အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္စက္မႈဇုန္မ်ား

စက္​ရံု

စက္​ရံု

မဂၤလာဒံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 2
 • 2

70 သိန္း (က်ပ္)

စက္​မႈဇုံ ဂုိ​ေထာင္​ငွါးမည္​

စက္​မႈဇုံ ဂုိ​ေထာင္​ငွါးမည္​

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

စက္မူးဇံုစက္ရံုအငွား

စက္မူးဇံုစက္ရံုအငွား

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

1,780 သိန္း (က်ပ္)

စက္မွဳဇုံဂုိ​​ေထာင္ငွားမည္ ​​Warehouse for rent at South Dagon

စက္မွဳဇုံဂုိ​​ေထာင္ငွားမည္ ​​Warehouse for rent at South Dagon

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 3
 • 0

65 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွား ရန္ရွိသည္

ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွား ရန္ရွိသည္

ေမွာ္ဘီ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

65 သိန္း (က်ပ္)

Warehouse for rent in shwe lin ban industrial zone

Warehouse for rent in shwe lin ban industrial zone

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 4
 • 2

90 သိန္း (က်ပ္)

ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွား ရန္ရွိသည္

ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွား ရန္ရွိသည္

ေမွာ္ဘီ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

90 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ(၂၅ ေပ x ေပ ၁၀၀) ၊ ဂုိေဒါင္

ေျမ(၂၅ ေပ x ေပ ၁၀၀) ၊ ဂုိေဒါင္

မဂၤလာဒံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)