အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

Code-8589/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၆လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

Code-8589/ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၆လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းအငွါး

တိုက္ခန္းအငွါး

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းအငွါး

တိုက္ခန္းအငွါး

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

တုိက္ခန္းဌားမည္

တုိက္ခန္းဌားမည္

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.10 သိန္း (က်ပ္)

တုိက္ခန္းဌားမာ္

တုိက္ခန္းဌားမာ္

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.30 သိန္း (က်ပ္)

ေစ်းတန္ ေျမညီထပ္ အျမန္ငွားမည္...

ေစ်းတန္ ေျမညီထပ္ အျမန္ငွားမည္...

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

အိမ္ဌားရန္

အိမ္ဌားရန္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။

ေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

1.20 သိန္း (က်ပ္)