အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

840*240စက္ရံုအငွား

840*240စက္ရံုအငွား

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

650 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုငွါးရန္ရွိသည္

ကြန္ဒိုငွါးရန္ရွိသည္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 3
  • 3

7.50 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုခန္းငွါးမည္

ကြန္ဒိုခန္းငွါးမည္

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 2
  • 2

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 2
  • 2

8.50 သိန္း (က်ပ္)

ရန္ကင္း Golden City Condo တြင္ ေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ရန္ကင္း Golden City Condo တြင္ ေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 2
  • 3

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)