အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၁၈လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၁၈လမ္း

လသာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

4 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၁၃လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၁၃လမ္း

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3.80 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၁၃လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၁၃လမ္း

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

6.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဘုန္းႀကီးလမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဘုန္းႀကီးလမ္း

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

5.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၂၁လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၂၁လမ္း

လသာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

6.50 သိန္း (က်ပ္)

FMI City လံုးျခင္​းအငွား

FMI City လံုးျခင္​းအငွား

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ အေနာ္ရထာလမ္းမ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ အေနာ္ရထာလမ္းမ

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၁၂လမး္

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ၁၂လမး္

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗဟိုစည္အိမ္ရာ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗဟိုစည္အိမ္ရာ

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းမ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းမ

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

5.50 သိန္း (က်ပ္)