အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

7မိုင္ ျပည္လမ္း (100x300)Sqft, 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

7မိုင္ ျပည္လမ္း (100x300)Sqft, 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

$ 20,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကမာရြတ္ျမုိ့နယ္တြင္ေျမညီ တုိက္ခန္း ကြန္ဒုိ ငွားရန္ရွိသည္

ကမာရြတ္ျမုိ့နယ္တြင္ေျမညီ တုိက္ခန္း ကြန္ဒုိ ငွားရန္ရွိသည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊေတာင္တန္းလမ္းတြင္ (1500)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 7RC လံုးခ်င္း ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊေတာင္တန္းလမ္းတြင္ (1500)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 7RC လံုးခ်င္း ငွားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 10

80 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊႏွင္းဆီေက်ာင္းလမ္းတြင္ (2400)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊႏွင္းဆီေက်ာင္းလမ္းတြင္ (2400)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းျမုိ့နယ္တြင္ ကြန္ဒုိ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

စမ္းေခ်ာင္းျမုိ့နယ္တြင္ ကြန္ဒုိ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

4.50 သိန္း (က်ပ္)

မလိခလမ္းတြင္ (85x70)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိသည္။

မလိခလမ္းတြင္ (85x70)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေအဝမ္းလမ္းတြင္ (40x65)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိသည္။

ေအဝမ္းလမ္းတြင္ (40x65)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

25 သိန္း (က်ပ္)

ပါရမီရိပ္သာ (3500)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္း ငွားမည္။

ပါရမီရိပ္သာ (3500)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္း ငွားမည္။

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

သီရိလမ္း ေက်ာက္ကုန္း (95x65)Sqft ရွိၿပီး 2RC လံုးခ်င္း ငွားမည္။

သီရိလမ္း ေက်ာက္ကုန္း (95x65)Sqft ရွိၿပီး 2RC လံုးခ်င္း ငွားမည္။

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

50 သိန္း (က်ပ္)