ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား

ေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ငွါးရန္ရွိပါသည္။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ငွါးရန္ရွိပါသည္။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

*** 1 Story RC Building for ( Rent ) Tharketa Township ***

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 3
 • 0

$ 2,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

*** 1 Story RC Building for ( Rent ) in Mayangone Township ***

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ငွါးရန္ရွိပါသည္။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ေျမငွါး

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 1
 • 1

60 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္ငွါးရန္႐ွိသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)