အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ကမာၾကည္လမ္းမ

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ကမာၾကည္လမ္းမ

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ စံရိပ္ၿငိမ္လမ္းသြယ္

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ စံရိပ္ၿငိမ္လမ္းသြယ္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

မင္းရဲေက်ာ္စြာကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(2040)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

မင္းရဲေက်ာ္စြာကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(2040)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္႐ွိပါသည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္႐ွိပါသည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

30 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေဇယ်၀တီလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ေဇယ်၀တီလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

5.50 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊကိႏၷရီကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1350)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊကိႏၷရီကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1350)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သိမ္ျဖဴလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ သိမ္ျဖဴလမ္း

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

8 သိန္း (က်ပ္)

(1800 sqft)အက ်ယ္၊ ျပည္ရိပ္သာကြန္ဒို၊ ပထမထပ္၊ ငွားရန္ရွိ

(1800 sqft)အက ်ယ္၊ ျပည္ရိပ္သာကြန္ဒို၊ ပထမထပ္၊ ငွားရန္ရွိ

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 1,600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)