အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

မႀကီးႀကီးလမ္​း တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

မႀကီးႀကီးလမ္​း တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 3

$ 650 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

​ေျမ(20-60) ငွါးမည္​ (ရတနာလမ္​းမ​ေပၚ)

​ေျမ(20-60) ငွါးမည္​ (ရတနာလမ္​းမ​ေပၚ)

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

(20-60) ​ေျမ ငွါးမည္​ (ရတနာလမ္​းမ​ေပၚ)

(20-60) ​ေျမ ငွါးမည္​ (ရတနာလမ္​းမ​ေပၚ)

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

8 သိန္း (က်ပ္)