အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္လမ္းသြယ္

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္လမ္းသြယ္

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 6

25 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ရတနာလမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ရတနာလမ္း

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

5 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ေတာ္၀င္သီရိ Condo

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ေတာ္၀င္သီရိ Condo

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ အာဇာနည္လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ အာဇာနည္လမ္း

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

5 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ သစ္မင္းရိပ္သာ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ သစ္မင္းရိပ္သာ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

16 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၄၉လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၄၉လမ္း

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

4.80 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သမိန္ဗရမ္းလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သမိန္ဗရမ္းလမ္း

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

10 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သုမဂၤလာလမ္းမ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သုမဂၤလာလမ္းမ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ျပည္သာယာလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ျပည္သာယာလမ္း

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

19 သိန္း (က်ပ္)