အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား

စက္မႈဇုံ ေျမကြက္ငွားမည္

စက္မႈဇုံ ေျမကြက္ငွားမည္

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

160 သိန္း (က်ပ္)

Code-6214 ၄၈ရပ္ကြက္တြင္ 60'x80' အက်ယ္ရွိ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

Code-6214 ၄၈ရပ္ကြက္တြင္ 60'x80' အက်ယ္ရွိ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

Code-6215 ဗထူးလမ္းမတြင္ 40'x60' အက်ယ္ရွိေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

Code-6215 ဗထူးလမ္းမတြင္ 40'x60' အက်ယ္ရွိေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

Code-6216 ဗထူးလမ္းမတြင္ 40'x60' ၂ကြက္တြဲေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

Code-6216 ဗထူးလမ္းမတြင္ 40'x60' ၂ကြက္တြဲေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္ငွားမည္

ေျမကြက္ငွားမည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

(RL 11-00881) , ဖိုးစိန္လမ္းမေမးတင္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

(RL 11-00881) , ဖိုးစိန္လမ္းမေမးတင္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

(RL 6-00880) , ဖုိးစိန္လမ္းမေမးတင္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

(RL 6-00880) , ဖုိးစိန္လမ္းမေမးတင္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

(40'x60')အက ်ယ္၊ ကမာၾကည္သံသုမာလမ္းမ၊ ေျမကြက္၊ ငွားရန္ရွိ

(40'x60')အက ်ယ္၊ ကမာၾကည္သံသုမာလမ္းမ၊ ေျမကြက္၊ ငွားရန္ရွိ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

28 သိန္း (က်ပ္)

ဂို​ေဒါင္​ ဌားမည္​

ဂို​ေဒါင္​ ဌားမည္​

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 1
 • 0

650,000 သိန္း (က်ပ္)