အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ Space Yankin Condo

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ Space Yankin Condo

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 4

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ Space Yankin Condo

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ Space Yankin Condo

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 4

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

Room Rental at Malikha Condominium

Room Rental at Malikha Condominium

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ စံရိမ္႔ျငိမ္လမ္းသြယ္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ စံရိမ္႔ျငိမ္လမ္းသြယ္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

14 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဘုရင္႔ေနာင္ Tower

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဘုရင္႔ေနာင္ Tower

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

9 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ခေပါင္း Condo

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ခေပါင္း Condo

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

25 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးႀကိုးဆက္ Condo

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးႀကိုးဆက္ Condo

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)