အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ဗဟိုလမ္းေဇယ်၀တီ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ဗဟိုလမ္းေဇယ်၀တီ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္။

ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

4.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ဦးဖီးလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ဦးဖီးလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ယုဇန Business တာ၀ါ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ယုဇန Business တာ၀ါ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

28 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ မဂၤလာလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ မဂၤလာလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုငွါးမည္

ကြန္ဒိုငွါးမည္

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စမ္းေခ်ာင္း၊မအူပင္လမ္းရွိငွားရန္ရွိေသာအလႊာျမင္႔ကြန္ဒို

စမ္းေခ်ာင္း၊မအူပင္လမ္းရွိငွားရန္ရွိေသာအလႊာျမင္႔ကြန္ဒို

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

12 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ဦးစံညႊန္႔လမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ဦးစံညႊန္႔လမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)