အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ သမိုင္းလမ္းသြယ္

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ သမိုင္းလမ္းသြယ္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ကၽြန္းေတာလမ္း

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ကၽြန္းေတာလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ မလိခအိမ္ရာ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ မလိခအိမ္ရာ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

7 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ျမင္ေတာ္သာလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ျမင္ေတာ္သာလမ္း

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သုမဂၤလာလမ္းမ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သုမဂၤလာလမ္းမ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗုိလ္ဆြန္ပက္ Tower

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗုိလ္ဆြန္ပက္ Tower

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ Central City Condo

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ Central City Condo

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ MGW Tower

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ MGW Tower

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

8.50 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ေရႊဂံုတိုင္တာ၀ါ

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ေရႊဂံုတိုင္တာ၀ါ

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 4

25 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

9 သိန္း (က်ပ္)