အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

Bo Myat Htun Street, (RA 7-001111) For Rent Apartment @ Botahtaung Tsp.

Bo Myat Htun Street, (RA 7-001111) For Rent Apartment @ Botahtaung Tsp.

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

34 သိန္း (က်ပ္)

ရြာမေက်ာင္းလမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။ RL14-001586

ရြာမေက်ာင္းလမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။ RL14-001586

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

300 သိန္း (က်ပ္)

RA5-001707, For Rent Apartments, Sanchaung Tsp တြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရိွပါသည္။

RA5-001707, For Rent Apartments, Sanchaung Tsp တြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရိွပါသည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

700 သိန္း (က်ပ္)

RA9-001716, For Rent Apartments, Kyauktada Tsp တြင္ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

RA9-001716, For Rent Apartments, Kyauktada Tsp တြင္ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

80 သိန္း (က်ပ္)

Baho Road , ( RA 5 - 001299)For Rent Apartment @ Sanchaung Tsp.

Baho Road , ( RA 5 - 001299)For Rent Apartment @ Sanchaung Tsp.

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္လတ္လမ္း ၁၂ေပခြဲ၅၀ ၆လြာအဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္လတ္လမ္း ၁၂ေပခြဲ၅၀ ၆လြာအဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.80 သိန္း (က်ပ္)

Shin Saw Pu Pagoda Road,( RA4- 001521) ,For Rent Apartment at Sanchaung Township

Shin Saw Pu Pagoda Road,( RA4- 001521) ,For Rent Apartment at Sanchaung Township

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

9 သိန္း (က်ပ္)

RA5-001706, For Rent Apartment, Sanchaung Tsp တြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရိွပါသည္။

RA5-001706, For Rent Apartment, Sanchaung Tsp တြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရိွပါသည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

$ 700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)