အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ | ေရႊလီကြန္ဒို ငွားရန္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ | ေရႊလီကြန္ဒို ငွားရန္

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)

Star City Condo (600)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

Star City Condo (600)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

$ 650 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မာလာၿမိဳင္လမ္းကြန္ဒို (1600)Sqft ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

မာလာၿမိဳင္လမ္းကြန္ဒို (1600)Sqft ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ မငး္နႏၵာလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ မငး္နႏၵာလမ္း

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ | ဗဟိုလမ္းမေပၚရိွ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္

စမ္းေခ ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ | ဗဟိုလမ္းမေပၚရိွ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ျမင္ေတာ္သာလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ျမင္ေတာ္သာလမ္း

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ | ဗားကရာလမ္းရိွ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္

စမ္းေခ ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ | ဗားကရာလမ္းရိွ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ မလိခအိမ္ရာ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ မလိခအိမ္ရာ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

7 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)