အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ခိုင္​​ေရႊ၀ါကြန္​ဒိုတိုက္​ခန္​းဌားပါမည္​

ခိုင္​​ေရႊ၀ါကြန္​ဒိုတိုက္​ခန္​းဌားပါမည္​

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

ဓါတ္ေလွခါး ၄လႊာ (၂၅×၅၀)ေပ

ၾကည့္ျမင္တိုင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

3.50 သိန္း (က်ပ္)

(25×50) ေပ၊ ပထမထပ္တိုက္သစ္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္

(25×50) ေပ၊ ပထမထပ္တိုက္သစ္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္

ၾကည့္ျမင္တိုင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

5 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

5.50 သိန္း (က်ပ္)

(၇၅၀) စတုရန္းေပ၊ လံုးခ်င္း

(၇၅၀) စတုရန္းေပ၊ လံုးခ်င္း

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

(၇၅၀) စတုရန္းေပ၊ လံုးခ်င္း

(၇၅၀) စတုရန္းေပ၊ လံုးခ်င္း

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

8 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)

60×60ေပ RC(2)ထပ္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္

60×60ေပ RC(2)ထပ္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္

မဂၤလာဒံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

7.50 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုငွားမည္

ကြန္ဒိုငွားမည္

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)