အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

Code-10137/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၇လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

Code-10137/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၇လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

Code-10136/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၇လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

Code-10136/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၇လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.30 သိန္း (က်ပ္)

Code-10135/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၇လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

Code-10135/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၇လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

Code-10134/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၄လမ္းတြင္ တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္

Code-10134/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၄လမ္းတြင္ တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.50 သိန္း (က်ပ္)

Code-10133/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၅လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

Code-10133/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၅လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.50 သိန္း (က်ပ္)

for rent

for rent

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

$ 1,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Code-10132/ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၉လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

Code-10132/ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၉လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ | ရန္ႀကီးေအာင္လမ္းရိွ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္

စမ္းေခ ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ | ရန္ႀကီးေအာင္လမ္းရိွ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ဂရိတ္ေဝါကြန္ဒိုတြင္ (23x55)Sqft ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ဂရိတ္ေဝါကြန္ဒိုတြင္ (23x55)Sqft ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)