အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား

ေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။

ေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 2
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္

ေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

Code-6662 တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

Code-6662 တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

ေျမသီးသန္႔ ငွားရန္ရွိသည္

ေျမသီးသန္႔ ငွားရန္ရွိသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ေျမသီးသန္႔ ငွားရန္ရွိသည္

ေျမသီးသန္႔ ငွားရန္ရွိသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

8.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမသီးသန္႔ ငွားရန္ရွိသည္

ေျမသီးသန္႔ ငွားရန္ရွိသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမသီးသန္႔ ငွားရန္ရွိသည္

ေျမသီးသန္႔ ငွားရန္ရွိသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

5.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္ငွါးမည္

ေျမကြက္ငွါးမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

8.50 သိန္း (က်ပ္)

8 Mile (RL12 - 001046) For Rent Land @ Mayangone TSP

8 Mile (RL12 - 001046) For Rent Land @ Mayangone TSP

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

130 သိန္း (က်ပ္)

Pyay Road (RL15-001047), For Rent Land, @ Mayangone Tsp.

Pyay Road (RL15-001047), For Rent Land, @ Mayangone Tsp.

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 1
 • 2

$ 20,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)