အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား

ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္ ၁၅၅လမ္း

ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္ ၁၅၅လမ္း

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

(၁၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၁၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္​သာယာ၊​ေျမကြက္​ အ​ငွါး

လိႈင္​သာယာ၊​ေျမကြက္​ အ​ငွါး

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

(105) ေတာင္ဥကၠာလာပၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ရပ္ကြက္
အႆက လမ္းသြယ္ ေျမကြက္ အငွါး...

(105) ေတာင္ဥကၠာလာပၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ရပ္ကြက္ အႆက လမ္းသြယ္ ေျမကြက္ အငွါး...

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

(RL 14-00828) , 7mile, Corner of Pyay Road and Inlay Yeik Thar Road, Mayangone Township

(RL 14-00828) , 7mile, Corner of Pyay Road and Inlay Yeik Thar Road, Mayangone Township

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 1
 • 0

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

(RL 14-00828) , 7mile, Corner of Pyay Road and Inlay Yeik Thar Road, Mayangone Township

(RL 14-00828) , 7mile, Corner of Pyay Road and Inlay Yeik Thar Road, Mayangone Township

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 1
 • 0

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

Industrial Zone 2,(RL13-001386), For Rent Land in Hlaing Thar Yar Tsp.

Industrial Zone 2,(RL13-001386), For Rent Land in Hlaing Thar Yar Tsp.

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

160 သိန္း (က်ပ္)

သစၥာလမ္းမေပၚ႐ွိေျမကြက္အျမန္ငွါးမည္

သစၥာလမ္းမေပၚ႐ွိေျမကြက္အျမန္ငွါးမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

ကြၽန္းေတာလမ္းမေပၚ႐ွိေျမကြက္အျမန္ငွါးမည္

ကြၽန္းေတာလမ္းမေပၚ႐ွိေျမကြက္အျမန္ငွါးမည္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

60 သိန္း (က်ပ္)