အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

...🙏🙏🙏 7.Mile Residence For Rent One Stories House...🙏🙏🙏

...🙏🙏🙏 7.Mile Residence For Rent One Stories House...🙏🙏🙏

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

13 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ခေပါင္းအိမ္ရာ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ခေပါင္းအိမ္ရာ

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 4

$ 9 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သမိုင္းဘူတာရံုလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သမိုင္းဘူတာရံုလမ္း

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

17 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ခေပါင္းအိမ္ရာ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ခေပါင္းအိမ္ရာ

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ရြာမေက်ာင္းလမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ရြာမေက်ာင္းလမ္း

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ သမိုင္းဘူတာရံုလမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ သမိုင္းဘူတာရံုလမ္း

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

5.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ၁၃လမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ၁၃လမ္း

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေမာ္တင္လမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေမာ္တင္လမ္း

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)