ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

ေျမနီကုန္း City Markအနီး ၊ ေျမညီ 2ခန္းတြဲငွားရန္ရိွသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္ဆိုင္ခန္းငွားရန္ရိွသည္။

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ဆူးေလဘုရားအနီးဆိုင္ခန္းငွားရန္ရိွသည္။

ပန္းပဲတန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းဌားရန္ရိွသည္

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းဌားရန္ရိွသည္

အင္းစိန္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းဌားရန္ရိွသည္

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

တာေမြ ၊ သတိပဌာန္လမ္းမ ေျမညီထပ္ငွားရန္ရွိပါသည္

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

ျကည့္ျမင့္တိုင္ ကမ္းနားလမ္းနီး လမ္းသြယ္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 1

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ဒဂံု ၊ ဗိုလ္ရာညြန္ ့လမ္း ေျမညီထပ္ ငွားရန္ရွိပါသည္

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

11 သိန္း (က်ပ္)

က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းမ ေျမညီထပ္ ငွားရန္ရွိပါသည္

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)