အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

သုခလမ္းတြင္(32x42)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

သုခလမ္းတြင္(32x42)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

14 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။.

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။.

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

65 သိန္း (က်ပ္)

မိုးစႏၵာကြန္ဒိုတြင္ (1650)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

မိုးစႏၵာကြန္ဒိုတြင္ (1650)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1000)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္းလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1000)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

5 သိန္း (က်ပ္)

ေပါက္ေစတီလမ္းတြင္ (40x60)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ေပါက္ေစတီလမ္းတြင္ (40x60)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

12 သိန္း (က်ပ္)

၀ါးခယ္မလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)sqft အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအခန္းအျမန္ငွားမည္။

၀ါးခယ္မလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)sqft အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအခန္းအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ (18x60)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ (18x60)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းတြင္ (40x70)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္၇ွိသည္။

ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းတြင္ (40x70)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္၇ွိသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗဟန္းျမို့နယ္ မ်ိဳးပပကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္

ဗဟန္းျမို့နယ္ မ်ိဳးပပကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)