အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

သီရိမဂၤလာလမ္းတြင္ (25x65)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သီရိမဂၤလာလမ္းတြင္ (25x65)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

junction city နား တိုက္ခန္းငွားရန္

junction city နား တိုက္ခန္းငွားရန္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စိန္ရတနာကြန္ဒို (1350)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

စိန္ရတနာကြန္ဒို (1350)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမကြန္ဒို (1250)Sqft ရွိေစ်းတန္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမကြန္ဒို (1250)Sqft ရွိေစ်းတန္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

7 သိန္း (က်ပ္)

Orchid Condo (1800)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

Orchid Condo (1800)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

☘ Galaxy Star City Condo (အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး) အခန္းငွားမည္

☘ Galaxy Star City Condo (အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး) အခန္းငွားမည္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 1

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗားကရာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1600)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဗားကရာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1600)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 4

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(၅၂)လမ္းကြန္ဒို (22x60)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

(၅၂)လမ္းကြန္ဒို (22x60)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

7.50 သိန္း (က်ပ္)

Golden City Condo (514)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

Golden City Condo (514)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

$ 1,600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Diamond Condo တြင္ (1650)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

Diamond Condo တြင္ (1650)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)