အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ရြက္သစ္ႏုေ၀ အိမ္ ၊ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ ကိုေဇာ္မင္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္ဘက္သို႔သာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ။ အငွား ႏွင့္ အေရာင္း တြင္ အငွားပိုသြက္ ။ လူစည္ကားျပီး စီးပြားေရးလုပ္၍ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ Downtown ျမိဳ႔နယ္တြင္ ေရာင္းအားေကာင္း ။...

ဇလပ္ပြင့္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ ကိုမ်ိဳးျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ျမိဳ႔လယ္ျဖစ္ျပီး သြားလာရ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႔နယ္ တြင္ ေရာင္းအားေကာင္း ။ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ မ်ား၀ယ္သူနည္းျပီး ေရာင္းသူမ်ားေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ ျခင္းမရွိဟုေျပာၾကား။လာမဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္...

ပန္းသတင္း အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ မေနာ္ဇာေဆြ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္တဲ့ ၁၉၉၅ ဧျပီလ မွစတင္၍ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ ယခု အခ်ိန္ ထိ အတက္ဘက္သို႔ သာေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ။ အငွားႏွင့္ အေရာင္းတြင္ အေရာင္းပိုသြက္ ။ ပါမစ္ေျမ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒဂုန္ဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႔နယ္ တြင္ ေရာင္းအားေကာင္း ။ ၂၀၁၅...

Royal King အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ ဦးသန္းစိုး ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး ျမိဳ႔နယ္ မွာ လိႈင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႔နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ လူလတ္တန္းစားမ်ား ေနနိဳင္ေသာ ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေရာင္းအားေကာင္း။ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ မ်ားေသာေၾကာင့္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း...

စိုင္းခြန္ေနာင္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ ငန္းမွ ဦးရန္ေအာင္ ႏွင္႔အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ ေရာင္း အား အေကာင္းဆံုးျမိဳ႔နယ္ မွာ ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႔ နယ္ျဖစ္ေန။ ျမဳိ႔ထဲ ႏွင္႔လည္းမနီးမေ၀း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီး ျမပ္ႏွံသူ ေတြအမ်ားဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ ရေသာ ေနရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရာင္းအားေကာင္း ဟု ေျပာၾကား။ နိဳင္ငံျခားသား မ်ားကြန္ဒို...

ျပည္႔၀ေစ အိမ၊္ျခ၊ံေျမလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးစိုးလွထြန္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္၊ျခ၊ံေျမ ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းက ၀ယ္လိုအား မ်ားေသာေၾကာင္႕ ေစ်းတက္ျခင္းျဖစ္ေန။ နိဳင္ငံျခားသားမ်ား ကြန္ဒိုကို စိတ္၀င္စားေၾကာင္း၊ ကြန္ဒိုအငွား ၊အေရာင္းသြက္ေန၊ အိမ္၊ျခံ၊ေျမႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အခြန္္ႏႈန္းထားေၾကာင့္ လတ္တေလာ အေရာင္းအ၀ယ္ပါးေနေၾကာင္း...

ေအာင္ပိုင္စိုး (ေခၚ) ကံေပၚသုခ အိမ္၊ျခ၊ံေျမ လုပ္ငန္းမွတာ၀န္ရွိသူ...


စမ္းေခ်ာင္း၊ လိႈင္ ၊ကမာရြတ္ ျမိဳ႔နယ္ တြင္္အငွား အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေန။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ အေန ႏွင္႔ ကြန္ဒို ဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္း မရွိေသးတဲ့ အတြက္ ကြန္ဒို တိိုက္ခန္း ကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံဖို႔မသင္၊႔၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ႔ အသင့္ဆံုး မွာ ေျမကြက္ ျဖစ္္ေၾကာင္း၊...

ျမဧကရီ အိိိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ ကိုေအာင္ေဇာ္ထိုက္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


စမ္းေခ်ာင္း ျမဳိ႔နယ္ မွတိုက္ခန္း မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ပိုျဖစ္။ အိမ္ ၊ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစျပီး သိသိသာသာ ျမင့္တက္ သြား။ ၂၀၁၅ ခုနစ္တြင္ အခြန္ေလွ်ာ့ဖို႔ အလားအလာ ရွိလွ်င္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ သည္ ပို၍ ေကာင္းလာနိဳင္ေၾကာင္း...

နံ႔႔သာ အိမ္ ၊ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ မသႏာၱ ႏွင္႔ အင္တာဗ်ဴး


နံသာ အိမ္ ၊ျခံ ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္တဲ့၂၀၀၅ ခုႏွစ္ မွ စ၍ အိမ္ ၊ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္ဘက္သို႔ သာေရာက္ရွိ။အေရာင္းအ၀ယ္ အမ်ားဆံုး မွာ ျမိဳ႔သစ္ ပိုင္းျဖစ္္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ အေန ႏွင့္ အသင္႔ေတာ္ဆုံးမွာ ေျမ ကြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ လာမဲ႔ ၂၀၁၅ တြင္...

မုိးလြင္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ ဦးမင္းခ်ိဳဦး ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ဗဟန္း ၊ လိႈင္ ျမိဳ႔နယ္ ရွိ လံုးခ်င္းတိုက္ခန္းမ်ား ေစ်းမွ်တေသာေၾကာင့္ ေရာင္းအားေကာင္း ။ ၀ယ္လိုအား မ်ားျပီး ေရာင္းလိုအား နည္းေသာေၾကာင့္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေန။ အိမ္ ၊ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္း သည္ လာမဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္...