အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

သုဓမၼာလမ္းမေပၚ ေနရာေကာင္း လူေနဆိုင္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။Code No-222.2

ေျမာက္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 1

4.50 သိန္း (က်ပ္)

SOKA 751 ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရတနာလမ္းမေပၚတြင္ ဂိ္ုေထာင္ငွားရန္ရွိပါသည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

38 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ ဗားကရာလမ္းမတြင ေျမညီ+ထပ္ခိုးငွားမည္

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းလမ္း လမ္းမေပၚ ၃ ထပ္ အေဆာက္အဦး ဌားရန္

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 3
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

အင္းစိန္ အင္စိန္လမ္းမ ဆိုင္ခန္းဌားရန္ရိွပါသည္09266523557

အင္းစိန္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ ဗားကရာလမ္းမတြင ေျမညီ+ထပ္ခိုးငွားမည္

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

Show Room ငွားမည္။

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 3
 • 2

50 သိန္း (က်ပ္)

(1ဧက)အက်ယ္၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၅)၊ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိ

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

87 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ ဆာကူရာေဆးရံုးအနီးတြင္ ေျမညီငွားရန္

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

NDGN 325 ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ပင္လုံလမ္းမေပၚတြင္ ဆိုင္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)