အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

သစ္ရာပင္လမ္းသြယ္ (70x90) ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သစ္ရာပင္လမ္းသြယ္ (70x90) ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

25 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ Golden City

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ Golden City

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဓနသိႏၶိလမ္း

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဓနသိႏၶိလမ္း

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဓမၼေစတီလမ္း

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဓမၼေစတီလမ္း

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ စိမ္းလန္းေအာင္ကြန္ဒို

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ စိမ္းလန္းေအာင္ကြန္ဒို

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မစိုးရိမ္လမ္းသြယ္တြင္ (80x100) ရွိေစ်းသင့္ 4RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မစိုးရိမ္လမ္းသြယ္တြင္ (80x100) ရွိေစ်းသင့္ 4RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 6

25 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ရန္ကင္းစင္တာ

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ရန္ကင္းစင္တာ

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)