အစီအစဥ္ :

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

1300sqft5Fကွန်ဒိုငှားမည်

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 900 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

60×90ဂိုဒေါင်ငှါးမည်

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

8 မိုင် ကွန်ဒိုငှားမည်

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

14 သိန္း (က်ပ္)

1165sqft 19F The Central Condo ငှါးမည်

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကြန္ဒိုငွားမည္

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

848sqft 19F The Central ကွန်ဒိုငှားမည်

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကြန္ဒိုငွားမည္

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 3

$ 1,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကြန္ဒိုငွားမည္

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 5
 • 4

$ 1,600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လိူင်မြို့နယ် GEMS ကွန်ဒို ငှား

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဒဂုံ မြို့နယ် ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုငှား

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)