အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

သီရိရိပ္သာကြန္ဒိုတြင္ (1500)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

သီရိရိပ္သာကြန္ဒိုတြင္ (1500)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သုဝဏၰ-1 တြင္ အက်ယ္(60x80)Sqft ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ေရာင္းမည္။

သုဝဏၰ-1 တြင္ အက်ယ္(60x80)Sqft ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ေရာင္းမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 9

$ 6,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အရမ္းလွေသာအခန္းေလးငွားမည္

အရမ္းလွေသာအခန္းေလးငွားမည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

400,000 သိန္း (က်ပ္)

44လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (12½x50)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

44လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (12½x50)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လွည္းတန္းလမ္းမတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္။

လွည္းတန္းလမ္းမတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

Diamod Condo တြင္ (1650)sqft အက်ယ္အ၀န္းရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

Diamod Condo တြင္ (1650)sqft အက်ယ္အ၀န္းရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ(40x120)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ(40x120)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 1,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပုလဲကြန္ဒိုတြင္ (1450)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ပုလဲကြန္ဒိုတြင္ (1450)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 1,400 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)