ဒဂုံဆိပ္ကမ္းႏွင့္ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
1539 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းႏွင့္ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေရာင္းခ်မည္

ျပည္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by ေရႊစင္ဝင္း (iMyanmarHouse.com)

ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တို႔ရွိ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာမ်ားကို အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ODALOAN ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက သိရသည္။

CHID ဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားအနက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြျပည့္မွီသူမ်ားသည္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ယုဇနအိမ္ရာအပိုင္း(၁)၊ (၂)ႏွင့္ ကေနာင္အိမ္ရာ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာအပိုင္း (၂)၊ (၃)၊ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ထီးလိႈင္ရွင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းစသည္တို႔မွ အခန္းမ်ားကို ေလၽွာက္ထားဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြျပည့္မွီသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမေပၚရွိ အမွတ္ (၂၂၈/၂၃၄)၌ ေမ ၁၀ ရက္မွ စတင္ကာ အသိေပးေၾကညာခဲ့ရာ ၃၀၄၂ ဦးသည္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းႏွင့္ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အခန္းမ်ားကို အိမ္ရာဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အခန္းမ်ားကို အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ေမ ၁၃ ရက္ မွ ၁၇ ရက္အတြင္းဝယ္ယူလိုေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ အေဆာက္အဦးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး မဲႏွိုက္ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ေမ ၂၀ ရက္ တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၈၆၀ ေက်ာ္ကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ နိုင္ငံဝန္ထမ္းႏွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီႏွင့္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ မဲႏွိုက္ေရာင္း ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားေရာင္းခ်ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက သိရသည္။

ျပည္သူ႔အေရာင္းအိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ တန္းစီဇယားသည္ လူမႈေရးအုပ္စု (ျပည္သူ၊ နိုင္ငံဝန္ထမ္း၊ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္း၊ အၿငိမ္းစား)၊ ဝင္ေငြအုပ္စု (ပထမအုပ္စုငါးသိန္းႏွင့္ေအာက္၊ တတိယအုပ္စု ငါးသိန္းအထက္)ျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

Credit: Eleven Media Group

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

တစ္ပတ္အတြင္း ရန္ကုန္အိမ္ျခံေျမ
ဘန္ေကာာက္ကြန္ဒိုသစ္မ်ား ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေရာင္းေဈးအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့
အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အိမ္တန္ဖိုး၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လက္ငင္းေပးေခ်ရမည့္ ေနအိမ္ေပါင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္သန္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိ...
ကိုးလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၂၀၀ ေက်ာ္ ကို ခြင့္ျပဳ
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၉ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံဖိုးခန္႔အထိ ရွိေန...
သန္လ်င္တံတား အမွတ္ ၃ လာမည့္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္အျပီး တည္ေဆာက္မည္
အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီၾကီး Blackstone က ဂ်ပန္တြင္ ဂိုေဒါင္အေဆာက္အအံုမ်ား ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံဖိုး ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ...
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းမွာ Community Market ေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္ေန
႐ံုးခန္းဖြင့္ရန္ ကမာၻ႕ေဈးအႀကီးဆံုး ၁၀ ေနရာ
စက္မႈဇုန္အျဖစ္ ေျခဥေရးဆြဲခဲ့သည့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္စခန္းကို ၂၀၂၀ ႏွစ္ဆန္းတြင္ စတင္မည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine