အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

201 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္စက္ရုံငွားရန္ရွိသည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္စက္ရုံငွားရန္ရွိသည္

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

56 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္စက္ရုံငွားရန္ရွိသည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္စက္ရုံငွားရန္ရွိသည္

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 112 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရုံငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရုံငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

150 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရုံ (80000 Sqft)ငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရုံ (80000 Sqft)ငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

280 သိန္း (က်ပ္)

ကမာရြတ္ လွည္းတန္းအနီးကြန္ဒိုျပင္ဆင္ျပီးငွါးရန္ရွီပါသည္

ကမာရြတ္ လွည္းတန္းအနီးကြန္ဒိုျပင္ဆင္ျပီးငွါးရန္ရွီပါသည္

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

ေျမနီကုန္း-ဦးဝိစာရလမ္းေက်ာကပ္-(100*90)ေျမကြက္က်ယါ တလ(70)သိန္း-ညိွနိွ ုင္း

ေျမနီကုန္း-ဦးဝိစာရလမ္းေက်ာကပ္-(100*90)ေျမကြက္က်ယါ တလ(70)သိန္း-ညိွနိွ ုင္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 2
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)