အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

ဆိုင္ခန္းငွားမည္

ဆိုင္ခန္းငွားမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

အေရာင္းဆိုင္ /႐ုံးခန္း

အေရာင္းဆိုင္ /႐ုံးခန္း

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 7
 • 0

140 သိန္း (က်ပ္)

ဆိုင္ခန္းငွားမည္

ဆိုင္ခန္းငွားမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

17 သိန္း (က်ပ္)

ဆူးေလဘုရားအနီး လူစည္ကားေသာေနရာတြင္ ေျမညီဆိုင္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ဆူးေလဘုရားအနီး လူစည္ကားေသာေနရာတြင္ ေျမညီဆိုင္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 1

16 သိန္း (က်ပ္)

ဆူးေလဘုရားအနီး ေျမညီဆိုင္ခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

ဆူးေလဘုရားအနီး ေျမညီဆိုင္ခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

16 သိန္း (က်ပ္)

ညႇိႏိႈင္​း ​ေစ်းျဖင္​့ငွါးမည္​

ညႇိႏိႈင္​း ​ေစ်းျဖင္​့ငွါးမည္​

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီဆိုင္ခန္းဌါးမည္(ယမုံနာလမ္းမေပၚ)

ေျမညီဆိုင္ခန္းဌါးမည္(ယမုံနာလမ္းမေပၚ)

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 2

1,200,000 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီဆိုင္ခန္းဌါးမည္

ေျမညီဆိုင္ခန္းဌါးမည္

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 2

1,200,000 သိန္း (က်ပ္)

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္စက္ရုံငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္စက္ရုံငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

150 သိန္း (က်ပ္)