အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ နိဗၺာန္လမ္း

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ နိဗၺာန္လမ္း

ၾကည့္ျမင္တိုင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 4

8 သိန္း (က်ပ္)

လုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

လုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 4

16 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ျပည္သာယာလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ျပည္သာယာလမ္း

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

19 သိန္း (က်ပ္)

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ နိဗၺာန္လမ္း

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ နိဗၺာန္လမ္း

ၾကည့္ျမင္တိုင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 4

8 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

18.50 သိန္း (က်ပ္)

သု၀ဏၰVIP(1)တြင္ (20x70) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သု၀ဏၰVIP(1)တြင္ (20x70) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ေရတာရွည္လမး္ေဟာင္း

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ေရတာရွည္လမး္ေဟာင္း

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

5.50 သိန္း (က်ပ္)

ေခမာသီလမ္းသြယ္တြင္(60x90) က ်ယ္ေသာလံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေခမာသီလမ္းသြယ္တြင္(60x90) က ်ယ္ေသာလံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)