မဟာႏြယ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

လူၾကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက် ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနပါျပီ။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/maharnwe

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

27

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

48

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

75
မဟာႏြယ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
လိပ္စာ
တိုက္(၁) ၊ အခန္း (၂၀၅) ၊ ေရႊ၀ါျမိဳင္ အိမ္ရာ ၊ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ဘူတာရံုလမ္းမွတ္တိုင္ ၊ လိႈင္ျမိဳ႔နယ္။