အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

ရံုးခန္းငွားရန္

ရံုးခန္းငွားရန္

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)

အသင့္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ရံုးခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

အသင့္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ရံုးခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 2

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Office for Rent

Office for Rent

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

$ 2,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Office for Rent

Office for Rent

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

$ 1,450 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Office for Rent

Office for Rent

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

$ 1,450 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၁၆​ေပ×​ေပ၆၀

၁၆​ေပ×​ေပ၆၀

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

3.50 သိန္း (က်ပ္)

Code-8544/ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပလမ္းတြင္ ဆိုင္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

Code-8544/ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပလမ္းတြင္ ဆိုင္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္ ကိုင္းတန္းလမ္းရွိ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္ ကိုင္းတန္းလမ္းရွိ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

Store Front on prime location for Rent at Scott Tower on Bogyoke Str

Store Front on prime location for Rent at Scott Tower on Bogyoke Str

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)