ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

2.30 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (15'x70') တိုက္ခန္း

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

1.80 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (၂၀x၄၅) တိုက္ခန္း

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

2.20 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (၂၀x၆၀) တိုက္ခန္း

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

1.80 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းတိုက္

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

2 သိန္း (က်ပ္)

ေအာင္မဂၤလာလမ္းတြင္ 3F အခန္းငွားရန္ရွိသည္

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.20 သိန္း (က်ပ္)

၁၉ေပ×၅၅ေပ၊ ၆ လႊာ (မျပင္ဆင္ရေသး)

၁၉ေပ×၅၅ေပ၊ ၆ လႊာ (မျပင္ဆင္ရေသး)

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)

ေပ ၁၂ခြဲ x ၅၅ေပ( ၆လႊာတုိက္ခန္း) အသင့္ေနထုိင္ႏုိင္

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1 သိန္း (က်ပ္)

၁၈ေပ×၅၅ေပ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနႏိုင္)

၁၈ေပ×၅၅ေပ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနႏိုင္)

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

ေပက်ယ္ခန္းလိုသူမ်ားအတြက္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)