အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္းတြင္ (4800)sqft ရွိ 2RCလံုးခ်င္း ငွားမည္။

ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္းတြင္ (4800)sqft ရွိ 2RCလံုးခ်င္း ငွားမည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္ ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာတြင္ တိုက္ခန္းငွါးရန္

ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္ ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာတြင္ တိုက္ခန္းငွါးရန္

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)

အာတီးယားလမ္းတြင္ (8800)Sqft ရွိ 1RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

အာတီးယားလမ္းတြင္ (8800)Sqft ရွိ 1RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အိျႏၵာလမ္းသြယ္တြင္ (1200)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

အိျႏၵာလမ္းသြယ္တြင္ (1200)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

20 သိန္း (က်ပ္)

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကမ္းနားလမ္းတြင္ (29x50)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 5½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကမ္းနားလမ္းတြင္ (29x50)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 5½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

60 သိန္း (က်ပ္)

ေလဆိပ္လမ္းသြယ္တြင္ (65x65)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေလဆိပ္လမ္းသြယ္တြင္ (65x65)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

25 သိန္း (က်ပ္)

(50'x110')အက်ယ္၊ မရမ္းကုန္း၊ (8)မိုင္၊ ေခမာသီရိလမ္း၊ 2½RC, ငွားရန္ရွိ

(50'x110')အက်ယ္၊ မရမ္းကုန္း၊ (8)မိုင္၊ ေခမာသီရိလမ္း၊ 2½RC, ငွားရန္ရွိ

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

30 သိန္း (က်ပ္)

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (4000)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (4000)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

27 သိန္း (က်ပ္)

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (7200)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (7200)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

27 သိန္း (က်ပ္)