အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

လုံးခ်င္းအိမ္ဌါးရန္ရွိသည္

လုံးခ်င္းအိမ္ဌါးရန္ရွိသည္

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 10

22 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းဌါးရန္ရွိသည္

တိုက္ခန္းဌါးရန္ရွိသည္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဌါးရန္ရွိသည္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဌါးရန္ရွိသည္

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 5
 • 4

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

တိုက္ခန္းဌါးရန္ရွိပါသည္

တိုက္ခန္းဌါးရန္ရွိပါသည္

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဌါးရန္ရွိသည္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဌါးရန္ရွိသည္

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

18 သိန္း (က်ပ္)

Downtown လမ္းမတန္း ေျမညီ ေနရာေကာင္း ငွါးမည္

Downtown လမ္းမတန္း ေျမညီ ေနရာေကာင္း ငွါးမည္

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

38 သိန္း (က်ပ္)

ေၾကာ္ျငာအမွတ္စဥ္ -625

ေၾကာ္ျငာအမွတ္စဥ္ -625"8ထပ္ခြဲတိုက္ငွါးရန္ရိွသည္။ "

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 10

72 သိန္း (က်ပ္)

ေျမာက္ဒဂံု ၃၅ရပ္ကြက္မွလံုးခ်င္းအိ္မ္ငွါးမည္

ေျမာက္ဒဂံု ၃၅ရပ္ကြက္မွလံုးခ်င္းအိ္မ္ငွါးမည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 1

4 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

9 သိန္း (က်ပ္)