ဗမာသဈစာကုမပွဏီ

ေရာင္းလိုဝယ္လိုသူမ်ားအတြက္မွန္ကန္တိက်စြာျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈ႔ေပးေနပါၿပိ

လိပ်စာ

အမွတ္ ၁၈၂/၂၀၂ ၊အခန္း ၃၉၊ဒုတိယထပ္၊၃၄လမ္း(အထက္)၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႔နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။

ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/burma-thitsar

တင်ထားပြီးသော အရောင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

687

တင်ထားပြီးသော အငှါးကြော်ငြာ အရေအတွက်

990

တင်ထားပြီးသော စုစုပေါင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

1677
ဗမာသဈစာကုမပွဏီ

လိပ်စာ

အမွတ္ ၁၈၂/၂၀၂ ၊အခန္း ၃၉၊ဒုတိယထပ္၊၃၄လမ္း(အထက္)၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႔နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။

အထူးပြုရာ တိုင်းဒေသကြီး / မြို့နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်အားလုံး