အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ အေနာ္ရထာအိမ္ရာ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ အေနာ္ရထာအိမ္ရာ

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ High Way Complex

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ High Way Complex

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

$ 1,100 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ သဇင္အိမ္ရာ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ သဇင္အိမ္ရာ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

9 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

$ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗားဂရာလမ္းမ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗားဂရာလမ္းမ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

8 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ သံတံတားလမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ သံတံတားလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

4.80 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဦးစံညႊန္႔လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဦးစံညႊန္႔လမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗားဂရာလမ္းမ ကၽြန္းေတာလမ္းေထာင့္

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗားဂရာလမ္းမ ကၽြန္းေတာလမ္းေထာင့္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ပန္းတေနာ္လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ပန္းတေနာ္လမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

$ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)