အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား

SCHG 261 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းကုန္းလမ္းသြယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

SCHG 261 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းကုန္းလမ္းသြယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ေလဆိပ္အသံလႊတ္ရံုးလမ္း

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ေလဆိပ္အသံလႊတ္ရံုးလမ္း

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

MYGN 235 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

MYGN 235 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)

RIZ1-001955, For Rent, SEZ Zone အနီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

RIZ1-001955, For Rent, SEZ Zone အနီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

$ 54,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

SDGN 81 ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)လမ္းမႀကီးတြင္ ဂိုေဒါင္ပါ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

SDGN 81 ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)လမ္းမႀကီးတြင္ ဂိုေဒါင္ပါ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

SDGN 80 ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၂)လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေရသန္႔စက္ရံုပါ ေျမကြက္

SDGN 80 ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၂)လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေရသန္႔စက္ရံုပါ ေျမကြက္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ေပ80×60ေျမကြက္

ေပ80×60ေျမကြက္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

Industry zone အငွါးမ်ား

Industry zone အငွါးမ်ား

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္အငွား

ေျမကြက္အငွား

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

11 သိန္း (က်ပ္)