အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

(53)လမ္းတြင္(15x60)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

(53)လမ္းတြင္(15x60)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

4 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟန္းျမို့နယ္ Delta Plazaတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္

ဗဟန္းျမို့နယ္ Delta Plazaတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

9 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟုိစည္အိမ္ရာတြင္(1800Sqft)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ဗဟုိစည္အိမ္ရာတြင္(1800Sqft)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1000)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္းလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1000)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

5 သိန္း (က်ပ္)

၀ါးခယ္မလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)sqft အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအခန္းအျမန္ငွားမည္။

၀ါးခယ္မလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)sqft အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအခန္းအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ (18x60)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ (18x60)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

6.50 သိန္း (က်ပ္)