အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

LT1810005190: Commercial usage for rent in Mayangone

LT1810005190: Commercial usage for rent in Mayangone

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

ဗထူးလမ္းမေပၚဆိုင္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ဗထူးလမ္းမေပၚဆိုင္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

ဆိုင္ခန္းအက်ယ္ ငွါးရန္ရိွသည္။

ဆိုင္ခန္းအက်ယ္ ငွါးရန္ရိွသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

တာေမြရာျပည့္ေစ်း မ်က္ႏွာစာ ဆိုင္ခန္း ၄ခန္းတြဲ ငွားရန္

တာေမြရာျပည့္ေစ်း မ်က္ႏွာစာ ဆိုင္ခန္း ၄ခန္းတြဲ ငွားရန္

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

2.40 သိန္း (က်ပ္)

A spacious office space for rent.

A spacious office space for rent.

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

$ 15,877 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

LT1810005218: Commercial property for rent in Mingalar Taung Nyunt

LT1810005218: Commercial property for rent in Mingalar Taung Nyunt

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

$ 1 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

For rent Ahlone mini condo

For rent Ahlone mini condo

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

House for rent at Ngu Wah street.

House for rent at Ngu Wah street.

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 2

20 သိန္း (က်ပ္)

Office for Rent

Office for Rent

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

$ 1,100 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)