အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွဳ႕ဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 1.4 ) ဧက ဂို( 10000Sqft ) 6500 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၂၅ေပ×၂၆ေပ တိုက္ခန္း၊ အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 128 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
သိန္း 128 သိန္း ျဖင့္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ မိုးရြာလ်င္ လမ္း၌ေရလံုးဝမဝပ္ေသာ လမ္းရွိ ငါးလႊာတိုက္ခန္းေရာင္းမည္ ထို တိုက္ခန္းတြင္ -အိပ္ခန္းနစ္ခန္း (မိသားစုအိပ္ခန္း ႏွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းပန္းဝါလမ္းမေပၚဂရံအမည္ေပါက္အေရာင္း

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 100 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
40 x 60 ပန္းဝါလမ္းမေေပၚ ဂရံအမည္ေပါက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၇၀၀ စတုရန္းေပ၊ River View Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္)

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 630 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
*** ရန္ကုန္ျမဳိ ့တြင္တုိးတက္လာေသာလူဦးေရနွင့္မ်ားျပားလာေသာတုိက္တာအေဆာက္အအုံ Condo မ်ားစြာထဲမွ Facilities ေကာင္းမြန္ျပီးလွပေသာပဲခူးျမစ္ရွုခင္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကေနာင္အိမ္ရာႏွင္႔စက္မႈ႕ဇုန္အနီးရွိ၄၃ေပX၆၀ ေပေျမကြက္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 180 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

ေျမကြက္ေရာငး္မည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
79-95=250 ပါမစ္​​ေျမအမ်ိဳးအစား လူ​ေနလို႔ရမီးရပဲခူးျမစ္​လမ္​းမႀကီးအဆင္​း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွအကြက္တြဲေျမကြက္က်ယ္ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္စီးပြားေရးလုပ္ရန္၀င္ေငြေကာင္းမည္႔ေနရာရွိေျမကြက္က်ယ္က်ယ္(၃)ကြက္တြဲေရာင္းမည္။ေပ၁၂၂ေပ×ေပ၆၀...

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ၈၉တုိးခ်ဲ႔၀န္ထမ္းရပ္ကြက္ ၊ေျမကြက္အမွ၃၆၆/၃၆၇/၃၆၈၊ကေနာင္လမ္းမႀကီးေပၚႏွင္ ႔ဒဂုံဆိပ္ကမ္းအမွတ္(၁)စက္မႈ႕ဇုန္ႏွင္ ႔ကေနာင္လမ္းမႀကီးေပၚရွိ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

River View Condo Special Promotion

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 750 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
သင္သိပါသလား...... ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ အဆင္​ျမင္​့ Laxuary condo က.ို သ္ိန္​း ၆၀၀ ​ေက်ာ္​ျဖင္​့အရစ္​က်၀ယ္​ယူလို႔ရပီဆိုတာ.....😱😱😱 🏢🏢🏢.......🏢🏢🏢..........🏢🏢🏢🏢 ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၂၅ေပ×၃၅ေပ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း အက်ယ္အ၀န္း (25x35) ေပ အိပ္ခန္း (3) ခန္း၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ ေရွ႕ဝရံတာ ေနာက္ဝရန္တာ 3 လႊာ အမိုးသစ္တင္ၿပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ အလြန္တန္ေသာ ဂရန္ေျမကြက္ အျမန္ေရာင္းမည္***

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 300 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
*ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆၈)ရပ္ကြက္ ေျမကြက္အမွတ္ (၅၅၁) ေပ(၄၀x၆၀) ဂရန္ေျမကြက္ ေထာင့္ကြက္ ေနရာေကာင္းျဖစ္ပါတယ္ *ျမနႏၵာလမ္းမႀကီးႏွင့္ ပုဂံလမ္း အနီးတြင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,800 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 2.8 ) ဧက ေနရာေကာင္း 1ဧက 3500 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲဲဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ သံလ်င္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ၈၅.၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တကၠသုိလ္မ်ားထဲဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ “ သည္ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ ရွိသည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီစက္မႈဇုန္လုပ္ကြက္မ်ား ၊ တုိးခ်ဲ႕အိမ္ရာမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕ခ်ဲ႕စ လူေနက်ဲပါးေပမယ့္ ယခုအခါ တစ္စတစ္စ လူေနထူထပ္လာၿပီး ေျမကြက္လြတ္မ်ားလည္း က်န္ရွိေနေသး သည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္ကုိ ခ်ိတ္ဆိတ္သြားလာ လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ဒဂုံတံတား သည္လည္း အေရးပါးသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ အဆုိပါ ဒဂုံတံတားသည္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ပဲခူးျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ပဲခူးျမစ္ကုိ ျဖတ္ထုိးေသာ ဒုတိယေျမာက္တံတားတစ္စင္း ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမကြက္ အလြတ္မ်ား ၊ လူေနထုိင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား တည္ရွိေသးသည့္အျပင္ သြားလာရန္ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။