ေငြျမင္းမုိရ္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္

ေငြ ျမင္းမိုရ္ အိမ္ျခံေျမအကိ်ဳးေဆာင္တြင္ မည္သည့္ အိမ္.ျခံ .ေျမ .ကြန္ဒို
တိုက္ခန္းတို႕ကို ဝယ္ယူပါက နားလည္တတ္ကြ်မ္းေသာ ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားျဖင့္
စာခ်ဳပ္စာတမ္းၿပီးဆုံးသည္အထိ အခမဲ႕ဝန္ေဆာင္မူ႕ေပးေနပါသည္
viber ျဖင့္ အိမ္ ျခံ ေျမ ေစ်းနုန္းႏွင့္ data အခ်က္အလက္မ်ားကို
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၂၅၀၆၅၁၁၀၃ သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။
ေငြ ျမင္းမုိရ္ အေထြေထြ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း
အမွတ္ ( 42) ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း
ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ . ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Ngwe-Myinmo-Real-Estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

7

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

25

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

32