အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

အက်ယ္(၆၂၅)စတုရန္းေပ၊ (၃-လႊာ) တုိက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

4 သိန္း (က်ပ္)

အက်ယ္(၂၅ x ၄၀)၊( ေျမညီထပ္) တုိက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

37 သိန္း (က်ပ္)

MTNT - 276 / မဂၤလာေတာင္ ညႊန္ ့ျမိဳ ့နယ္ 122 လမ္း တြင္ ပထမ ထပ္ အခန္း ငွားရန္ ရွိသည္ ။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2.20 သိန္း (က်ပ္)

အလံုၿမိဳ႕နယ္လမ္းက်ယ္(မီနီကြန္ဒို)ငွားရန္။၉သိန္း

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

9 သိန္း (က်ပ္)

အက်ယ္(၂၅ x ၅၀)၊ (၃-လႊာ) Mini Condo

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

6 သိန္း (က်ပ္)

မြခွာညိုအိမ်ရာ ငှားမည်

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

13 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒို အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ကမၻာေေအးဘုရားလမ္းကြန္ဒုိ

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒို အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ယုဇန Bussiness Tower

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

20 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒို အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ဖ်ာပံုလမ္းကြန္ဒို

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကြန္ဒို အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ပါရမီကြန္ဒို

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

9.50 သိန္း (က်ပ္)