အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္စက္မႈဇုန္မ်ား

မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

မဂၤလာဒံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

79 သိန္း (က်ပ္)

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရုံ(115000 Sqft)ငွားရန္ရွိသည္

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရုံ(115000 Sqft)ငွားရန္ရွိသည္

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

425 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္စက္မႈဇုန္တြင္ (90000 Sqft ) ငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္စက္မႈဇုန္တြင္ (90000 Sqft ) ငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

315 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇံုတြင္ (100x106) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇံုတြင္ (100x106) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 6,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

MICT Part နားတြင္ (60x30) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

MICT Part နားတြင္ (60x30) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)

ျမေတာင္၀န္ျကီးဦးမႈိလမ္းတြင္ (120x470) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

ျမေတာင္၀န္ျကီးဦးမႈိလမ္းတြင္ (120x470) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

ရိုးမရိပ္သာလမ္းမတြင္(1.9ဧက) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

ရိုးမရိပ္သာလမ္းမတြင္(1.9ဧက) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

118 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဒဂုံစက္မွုဇုံ တြင္ (80x60)ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဒဂုံစက္မွုဇုံ တြင္ (80x60)ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္သာယာဇုံ တြင္ (200x200) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာဇုံ တြင္ (200x200) ရွိေသာစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တြင္ (254800)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တြင္ (254800)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

637 သိန္း (က်ပ္)