အစီအစဥ္ :

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား

RL14-001586, ရြာမေက်ာင္းလမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

250 သိန္း (က်ပ္)

RL10-002421, For Rent Land, Thanthumar Road, Thuwanna, Thingangyun Tsp တြင္ ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိပါသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

80 သိန္း (က်ပ္)

RL14-001984, For Rent, အင္းစိန္လမ္းမ၊ ခ၀ဲျခံမွတ္တိုင္အနီးတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

အင္းစိန္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

728 သိန္း (က်ပ္)

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းမေဘးတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

လွည္းကူး | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

1 သိန္း (က်ပ္)

သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ေခါက္လမ္းမေပၚတြင္ ေျမငွားရန္ရွိပါတယ္ရွင့္

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ေခါက္လမ္းမေပၚတြင္ ေျမငွားရန္ရွိပါတယ္ရွင့္

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ေခါက္လမ္းမေပၚတြင္ ေျမငွားရန္ရွိပါတယ္ရွင့္

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)