မဟာႏြယ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

လူၾကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက် ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနပါျပီ။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/maharnwe

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

33

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

53

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

86
မဟာႏြယ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
လိပ္စာ
တိုက္(၄၃) ၊ အခန္း (၁၅) ၊ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ဘူတာရံုလမ္းမွတ္တိုင္ ၊ (၉)ရပ္​ကြက္​၊​လိႈင္ျမိဳ႔နယ'္။