အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေမခလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(60x60) ရွိ အခန္းက်ယ္ အျမန္ငွားမည္။

ေမခလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(60x60) ရွိ အခန္းက်ယ္ အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

25 သိန္း (က်ပ္)

Tosta Garden တြင္ (50x90) ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

Tosta Garden တြင္ (50x90) ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

ေအာင္မဂၤလာလမ္းတြင္ (60x40) က ်ယ္ေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေအာင္မဂၤလာလမ္းတြင္ (60x40) က ်ယ္ေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

17 သိန္း (က်ပ္)

(40'x60')အက ်ယ္၊ သဃၤန္းကြ ်န္း၊ Snow Garden , 2 ထပ္တိုက္၊ ငွားရန္ရွိ

(40'x60')အက ်ယ္၊ သဃၤန္းကြ ်န္း၊ Snow Garden , 2 ထပ္တိုက္၊ ငွားရန္ရွိ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ေအာင္ေတဇလမ္းတြင္ အက်ယ္(100x100) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ေအာင္ေတဇလမ္းတြင္ အက်ယ္(100x100) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 6

21 သိန္း (က်ပ္)

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ သိပၸံလမ္း

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ သိပၸံလမ္း

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

4.50 သိန္း (က်ပ္)

အဆင္႔ျမင္႔ျပင္္ဆင္ျပီး လံုးခ်င္းတိုက္သစ္ 3ထပ္တိုက္ငွားမည္။

အဆင္႔ျမင္႔ျပင္္ဆင္ျပီး လံုးခ်င္းတိုက္သစ္ 3ထပ္တိုက္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 10

$ 12,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မဂၤလာသီရိလမး္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

မဂၤလာသီရိလမး္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

10 သိန္း (က်ပ္)