အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

အေရွ့ဒဂံုစက္မႈ့ဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

65 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္သာယာ စက္မႈ႕ဇုန္ တြင္ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

85 သိန္း (က်ပ္)

မဟာဗႏၶဳလလမ္းမေပၚရွိ ျပင္ဆင္ၿပီးေျမညီခန္း အျမန္ငွားမည္

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

BHN 246 ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းတြင္ ဆိုင္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

BHN 246 ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းတြင္ ဆိုင္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

MYGN 416 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သိဒၶိေက်ာင္းလမ္းအနီးတြင္ ဂိုေထာင္ငွားရန္ရွိပါသည္

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

MTNT 236 မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမေပၚတြင္ ဆိုင္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ ရွမ္းကုန္းလမ္းတြင္ ေျမညီအခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ ဆီဆံုလမ္းတြင္ ေျမညီ+ပထမထပ္ ငွားရန္ ရွိပါသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ ဗဟိုလမ္းမေပၚတြင္ ေျမညီအခန္းငွားမည္

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)