ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

​ေပ ၄၂ ​x​ေပ ၆၀ ဆိုင္​ခန္​း

​ေပ ၄၂ ​x​ေပ ၆၀ ဆိုင္​ခန္​း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

ရံံုးခန္းငွါးမည္

ရံံုးခန္းငွါးမည္

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 2

$ 450 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ရံုးခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ရံုးခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 2

$ 450 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Junction ဇ၀နေဘးတြင္ ေျမညီငွားရန္။

Junction ဇ၀နေဘးတြင္ ေျမညီငွားရန္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

ရတနာလမ္းတြင္ ေျမညီငွားရန္ရွိသည္။

ရတနာလမ္းတြင္ ေျမညီငွားရန္ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

17 သိန္း (က်ပ္)

13လမ္း(အလယ္)တြင္ ေျမညီငွားရန္ရွိသည္။

13လမ္း(အလယ္)တြင္ ေျမညီငွားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

9.50 သိန္း (က်ပ္)

36လမ္း(အလယ္)တြင္ ေျမညီငွားရန္။

36လမ္း(အလယ္)တြင္ ေျမညီငွားရန္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ေယာမင္းၾကီးလမ္းတြင္ ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္။

ေယာမင္းၾကီးလမ္းတြင္ ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

9.50 သိန္း (က်ပ္)

ကမာ၇ြတ္ျမိဳ႕နယ္၊25ေပ × 35ေပ က်ယ္ေသာ၊ဆိုင္ခန္း/ရံုးခန္း

ကမာ၇ြတ္ျမိဳ႕နယ္၊25ေပ × 35ေပ က်ယ္ေသာ၊ဆိုင္ခန္း/ရံုးခန္း

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

15ေပ × 55ေပ က်ယ္ေသာ၊ေျမညီငွားရန္။

15ေပ × 55ေပ က်ယ္ေသာ၊ေျမညီငွားရန္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)