အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေရႊေတာင္တန္းလမ္းတြင္ (25x60) ရွိေစ်းသင့္ 7RC လံုးခ်င္း ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊေတာင္တန္းလမ္းတြင္ (25x60) ရွိေစ်းသင့္ 7RC လံုးခ်င္း ငွားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 10

$ 80 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္ (25x70) (2)ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္

ေပအက်ယ္ (25x70) (2)ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

14 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (15x50) တိုက္ခန္း

ေပအက်ယ္ (15x50) တိုက္ခန္း

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

မစိုးရိမ္လမ္းသြယ္တြင္ (4000)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မစိုးရိမ္လမ္းသြယ္တြင္ (4000)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္ (17x60) မီနီကြန္ဒို

ေပအက်ယ္ (17x60) မီနီကြန္ဒို

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

5 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (680) Times Square Condo

စတုရန္းေပအက်ယ္ (680) Times Square Condo

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

6 သိန္း (က်ပ္)

ေပါက္ေစတီလမ္းသြယ္ (55x60) ရွိ 2RC လံုးခ်င္း ငွားမည္။

ေပါက္ေစတီလမ္းသြယ္ (55x60) ရွိ 2RC လံုးခ်င္း ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1400) ေအာင္ေျမသာစည္ စိန္ရတနာကြန္ဒုိ

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1400) ေအာင္ေျမသာစည္ စိန္ရတနာကြန္ဒုိ

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)