အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 1

1.30 သိန္း (က်ပ္)

Code-7264/ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ လမ္း၄၀တြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

Code-7264/ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ လမ္း၄၀တြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

တာေမြျမုိ့နယ္တြင္ တုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိသည္

တာေမြျမုိ့နယ္တြင္ တုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိသည္

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းတထပ္ခြဲငွါးမည္12ခြဲ50ေပ

လံုးခ်င္းတထပ္ခြဲငွါးမည္12ခြဲ50ေပ

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 1

2 သိန္း (က်ပ္)