အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္၊ ကန္လမ္းအနီး ေျမကြက္အငွား။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

မေခအိမ်ရာတွင် မြေကွက်ငှားရန်ရှိသ ည်

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္ ေအးရိပ္မြန္အိမ္ယာ (90×90) ေပ ေျမကြက္ လုပ္ငန္းလက္ခံ ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

14 သိန္း (က်ပ္)

(200'x100')အက်ယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမ ေပၚ(ျမခြါညိုအိမ္ယာအနီး) ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိသည္။

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

140 သိန္း (က်ပ္)

(91'x110') အက်ယ္၊ ရႈခင္းသာလမ္းမ ေပၚ(water boomအနီး) ေျမက ြက္ ငွားရန္ရွိ

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (65x107) ေျမကြက္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

Industrial Zone 3,(RL14-001387) For Rent Land in Hlaing Tharyar Tsp

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

$ 15,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)