...

သဇင္နီ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မသဇင္နီႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


သဇင္နီ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ခန္႕ ကျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး အကိ်ဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေျမာက္ဒဂံု၊အေရွ႕ဒဂံု၊ေတာင္ဒဂံုႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းတို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၏...

Close Friend အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးကံျမင့္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


Close Friend အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႕ခ်ိန္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႕သာ ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္၊မိတၳီလာ အစရွိေသာ ျမိဳ႕မ်ားကိုလည္း လက္လွမ္း မီသလို...

Real Life အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ Managing Director ကိုစိုးလင္းထူးနွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Real Life အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို 2013 ခုနွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ယခုလက္ရွိတြင္ လွည္းတန္းအနီးတ၀ိုက္တြင္ တိုက္ခန္းအငွားမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ္လည္း လံုးခ်င္း၊ေၿမ ကြက္မ်ားမွာ အနည္းငယ္ ၿငိမ္သက္ေနေၾကာင္း...

CTK အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုနႏၵေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


CTK အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁)ရက္ေန႕မွ စ၍ လုပ္ကိုင္ခဲ႕ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္ အေနျဖင့္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ...

ေရႊနန္းစံ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚနီလာ...


ေရႊနန္းစံ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ခန္႔ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ကာလတြင္ အငွားေစ်းကြက္ ပိုျဖစ္ေနျပီး၊ အေရာင္းေစ်းကြက္မွာမူ လတ္တေလာ အခြန္ေျပာင္းလဲမွု႕မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ...

ေအာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မေအးေအး၀င္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ေအာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႕ခ်ိန္မွာ ၁၀ႏွစ္ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လိွုင္ျမိဳ႕နယ္ (၄)ရပ္ကြက္၊(၅)ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ဘူတာရံုလမ္း တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ပြင့္လင္းကာလ...

ERC Codominium Project (Naing Group Capital Co.,Ltd)မွ တာ၀န္ရွိသူ ဧပရယ္ေမတိုးဦး၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းတာ၀န္ခံ မပြင့္ပြင့္သူ...


အေရွ႕ၿမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းမေပၚရွိ ERC Codominium ကို ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ တိုးပြားလာသည့္လူဦးေရမ်ား အတြက္ အဆင့္ၿမင့္ codo တိုက္ခန္းမ်ား ၿဖည့္ဆည္းေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ERC Codominium သည္ အဆင့္ၿမင့္ နည္းပညာေပါင္းမ်ားစြာၿဖင့္...