အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လုံလမ္းမရွိ ငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္သစ္(Malihku Real Estate)

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လုံလမ္းမရွိ ငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္သစ္(Malihku Real Estate)

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္(Malihku Real Estate)

ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္(Malihku Real Estate)

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပ သစၥာလမ္းနီးminicondoေျမညီငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ သစၥာလမ္းနီးminicondoေျမညီငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

5.50 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရတနာသိခၤလမ္း ၂၅ေပ၅၀ ပထမထပ္ေဟာ အဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရတနာသိခၤလမ္း ၂၅ေပ၅၀ ပထမထပ္ေဟာ အဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

4.50 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာ(၆)ရပ္ကြက္တြင္ ေနရာေကာင္းလံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွါးမည္။

ေတာင္ဥကၠလာ(၆)ရပ္ကြက္တြင္ ေနရာေကာင္းလံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွါးမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

ရန္ကင္း မိုးေကာင္းလမ္းသြယ္တြင္ ေျမညီတိုက္ခန္း အျမန္ငွါးမည္။

ရန္ကင္း မိုးေကာင္းလမ္းသြယ္တြင္ ေျမညီတိုက္ခန္း အျမန္ငွါးမည္။

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

6 သိန္း (က်ပ္)

လသာျမို့နယ္ လမ္းမေတာ္ပလာဇာတြင္ ကြန္ဒိုငွါးရန္

လသာျမို့နယ္ လမ္းမေတာ္ပလာဇာတြင္ ကြန္ဒိုငွါးရန္

လသာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)