အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္စက္မႈဇုန္မ်ား

ေရႊျပည္သာစက္မႈ ့ဇုန္တြင္ေျမကြက္ငွားမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈ ့ဇုန္တြင္ေျမကြက္ငွားမည္

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

စက္မႈဇုံ ဂုိေထာင္ငွားမည္

စက္မႈဇုံ ဂုိေထာင္ငွားမည္

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

130 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 1
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

အ​ေရွ႕ဒဂံုစက္​မႈဇုန္​ တြင္​ဂို​ေထာင္​က်ယ္​မ်ားငွားရန္​ရွိသည္​

အ​ေရွ႕ဒဂံုစက္​မႈဇုန္​ တြင္​ဂို​ေထာင္​က်ယ္​မ်ားငွားရန္​ရွိသည္​

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 5
 • 2

$ 13,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဂိုေထာင္အဌား

ဂိုေထာင္အဌား

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

သာဓုကန္စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွား၇န္ရွိသည္။.

သာဓုကန္စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွား၇န္ရွိသည္။.

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

72 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)