အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ဗိုလ္တေထာင္ျမို့နယ္ White Cloud Condo တြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

ဗိုလ္တေထာင္ျမို့နယ္ White Cloud Condo တြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 5
 • 5

$ 1,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗိုလ္တေထာင္ျမို့နယ္ MGW Tower တြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

ဗိုလ္တေထာင္ျမို့နယ္ MGW Tower တြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

14 သိန္း (က်ပ္)

ဗိုလ္တေထာင္ျမို့နယ္ White Cloud Condo တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

ဗိုလ္တေထာင္ျမို့နယ္ White Cloud Condo တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 5

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

MGW Condo တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္

MGW Condo တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 5

14 သိန္း (က်ပ္)

(25'x50')အက်ယ္၊ ေဒါပံု၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး 6RC ငွားရန္ရွိ

(25'x50')အက်ယ္၊ ေဒါပံု၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး 6RC ငွားရန္ရွိ

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

ကမာၻေအးဘုရားလမ္းမေပၚ(ေျမညီ+ပထမထပ္)ငွားရန္ရိွသည္။

ကမာၻေအးဘုရားလမ္းမေပၚ(ေျမညီ+ပထမထပ္)ငွားရန္ရိွသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 4
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

မရမ္းကုန္းျမို့နယ္ Royal မလိခကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

မရမ္းကုန္းျမို့နယ္ Royal မလိခကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လွိုင္ျမို့နယ္ GEMS Condo တြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

လွိုင္ျမို့နယ္ GEMS Condo တြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,100 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လွိုင္ျမို့နယ္ ကန္ရိပ္မြန္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုငွါးရန္ရွိသည္

လွိုင္ျမို့နယ္ ကန္ရိပ္မြန္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုငွါးရန္ရွိသည္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ရန္ကင္းျမို့နယ္ အေ၀ရာလမ္းတြင္ 3RC ငွါးရန္

ရန္ကင္းျမို့နယ္ အေ၀ရာလမ္းတြင္ 3RC ငွါးရန္

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 7

25 သိန္း (က်ပ္)